španělské dějiny

štítky

31 knih


Filip II. - Španělský král z rodu Habsburků, nejmocnější křesťanský vládceFilip II. - Španělský král z rodu Habsburků, nejmocnější křesťanský vládce1998, Geoffrey Parker

Životopis španělského panovníka Filipa II. (1527-1598). K pozoruhodnému pohledu na Filipa II. využívá autor dosud nezpracované panovníkovy osobní dokumenty a vykresluje intimní portrét člověka, který sehrál významnou úlo... více


Dějiny ŠpanělskaDějiny Španělska1999, Antonio Ubieto Arteta

Rozsáhlá publikace z pera čtyř španělských historiků je rozčleněna na pět tradičních úseků – starověk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny – které ovšem dobře odrážejí zvláštnost jednotlivých epoch – Římská... více


Napoleonova invaze (1807-1810)Napoleonova invaze (1807-1810)2010, Jiří Kovařík

Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím ... více
Napoleonova prohra (1810-1814)Napoleonova prohra (1810-1814)2010, Jiří Kovařík

Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím ... více


ŠpanělskoŠpanělsko2005, Jiří Chalupa

Kniha se soustřeďuje na nejdůležitější momenty španělských dějin a obsahuje i základní faktografické informace o současnosti země. více


Dějiny ŠpanělskaDějiny Španělska2017, Jiří Chalupa

V postmoderních časech už nejspíše neobstojí pouhé pozitivistické, byť třeba i dobře míněné, výčty nejrůznějších fakt i „fakt“, ale je třeba věnovat pozornost také interpretacím a jejich podmíněnosti a hodnověrnosti. Tat... více


Krvavá předehra: Španělsko, 1936–1939: Občanská válka a zahraniční intervenceKrvavá předehra: Španělsko, 1936–1939: Občanská válka a zahraniční intervence2004, Roman Cílek

Obsáhlá kniha předního českého autora literatury faktu je dramatickým, čtenářsky přitažlivým a mnoha dokumenty, svědectvími i osobním pátráním obohaceným pohledem na občanskou válku ve Španělsku, která přerostla hranice ... více


Španělská občanská válkaŠpanělská občanská válka2004, Antony Beevor

Barvitě vylíčený děj jedné z nejurputnějších a nejrozhořčenějších válek dvacátého století. Byla to nejen válka plná zvěrstev a politické genocidy, ale také vojenský výcvikový prostor, na němž se Sověti, Italové a Němci p... více


Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833–1939Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833–19392008, Jiří Chalupa

CENA MIROSLAVA IVANOVA V KATEGORII 2 - LITERATURA FAKTU ZA POSLEDNÍ 3 ROKY. Tato procházka novodobými španělskými dějinami nabízí čtenáři poutavý příběh jedné významné evropské panovnické dynastie, která přes všechno ... více


FrancoFranco2008, Andrée Bachoud

Francouzská historička rekapituluje dětství, vzestup v armádní hierarchii, působení v období Druhé republiky, převrat, cestu na politické výsluní, manévrování za 2. světové války, poválečnou neomezenou moc, agonii režimu... více


Španělští BourboniŠpanělští Bourboni2012, Juan Granados

Český čtenář má poprvé příležitost podrobněji nahlédnout do nesmírně zajímavé historie jedné z nejmocnějších panovnických dynastií Evropy, která vládla ve Francii, v několika italských státech a od roku 1700 také ve Špan... více


Pravdivá zpráva o dobytí Peru & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem PizarremPravdivá zpráva o dobytí Peru & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem1970, Francisco de Xerez

Pravdivá zpráva o dobytí Peru a & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem, kapitánem Nejvyššího Křesťanského Katolického Veličenstva CÍSAŘE a pána Našeho poslána jeho Veličenstvo Franciskem de Xerezem... více


Stručné španělské dějinyStručné španělské dějiny2021, Jeremy Black

Stručné španělské dějiny přinášejí průřez historií této jihoevropské země od prehistorických prvopočátků až po současnost. Text doplňují desítky rámečků věnovaných vybraným tématům, jako např. španělské kuchyni, křesťans... více


Dějiny Španělska v datechDějiny Španělska v datech2011, Jiří Chalupa

Detailní přehled španělských dějin od pravěku po současnost (závěrečným limitem je fotbalový triumf Španělska na šampionátu v létě roku 2010). Prerománské kultury a civilizace na Pyrenejském poloostrově, romanizace a eva... více


FrancoFranco2001, Paul Preston

Autor nás zavádí do prvních desetiletí 20. století, kdy se z korektního, tichého a pro odvahu váženého důstojníka stává po úspěšných bojích v marocké válce nejprve velitel španělské cizinecké legie a brzy nato nejmladší ... více


1