veřejné zakázky

štítky

22 knih


Základy obchodního práva 90% Základy obchodního práva 2019, Jan Dědič

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetn... více


Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek 80% Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek 2016, Pavel Herman

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny práva a povinnosti zadavatelů a ostatních účastníků zadávacího řízení... více


Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady k 1. 4. 2013 100% Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady k 1. 4. 2013 2013, Tomáš Kruták

Komentář k zákonu o veřejných zakázkách se podrobně zabývá novinkami účinnými od roku 2012, zohledňuje však i četné novelizace, ke kterým došlo od nabytí účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v roce 20... více
Veřejné zakázky stručně a prakticky 60% Veřejné zakázky stručně a prakticky 2017, Michaela Poremská

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o za... více


Projektové řízení ve veřejném sektoru 100% Projektové řízení ve veřejném sektoru 2007, Ladislav Cabada

Publikace Projektové řízení ve veřejném sektoru je vysokoškolskou učebnicí, jejímž cílem je poskytnout studentům základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti spojené s projektovou činností. Příprava a realizace ... více


Zadávání veřejných zakázek 0% Zadávání veřejných zakázek 2011, David Raus

Publikace Zadávání veřejných zakázek, kterou napsal David Raus, přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje ... více


Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek 0% Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek 2017, Robert Krč

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně sestavit nabídky, ... více


Elektronické zadávání veřejných zakázek 0% Elektronické zadávání veřejných zakázek 2013, Michaela Poremská

Kniha představuje ojedinělou knihu na trhu – poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým výkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona, která se týkají dané oblasti, a rozbor stě... více


Veřejné jednání, veřejná prospěšnost : sborník doprovázející projekt Veřejné jednání ... 0% Veřejné jednání, veřejná prospěšnost : sborník doprovázející projekt Veřejné jednání ... 2012, Josef Štogr

Z předmluvy: Diskuse, které se v České republice vedou, či spíše nevedou o veřejné prospěšnosti, statutu veřejné prospěšnosti, veřejně prospěšných organizacích a související legislativě mají zcela zamlžený kontext, a pro... více


Zákon o veřejných zakázkách 0% Zákon o veřejných zakázkách 2006, Radek Jurčík

Zákon o veřejných zakázkách jejeden z nejvýznamějších právních předpisů upravující postupy při vynakládání veřejných prostředků. více


Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem 0% Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem 2006, Robert Krč

Nový komentář mimo jiné detailním způsobem rozebírá aktuální rozhodovací praxi a judikaturu v oblasti veřejných zakázek a kocesí. více


Veřejné zakázky: Právní minimum při jejich zadávání 0% Veřejné zakázky: Právní minimum při jejich zadávání 2014, Michaela Poremská

Jedná se o odbornou rukověť, která poskytuje základní informace o zadávání veřejných zakázek – postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zásad včetně praktických... více


Zákon o veřejných zakázkách 0% Zákon o veřejných zakázkách 2005, David Raus

Publikace obsahuje dosud nejkomplexnější a nejpodrobnější výklad zákona o veřejných zakázkách v jeho aktuálním znění k 1.květnu 2005. více


Zákon o zadávání veřejných zakázek 0% Zákon o zadávání veřejných zakázek 2017, David Dvořák

komentované znění zákona více


Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Praktický komentář % Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Praktický komentář 2022, Jan Šlesinger

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací p... více


Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky 0% Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky 2011, František Ochrana

Kniha Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor František Ochran... více


Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016 0% Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016 2016, Tomáš Kruták

1. vydání První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad n... více


Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU 0% Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU 2007, Radek Jurčík

Praktický výklad postupu zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí tvoří hlavní obsah této knihy. Publikace je doplněna mnoha praktickými příklady, rozhodnutími a stanovisky Úřadu pro och... více


Zákon o zadávání veřejných zakázek / Zákon o registru smluv: Komentář 0% Zákon o zadávání veřejných zakázek / Zákon o registru smluv: Komentář 2016, Vilém Podešva

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyl účinnosti 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání veřejných zakázek podle t... více


Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek 0% Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek 2011, Vilém Podešva

Snahou autorů publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. více