veřejné zakázky

štítky

19 knih


Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázekKomentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek2016, Pavel Herman

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny práva a povinnosti zadavatelů a ostatních účastníků zadávacího řízení... více


Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady k 1. 4. 2013Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady k 1. 4. 20132013, Tomáš Kruták

Komentář k zákonu o veřejných zakázkách se podrobně zabývá novinkami účinnými od roku 2012, zohledňuje však i četné novelizace, ke kterým došlo od nabytí účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v roce 20... více


Projektové řízení ve veřejném sektoruProjektové řízení ve veřejném sektoru2007, Ladislav Cabada

Publikace Projektové řízení ve veřejném sektoru je vysokoškolskou učebnicí, jejímž cílem je poskytnout studentům základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti spojené s projektovou činností. Příprava a realizace ... více
Veřejné zakázky stručně a praktickyVeřejné zakázky stručně a prakticky2017, Michaela Poremská

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o za... více


Zákon o veřejných zakázkáchZákon o veřejných zakázkách2006, Radek Jurčík

Zákon o veřejných zakázkách jejeden z nejvýznamějších právních předpisů upravující postupy při vynakládání veřejných prostředků. více


Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářemZákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem2006, Robert Krč

Nový komentář mimo jiné detailním způsobem rozebírá aktuální rozhodovací praxi a judikaturu v oblasti veřejných zakázek a kocesí. více


Zákon o veřejných zakázkáchZákon o veřejných zakázkách2005, David Raus

Publikace obsahuje dosud nejkomplexnější a nejpodrobnější výklad zákona o veřejných zakázkách v jeho aktuálním znění k 1.květnu 2005. více


Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázkyVeřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky2011, František Ochrana

Kniha Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor František Ochran... více


Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EUZadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU2007, Radek Jurčík

Praktický výklad postupu zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí tvoří hlavní obsah této knihy. Publikace je doplněna mnoha praktickými příklady, rozhodnutími a stanovisky Úřadu pro och... více


Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázekPřehled judikatury ve věcech veřejných zakázek2011, Vilém Podešva

Snahou autorů publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. více


Zadávání veřejných zakázekZadávání veřejných zakázek2011, David Raus

Publikace Zadávání veřejných zakázek, kterou napsal David Raus, přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje ... více


Elektronické zadávání veřejných zakázekElektronické zadávání veřejných zakázek2013, Michaela Poremská

Kniha představuje ojedinělou knihu na trhu – poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým výkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona, která se týkají dané oblasti, a rozbor stě... více


Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázekZadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek2009, František Ochrana

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době 'absorbují' přibližně 1 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně js... více


Zákon o zadávání veřejných zakázekZákon o zadávání veřejných zakázek2017, David Dvořák

komentované znění zákona více


Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 20162016, Tomáš Kruták

1. vydání První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad n... více


1