španělské dějiny

štítky

43 knih


Filip II. - Španělský král z rodu Habsburků, nejmocnější křesťanský vládce 87% Filip II. - Španělský král z rodu Habsburků, nejmocnější křesťanský vládce 1998, Geoffrey Parker

Životopis španělského panovníka Filipa II. (1527-1598). K pozoruhodnému pohledu na Filipa II. využívá autor dosud nezpracované panovníkovy osobní dokumenty a vykresluje intimní portrét člověka, který sehrál významnou úlo... více


Dějiny Španělska 88% Dějiny Španělska 1999, Antonio Ubieto Arteta

Rozsáhlá publikace z pera čtyř španělských historiků je rozčleněna na pět tradičních úseků – starověk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny – které ovšem dobře odrážejí zvláštnost jednotlivých epoch – Římská... více


Lajla znamená noc 78% Lajla znamená noc 2023, Aleksandra Lipczak

Bosí lidé vyskakují z lodí na španělské pláži a rychle prchají mezi překvapenými turisty. Afričtí migranti toužící dostat se do „naší“ Evropy. Gibraltarská úžina měří v nejužším místě asi patnáct kilometrů. Vzdálenost me... více
Napoleonova invaze (1807-1810) 93% Napoleonova invaze (1807-1810) 2010, Jiří Kovařík

Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím ... více


Napoleonova prohra (1810-1814) 91% Napoleonova prohra (1810-1814) 2010, Jiří Kovařík

Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím ... více


Krvavá předehra: Španělsko, 1936–1939: Občanská válka a zahraniční intervence 60% Krvavá předehra: Španělsko, 1936–1939: Občanská válka a zahraniční intervence 2004, Roman Cílek

Obsáhlá kniha předního českého autora literatury faktu je dramatickým, čtenářsky přitažlivým a mnoha dokumenty, svědectvími i osobním pátráním obohaceným pohledem na občanskou válku ve Španělsku, která přerostla hranice ... více


Dějiny Španělska 87% Dějiny Španělska 2017, Jiří Chalupa

V postmoderních časech už nejspíše neobstojí pouhé pozitivistické, byť třeba i dobře míněné, výčty nejrůznějších fakt i „fakt“, ale je třeba věnovat pozornost také interpretacím a jejich podmíněnosti a hodnověrnosti. Tat... více


Jak umírá diktatura 88% Jak umírá diktatura 1997, Jiří Chalupa

Pád Frankova režimu ve Španělsku více


Španělsko 90% Španělsko 2005, Jiří Chalupa

Kniha se soustřeďuje na nejdůležitější momenty španělských dějin a obsahuje i základní faktografické informace o současnosti země. více


Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833–1939 89% Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833–1939 2008, Jiří Chalupa

CENA MIROSLAVA IVANOVA V KATEGORII 2 - LITERATURA FAKTU ZA POSLEDNÍ 3 ROKY. Tato procházka novodobými španělskými dějinami nabízí čtenáři poutavý příběh jedné významné evropské panovnické dynastie, která přes všechno ... více


Španělská občanská válka 83% Španělská občanská válka 2004, Antony Beevor

Barvitě vylíčený děj jedné z nejurputnějších a nejrozhořčenějších válek dvacátého století. Byla to nejen válka plná zvěrstev a politické genocidy, ale také vojenský výcvikový prostor, na němž se Sověti, Italové a Němci p... více


Pravdivá zpráva o dobytí Peru & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem 74% Pravdivá zpráva o dobytí Peru & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem 1970, Francisco de Xerez

Pravdivá zpráva o dobytí Peru a & provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem, kapitánem Nejvyššího Křesťanského Katolického Veličenstva CÍSAŘE a pána Našeho poslána jeho Veličenstvo Franciskem de Xerezem jed... více


Franco 80% Franco 2008, Andrée Bachoud

Francouzská historička rekapituluje dětství, vzestup v armádní hierarchii, působení v období Druhé republiky, převrat, cestu na politické výsluní, manévrování za 2. světové války, poválečnou neomezenou moc, agonii režimu... více


Španělští Bourboni 70% Španělští Bourboni 2012, Juan Granados

Český čtenář má poprvé příležitost podrobněji nahlédnout do nesmírně zajímavé historie jedné z nejmocnějších panovnických dynastií Evropy, která vládla ve Francii, v několika italských státech a od roku 1700 také ve Špan... více


Stručné španělské dějiny 68% Stručné španělské dějiny 2021, Jeremy Black

Stručné španělské dějiny přinášejí průřez historií této jihoevropské země od prehistorických prvopočátků až po současnost. Text doplňují desítky rámečků věnovaných vybraným tématům, jako např. španělské kuchyni, křesťans... více


Španělsko katolických králů 75% Španělsko katolických králů 2003, Miguel Ángel Ladero Quesada

Kniha postihuje události a proměny epochy španělských katolických králů v době konce pozdního středověku a na počátku raného novověku. Líčí a popisuje složité dílo, místo a čas, ideje a plány, cíle a vliv dynastií vládn... více


Franco 73% Franco 2001, Paul Preston

Autor nás zavádí do prvních desetiletí 20. století, kdy se z korektního, tichého a pro odvahu váženého důstojníka stává po úspěšných bojích v marocké válce nejprve velitel španělské cizinecké legie a brzy nato nejmladší ... více


Anatomie jednoho okamžiku 93% Anatomie jednoho okamžiku 2018, Javier Cercas

Dne 23. února 1981 v 18.23 hodin vtrhla do španělského parlamentu v Madridu skupina ozbrojených gardistů a po chvíli nařídila vyděšeným poslancům a členům vlády, aby si lehli na zem za své poslanecké lavice. Začal tím po... více


Svět Španělska a Portugalska 90% Svět Španělska a Portugalska 1997, Mary Vincent

Geografické poměry, kulturní, politický a historický vývoj, umění, tradice, náboženství atd. více


Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků 70% Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků 2011, Jana Černá

Tzv. černá legenda (leyenda negra) negativně ovlivnila hodnocení španělské (nejen) renesanční filosofie a vědy. V jejím důsledku bylo španělské renesanční vedení přehlíženo, negováno či zpochybňováno; myšlení filosofické... více