biologie člověka

štítky

24 knih


Biologie pro gymnázia 87% Biologie pro gymnázia 1998, Vladimír Zicháček

3. doplněné a opravené vydání komplexní učebnice pro střední školy gymnazijního typu zahrnující teoretickou a praktickou část a barevné přílohy. Teoretická část: Biologie prokaryot, rostlin a hub Biologie živočichů ... více


Vědomí podvědomí 89% Vědomí podvědomí 2013, Leonard Mlodinow

Podtitul: Jak naše podvědomí ovládá naše chování Podobně jako ve své předchozí knize Život je jen náhoda se Leonard Mlodinow věnuje opět fenoménům, které známe ze své každodenní zkušenosti, ale nemáme je tak docela ve... více


Biologie člověka pro gymnázia 91% Biologie člověka pro gymnázia 2015, Ivan Novotný

Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. více
Biologie člověka 1 97% Biologie člověka 1 2010, Eduard Kočárek

Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perl... více


Biologie člověka pro učitele 96% Biologie člověka pro učitele 2010, Jitka Machová

Dotisk úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěr... více


Lidské tělo 87% Lidské tělo 2016, Ilona Bagoly

Nahlédněte s námi pod povrch dokonale fungujícího stroje – do lidského těla. Dozvíme se, jak fungují všechny důležité orgány, prozkoumáme žíly a tepny, kterými v těle koluje krev, navštívíme zákoutí lidského mozku, odhal... více


Biologie člověka 2 75% Biologie člověka 2 2010, Eduard Kočárek

Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi ... více


Základy biologie a genetiky člověka 75% Základy biologie a genetiky člověka 2012, Berta Otová

Nové vydání učebního textu dodržuje osvědčený postup - nejprve vysvětluje obecné principy genetiky a následně poskytuje informace o speciálních podoblastech, jako je např. cytogenetika, molekulární genetika nebo imunogen... více


Klinická embryologie 100% Klinická embryologie 2018, Pavel Trávník

Postgraduální učebnice specializačního oboru Klinická embryologie, určená také odborníkům v oblasti asistované reprodukce, reprodukční medicíny a gynekologie a porodnictví. Přináší údaje o anatomii, vývoji a fyziologii m... více


Biologie pro III. ročník gymnázií 90% Biologie pro III. ročník gymnázií 1990, Josef Beneš

dříve používaná učebnice biologie na gymnáziích pojednává v několika kapitolách o vzniku života na Zemi a evoluci druhů, původu a vývoji člověka, fyziologii člověka a lidském organismu a o tom, jak je řízen, všímá si i g... více


Somatologie a antropologie 90% Somatologie a antropologie 1981, Josef Klementa

Obsahuje soubor teoretických tematických celků, koncipovaných z hlediska moderního pojetí vývojové antropologie. Seznamuje se stavbou lidského těla, popisuje soustavy přeměny látkové a soustavy regulační, individuální vý... více


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 80% Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 1999, Jan Kapras

Učební text je určený pro posluchače 1. lékařské fakulty UK. Třetí díl řady Kapitoly z lékařské biologie a genetiky předkládá základní informace, které jsou potřebné pro studium medicíny i pro klinickou praxi. V úvodu se... více


Základy embryologie 100% Základy embryologie 2019, Jaroslav Slípka

Publikace se věnuje období ontogenetického vývoje člověka, který probíhá od oplodnění po narození - tedy období prenatálního vývoje. Poskytuje souhrn nejpodstatnějších znalostí z embryologie a srozumitelnou formou vysvět... více


Kapitoly z biologie člověka 100% Kapitoly z biologie člověka 2014, Jaroslava Hanušová

Studijní text určený pro studenty oboru Vychovatelství a Pedagog volného času slouží k základní orientaci v problematice biologie člověka. více


Biologická časovaná bomba 100% Biologická časovaná bomba 1971, Gordon Taylor

Unikátní populárně vědecká práce přihlíží k proměnám v současném světě se zřetelem k nejnovějším převratným objevům biologů. Dosvědčuje, jak laboratorně vyrobené biologické pochody a prostředky konkurují přirozenému ro... více


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 80% Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 2005, Milena Soukupová

Učební text je určený pro posluchače 1. LF UK v Praze. První dvě kapitoly tohoto textu se zabývají buněčnou signalizací a regulacemi buněčného cyklu, další kapitoly jsou věnovány základům obecné molekulární genetiky a vy... více


Biologie člověka - taháky do kapsy 80% Biologie člověka - taháky do kapsy 1998, Gabriela Kolářová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Asistovaná reprodukce 80% Asistovaná reprodukce 2018, Karel Řežábek

S diagnózou neplodnosti se u nás setkává každý šestý pár. Příčina je téměř stejně často na straně muže jako na straně ženy. Naštěstí jsou moderní léčebné metody velmi úspěšné – většina neplodných párů po léčbě otěhotní. ... více


Člověk - Učebnice biologie člověka pro gymnázia a střední školy 100% Člověk - Učebnice biologie člověka pro gymnázia a střední školy 1996, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Všichni stárneme 0% Všichni stárneme 1983, František Tvaroh

Druhé vydání. Kniha, kterou předkládám laskavé pozornosti veřejnosti, by měla podle mého názoru zajímat velmi široký okruh čtenářů. Tragické příhody, kdy předčasný odchod mladého člověka hluboce zarmoutí milující duše, ... více