prvoci

štítky

4 knih


Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnázia1998, Vladimír Zicháček

3. doplněné a opravené vydání komplexní učebnice pro střední školy gymnazijního typu zahrnující teoretickou a praktickou část a barevné přílohy. Teoretická část: Biologie prokaryot, rostlin a hub Biologie živočichů ... více


Brehmův život zvířat Díl IV. Členovci a nižší živočišstvoBrehmův život zvířat Díl IV. Členovci a nižší živočišstvo1906, Alfred Brehm

Podle třetího, prof. Pechuel-Loeschem nově přepracovaného vydání se stálým zřetelem k zemím českoslovanským upravil prof. Bohumil Bauše. Členovci, červi, měkkýšovití, měkkýši, ostnokožci, láčkovci a prvoci.... více


Přírodopis živočišstva IPřírodopis živočišstva I1957, Otakar Štěpánek

Obsáhlá příručka, jež na vědeckém podkladě moderní zoologie vypráví jasně a srozumitelně o životě zvířat. Vedoucím motivem díla je především vývojová nauka a přesvědčení o rozhodujícím vlivu prostředí na utváření živočiš... více
Kapitoly z lékařské mikrobiologie I. - Prvoci a červiKapitoly z lékařské mikrobiologie I. - Prvoci a červi1975, Josef Klimeš

Popis knihy není zatím k dispozici. více