španělské dějiny

štítek, 19 knih


Dějiny ŠpanělskaDějiny Španělska1995, A. U. Arteta

Rozsáhlá publikace z pera čtyř španělských historiků je rozčleněna na pět tradičních úseků – starověk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny – které ovšem dobře odrážejí zvláštnost jednotlivých epoch – Římská... více


Dějiny ŠpanělskaDějiny Španělska2017, J. Chalupa

V postmoderních časech už nejspíše neobstojí pouhé pozitivistické, byť třeba i dobře míněné, výčty nejrůznějších fakt i „fakt“, ale je třeba věnovat pozornost také interpretacím a jejich podmíněnosti a hodnověrnosti. Tat... více


Španělští BourboniŠpanělští Bourboni2012, J. Granados

Český čtenář má poprvé příležitost podrobněji nahlédnout do nesmírně zajímavé historie jedné z nejmocnějších panovnických dynastií Evropy, která vládla ve Francii, v několika italských státech a od roku 1700 také ve Špan... víceŠpanělská občanská válkaŠpanělská občanská válka2004, A. Beevor

Barvitě vylíčený děj jedné z nejurputnějších a nejrozhořčenějších válek dvacátého století. Byla to nejen válka plná zvěrstev a politické genocidy, ale také vojenský výcvikový prostor, na němž se Sověti, Italové a Němci p... více


Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833–1939Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833–19392008, J. Chalupa

CENA MIROSLAVA IVANOVA V KATEGORII 2 - LITERATURA FAKTU ZA POSLEDNÍ 3 ROKY. Tato procházka novodobými španělskými dějinami nabízí čtenáři poutavý příběh jedné významné evropské panovnické dynastie, která přes všechno ... více


Pravdivá zpráva o dobytí Peru & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem PizarremPravdivá zpráva o dobytí Peru & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem1970, F. d. Xerez

Pravdivá zpráva o dobytí Peru a & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem, kapitánem Nejvyššího Křesťanského Katolického Veličenstva CÍSAŘE a pána Našeho poslána jeho Veličenstvo Franciskem de Xerezem... více


Španělsko katolických králůŠpanělsko katolických králů2003, M. Á. L. Quesada

Kniha postihuje události a proměny epochy španělských katolických králů v době konce pozdního středověku a na počátku raného novověku. Líčí a popisuje složité dílo, místo a čas, ideje a plány, cíle a vliv dynastií vládn... více


Dějiny Španělska v datechDějiny Španělska v datech2011, J. Chalupa

Detailní přehled španělských dějin od pravěku po současnost (závěrečným limitem je fotbalový triumf Španělska na šampionátu v létě roku 2010). Prerománské kultury a civilizace na Pyrenejském poloostrově, romanizace a eva... více


FrancoFranco2001, P. Preston

Autor nás zavádí do prvních desetiletí 20. století, kdy se z korektního, tichého a pro odvahu váženého důstojníka stává po úspěšných bojích v marocké válce nejprve velitel španělské cizinecké legie a brzy nato nejmladší ... více


Mauri – Islam na západeMauri – Islam na západe1989, M. Brett

Autor pútavo opisuje rozmach a úpadok Andalúzie – rozpráva o všednom živote Maurov i o ich pozoruhodných znalostiach a poznatkoch z oblasti astronómie, matematiky, medicíny, filozofie, poézie a staviteľstva, ktorými ďale... více


Dějiny Iberského poloostrovaDějiny Iberského poloostrova2002, J. Polišenský

Publikace zabývající se dějinným vývojem Portugalska a Španělska v rámci světových dějin a se zvláštním zřetelem k dějinám vzájemných styků Iberského poloostrova se zeměmi Koruny české (přičemž šlo hlavně o diplomatické,... více


KráľovrahoviaKráľovrahovia1970, J. Chabannes

Hneď po zavraždení Gabriely d´Estrées, ktorú Henrich IV. vrúcne miloval, na kráľovskom dvore začnú zločinci v cudzích službách tkať pavučinu, v ktorej čoskoro zahubia obľúbeného vladára. "Nenapraviteľne dokonalý&quo... více


Nad Španielskom zamračenéNad Španielskom zamračené1976, R. Cílek

Z obsahu: Sprisahanie proti Španielskej republike. Generálska vzbura v závoze. Intervencia fašistických mocností. Politika "nezasahovania". "Diplomatická vojna" o Španielsko. Interbrigády bojujú. Česk... více


FrancoFranco1999, S. Ellwood

Politický životopis generála Franciska Franka y Bahamonde v kontextu španělských dějin v letech 1912 až 1975. Jeden z možných pohledů na španělského diktátora z pera britské historičky. Kniha se pokouší nalézt odpověď... více


Arabské Španělsko a evropská vzdělanostArabské Španělsko a evropská vzdělanost2007, J. Vernet

Autor, překladatel Koránu do španělštiny, se zaměřuje na obohacování evropské vzdělanosti arabským světem a dokládá, že arabská odborná literatura byla nejen prostředníkem zejména řeckého dědictví, ale sama je také oboha... více


1

Doporučené štítky

středověk přelom 15. a 16. století Andalusie Portugalsko Inkové fašismus Maurové diktátoři intriky vrazi