management

štítky

143 knih


Jak se dělá zooJak se dělá zoo2020, Petr Fejk

Kniha vzpomínek bývalého ředitele Zoo Praha. Vyprávění o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Kniha je jiná než běžná produkce tohoto žánru. Nejde v ní jen o ves... více


Štěstí doručenoŠtěstí doručeno2011, Tony Hsieh

Příběhy přibližně dvaceti evropských a amerických firem, které praktikují svobodu v práci jako filozofii organizace a řízení. Příběh o tom proč bude svoboda v práci další vývojovou fází firemního světa. Kniha, která n... více


Ekonomie - stručný přehledEkonomie - stručný přehled2014, Jena Švarcová

Tato učebnice je v souladu se závaznými Rámcovými vzdělávacími programy MŠMT pro ekonomické obory. Na tuto učebnici navazuje cvičebnice, která na řešených příkladech procvičuje školní výstupy žáka, tak jak je stanoví Rám... více
Jsi značka?! - Dobře se bavte a vydělávejte u toho penízeJsi značka?! - Dobře se bavte a vydělávejte u toho peníze2016, Tomáš Lukavec

Jste úspěšná značka na trhu? V rukou máte první knihu v ČR s kompletním návodem na to, jak ze svého jména udělat brand, který k vám přitáhne lidi, příležitosti a peníze. Úspěšný brand manažer a autor knihy Tomáš Lukavec,... více


Byznys v plné nahotěByznys v plné nahotě2009, Richard Branson

Kniha Byznys v plné nahotě je návod na to, jak změnit překážky v podnikání na výzvy, problémy na příležitosti a příležitosti na úspěch. Důkazem, že je to opravdu možné, je úspěšný britský podnikatel a miliardář svě... více


Marketing ManagementMarketing Management1998, Philip Kotler

Podtitul: Analýza, plánování, využití, kontrola Populární vysokoškolská učebnice marketingového řízení. více


Cesty k úspěchu - trvalé hodnoty soustavy BaťaCesty k úspěchu - trvalé hodnoty soustavy Baťa2005, Milan Zelený

Živou a inspirativní rukovětí manažerských znalostí je poslední kniha profesora Milana Zeleného – Cesty k úspěchu s podtitulem Trvalé hodnoty Soustavy Baťa. Autor v ní nabízí reprezentativní výběr myšlenek a znalostí vyc... více


Lean StartupLean Startup2015, Eric Ries

Většina startupů selže. Řadě selhání by však šlo zabránit. Lean Startup je nový druh přístupu k podnikání, který začíná být populární na celém světě. Lean Startup přináší jiný pohled na budování nových firem. Eric Ri... více


Budoucnost organizacíBudoucnost organizací2016, Frederic Laloux

Kniha, která od podlahy mění to, jak nahlížíme na organizaci firem (ziskových, neziskových, státních). Přímo tak navazuje na Podivína a Svobodu v práci a dokonale doplňuje Na čem dnes záleží a Zodpovědnou firmu. Svým nat... více


Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistikyŘízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky1995, Josef Koubek

První systematická česká práce vycházející z moderní koncepce personalistiky – a dnes již osvědčená základní vysokoškolská učebnice a zároveň také užitečný zdroj informací pro personalisty v podnikové praxi – je struktur... více


21 nevyvratitelných zákonů leadershipu21 nevyvratitelných zákonů leadershipu2011, John C. Maxwell

... následujte je a lidé vás budou následovat. / Autor knih Rozvíjejte své vůdčí schopnosti, Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti, Pozitivní přístup vydává v ČR další knihu 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu - ná... více


Jak se budují značkyJak se budují značky2018, Byron Sharp

Pokud na většinu následujících otázek odpovíte „ano“, potom při své práci vycházíte z mnoha mylných předpokladů: Odlišení se od ostatních (diferenciace) je náš nezbytný marketingový úkol. Věrnost zákazníků je odraze... více


Rozvíjejte své vůdčí schopnostiRozvíjejte své vůdčí schopnosti2001, John C. Maxwell

Pracujete-li na jakémkoli vedoucím místě, jste-li obchodní vedoucí, církevní hodnostáři, rodiče nebo učitelé, už jste se patrně sami sebe mnohokrát ptali, co vlastně vyžaduje být vůdcem. Nyní můžete najít odpověď v knize... více


Zodpovědná firmaZodpovědná firma2014, Yvon Chouinard

Podtitul: Jak podnikat tak, aby to bylo prospěšné nejen vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. V knize se dozvíte: Autoři na praktických příkladech z Patagonie vysvětlují, co je zodpovědnost firmy Proč by toto ... více


Julius Caesar: Génius leadershipuJulius Caesar: Génius leadershipu2017, Phillip Barlag

Lekce od muže, který vybudoval impérium. Množství literatury na téma aktuálních trendů v leadershipu roste. Někdy je však nejlepší ohlédnout se zpět. Philip Barlag ukazuje, že kariéra Julia Caesara, jednoho z největší... více


1 ...