sociální pedagogika

štítky

10 knih


Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky 87% Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky 2010, Josef Smolík

Kniha přináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Předs... více


Identita a mládež 60% Identita a mládež 2021, Michal Ševčík

Jak si stojí fenomén krajní pravice ve vztahu k české a moravské mládeži? Je krajní pravice pouze patologií nebo liberalismus má stále větší a větší potíže se svými kritiky? Je pravda někde „uprostřed“? Kniha Michala Šev... více


Vzdělávání Romů 80% Vzdělávání Romů 2001, Eva Šotolová

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Základy pedagogiky 70% Základy pedagogiky 2005, Iva Švarcová

Text knihy Základy pedagogiky autorka připravila na základě svých mnohaletých zkušeností z výuky na vysokých školách, kde připravuje budoucí učitele. Kniha si neklade za cíl zprostředkovat poznatky a fakta, která lze ve ... více


Potenciál humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů 100% Potenciál humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů 2012, Ondřej Sekera

Text je předkládán jako nabídka, jako možnost konfrontovat či rozšířit čtenářovy znalosti, vědomosti, postoje, představy a zkušenosti se způsoby práce v prostoru sociální pedagogiky. Nabízená publikace se tedy pokouší za... více


Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 60% Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 2014, kolektiv autorů

Držíte-li v ruce tuto publikaci, patrně se chystáte stát nebo už jste dobrovolníkem v programu Podpora vzdělávání v rodinách a ve svém volném čase doučujete jedno nebo více dětí. Je to potřebná a náročná práce a to, že j... více


Blízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmi 100% Blízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmi 2000, Jan-Olav Henriksen

Kniha podává úvod do profesní etiky v povoláních, orientovaných na práci s lidmi. Je rozdělena na dvě části a v celkem osmnácti kapitolách dává ucelený přehled různych etických směrů zaměřených na práci v sociální oblast... více


Úvod do sociální pedagogiky 100% Úvod do sociální pedagogiky 2014, Bohumíra Lazarová

Skripta se snaží doplnit jistou mezeru, která existuje ve studijní literatuře. Mohou se uplatnit při rozšíření poznání nejen studentů oboru, ale také širší pedagogické veřejnosti. Jednotlivé kapitoly se věnují vybraným t... více


Drogy a mýty 0% Drogy a mýty 1998, Jindřich Misha Nerad

Společným rysem britského a švýcarského modelu je poskytování heroinu závislým osobám. Nizozemský systém léčby drogově závislých odmítá represivní metody, neboť se snaží toxikomany pochopit a pomoci jim. Nizozemská proti... více


Individuální základy sociální pedagogiky % Individuální základy sociální pedagogiky 1927, Stanislav Velínský

Individuální základy sociální pedagogiky : pokus o vymezení oboru a úkolu sociální pedagogiky. více