řízení projektů

štítky

12 knih


Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům 69% Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům 2013, Simon Sinek

Simon Sinek toužil objevit, co společného mají úspěšné osobnosti ve vedení firem i mimo ně. V jeho hledáčku se mimo jiné ocitl Martin Luther King Jr., Steve Jobs i bratři Wrightové. Při studiu vůdčích osobností a organiz... více


Jak to dělá Toyota 88% Jak to dělá Toyota 2007, Jeffrey K. Liker

Tato kniha osvětluje zásady modelu řízení a podnikatelské filozofie, na nichž je založena celosvětová proslulost firmy TOYOTA v oblasti jakosti a spolehlivosti, a odhaluje její "tajnou zbraň", systém "štíhlé" výroby, kte... více


Projektový management podle IPMA 100% Projektový management podle IPMA 2009, Jan Doležal

Projektové řízení je v současné době často skloňovaným termínem. O co ale vlastně jde? Jak si udělat co nejkomplexnější představu v přijatelném čase? Kolektiv autorů pod vedením Ing. Jana Doležala si vytyčil právě takový... více
Projektový management 40% Projektový management 2006, Alena Svozilová

Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Autorka, která je vynikající projek... více


Projektový management pro praxi 90% Projektový management pro praxi 2009, Stephen Barker

Tato knížka se od ostatních publikací o projektovém managementu odlišuje svou velkou praktičností, srozumitelností a jednoznačnou orientací na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědče... více


Projektové řízení ve veřejném sektoru 100% Projektové řízení ve veřejném sektoru 2007, Ladislav Cabada

Publikace Projektové řízení ve veřejném sektoru je vysokoškolskou učebnicí, jejímž cílem je poskytnout studentům základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti spojené s projektovou činností. Příprava a realizace ... více


Základy metody projektového řízení PRINCE2 40% Základy metody projektového řízení PRINCE2 2010, Colin Bentley

Dvojjazyčný manuál Základy metody projektového řízení PRINCE2® je první oficiální anglicko-českou učebnicí projektového managementu metodiky PRINCE2 na českém knižním trhu. Popisuje celosvětově uznávanou metodiku projekt... více


Projektové řízení. Jak zvládnout projekty 80% Projektové řízení. Jak zvládnout projekty 2013, Branislav Lacko

Jedinečná příručka popisující řízení projektů od začátku až do konce. více


Řízení projektů v Microsoft Office Project 0% Řízení projektů v Microsoft Office Project 2007, Tomáš Kubálek

Učebnice Řízení projektů v Microsoft Office Project přibližuje studentům vysokých škol i zájemcům z praxe nejpotřebnější funkce programu Microsoft Office Project na fiktivním projektu ve všech stadiích jeho života. Učebn... více


Řízení projektů v Microsoft Project 2010 0% Řízení projektů v Microsoft Project 2010 2010, Tomáš Kubálek

Učebnice určená především studentům středních a vysokých škol ekonomického a podnikatelského zaměření přibližuje českou verzi programu Microsoft Project 2010 na fiktivním projektu smyšlené firmy ve všech stádiích jeho ži... více


Jak správně řídit projekty % Jak správně řídit projekty 2020, Paul J. Fielding

Osvojte si nezbytné dovednosti pro časově a finančně efektivní řízení projektů. Publikace jednoduchým způsobem objasňuje principy řízení projektů a manažerské práce. Obsahuje praktická cvičení a tipy, které vás proved... více


Investiční rozhodování a řízení projektů 0% Investiční rozhodování a řízení projektů 2011, Jiří Fotr

Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na praktické využití poznatky, jejichž uplatnění významně zvyšuje kvalitu přípravy, hodnocení, výběru a řízení rizika projektů včetně tvorby investičního programu, a tím i ... více