sebepřijímání

štítek, 51 knih


Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a láskyVnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky2004, J. Philippe

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působ... více


Řekni jim, že je milujiŘekni jim, že je miluji2007, J. Meyer

„V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ (1. Janova 4:10) Bůh nás miluje, ale myslím, že mnozí z nás skutečně nechápou jakou láskou. Př... více


Cesta k osobní zralostiCesta k osobní zralosti1999, D. Montgomery

Psychologie patří mezi přírodní vědy stejně jako medicína. Zabývá se však především stavem lidské mysli. Psycholog jako vědec nehledá Boží působení či zásah. Pokud je však věřícím člověkem, dívá se na skutečnost lidské o... více


Päť dní, ktoré vás zmeniaPäť dní, ktoré vás zmenia2011, K. Leman

Ako sa dá do piatich dní prijať seba samého, prebudiť sebadôveru a premeniť svoj život. Ak by ste na sebe mohli zmeniť jednu vec, ktorá by to bola? Koľkokrát ste sa už pokúšali zmeniť svoje zlozvyky? A dá sa vôbec zme... více


Život v nových dimenzíchŽivot v nových dimenzích1995, M. Carothers

Kniha protestantského vojenského kněze je zaměřena na ústřední myšlenku: přijímat vše dobré i zlé a děkovat za to Bohu. více


Stojím u tvých dveří a klepuStojím u tvých dveří a klepu2007, S. Biela

Kniha je pozváním k pravdivému hledání odpovědi na Ježíšův hlas za dveřmi našeho života. Jak je důležité odpoutat se od každé pýchy a žít v upřímné pokoře, která vede k opravdové svobodě dětí Božích!... více


Řeč dušeŘeč duše2007, L. Crabb

„Většina z nás dělá po léta vše pro to, abychom se nemuseli podívat zblízka na svou duši. Netoužíme seznámit se příliš důvěrně sami se sebou a se světem, v němž žijeme. Máme strach, že kdybychom poznali, co vlastně chcem... více


Usmíření - Mír II.Usmíření - Mír II.2007, F. Mráček

Ve II. dílu publikace „Usmíření – mír“ jsou úvahy o uspokojení lidských tužeb. Touhy po uspokojení musí člověk mít, to je hnací síla do života. Tím, že je usměrňujeme podle Božích záměrů, roste naše láska. Když touhám be... více


Usmíření - Mír III.Usmíření - Mír III.2008, F. Mráček

Vizionářka Mirjana nás vybízí, abychom šli cestou, ke které nás Panna Maria zve při svých zjeveních v Medžugorji. Ovšem mnoho lidí si řekne, že tou cestou jdou. Modlí se, dokonce i růženec, chodí v neděli do kostela, nik... více


Usmíření - Mír I.Usmíření - Mír I.2006, F. Mráček

Hlavní poselství Panny Marie v Medžugorji je „Mír, mír, jenom mír. Je potřeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Články v této publikaci jsou zaměřeny na naplňování tohoto poselství. V I. dílu této série publika... více


Usmíření - Mír IV.Usmíření - Mír IV.2008, F. Mráček

Panna Maria miliónům lidí zprostředkovává v Medžugorji mír. Jen někteří lidé, kteří jsou teologicky vzdělaní, si myslí, že zjevení nepotřebují, takže se může stát, že když přijdou na toto poutní místo, mír nepocítí. Ale ... více


Krize jako šanceKrize jako šance2011, A. Daigneault

Psychologové někdy říkají, že krize středního věku je jako druhé dospívání. Člověk v tomto období nechce nikoho vidět a ve své rodině si připadá jako cizinec. V hlavě se mu honí otázky: „K čemu je to všechno dobré?“ „Nej... více


Cesta nedokonalostiCesta nedokonalosti2013, A. Daigneault

Je křesťanská svatost vyhrazena pouze pro ctnostné a dokonalé? Nemohou o ni usilovat také chudí, hříšní a zranění – i skrze své slabosti a pády? V podobenství o svatebních hostech se pán rozhodne zaplnit hodovní síň těmi... více


Víra ve vírech strachuVíra ve vírech strachu2010, D. Novák

Tato kniha není systematickým ani odborným pojednáním o problematice strachu, ale sbírkou úvah, které se strachu více či méně dotýkají. Cílem je, aby čtenář jednotlivé kapitoly využil k určité sebereflexi a k zastavení s... více


Ježíš – lékař těla i dušeJežíš – lékař těla i duše2006, E. Vella

Kniha je přepisem přednášek z exercicií na téma vnitřního uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří modlitba P. Eliase, která shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůležitější část exercicií, a to je osobní modlitba. Ch... více


1 2 3 4 >