správní řízení

štítky

15 knih


Jak říditJak řídit2015, Ben Collins

Autorem této praktické příručky je závodní jezdec přezdívaný Stig, který často vystupuje v pořadu Top Gear, ale málokdo ví, že také zastupoval představitele Jamese Bonda při nejtěžších honičkách v posledních filmech. Kn... více


Správní právo hmotné - obecná částSprávní právo hmotné - obecná část2019, Eva Horzinková

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání a vývoj soudní judikatury. Přestože učebnice je určena především studentům, může být využita i v praxi veřejné správy.... více


Správní právo procesníSprávní právo procesní2017, Petr Průcha

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelené a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního ... více
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilíPředběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí2016, Kateřina Čuhelová

Právní stav publikace je k 1.5.2016. Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá jevem, který společnost provází od nepaměti a jímž je domácí násilí. Odborná i laická veřejnost si klade otázku, jak se má ohro... více


Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextuNicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu2015, Lukáš Potěšil

Tématem publikace je poměrně tradiční problematika správně právního institutu nicotnosti, a to ve vztahu ke správním rozhodnutím. Určující je komparativní pohled z prostoru a kontextu „středoevropského správního práva“. ... více


Průvodce úředníka novým správním řízenímPrůvodce úředníka novým správním řízením2006, Radek Ondruš

Průvodce úředníka novým správním řízením se vzory procesních postupů správních úřadů. V první části autor podává stručný přehled všech procesních výstupů, tiskopisů a pomůcek správních úřadů. Text je zpracován jasnou a ... více


Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918 - 2005)Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918 - 2005)2009, kolektiv autorů

Cílem knihy Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918– 2005) je položení solidního historického základu zkoumání českého správního řízení a jeho právní úpravy. Kromě toho s... více


Správní řád.  Nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkamiSprávní řád. Nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami2005, Radek Ondruš

Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. více


Správní řád pro posluchače ČZUSprávní řád pro posluchače ČZU2010, Pavel Pikola

Správní řád pro posluchače ČZU: určeno pro posluchače všech oborů ČZU v Praze. více


Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturouSprávní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou2009, Jan Hrabák

právní stav k 1.5.2009, 3. aktualizované vydání více


Nicotnost správního rozhodnutíNicotnost správního rozhodnutí2014, Kateřina Frumarová

Publikace přináší komplexní pohled na problematiku nicotnosti správních rozhodnutí - rozebírá důvody nicotnosti, způsoby její deklarace správními orgány či soudy a odpovídá i na otázku důsledků nicotnosti včetně odpovědn... více


Správní řádSprávní řád2009, kolektiv autorů

Podle stavu k 1. 1. 2011. více


Správní řádSprávní řád2016, Petr Průcha

Druhé, aktualizované vydání vysokoškolské učebnice správního práva procesního. Právní stav k 1. 10. 2016. více


Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)2015, Lukáš Potěšil

Účelem této publikace je přiblížit problematiku tzv. správního práva procesního prostřednictvím praktického pohledu. Jednotlivá cvičení, příklady a otázky nenásledují zcela přesně systematiku právní úpravy, resp. obsa... více


Správní řád. KomentářSprávní řád. Komentář2020, Lukáš Potěšil

Druhé vydání. Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v pr... více