biologie člověka

štítky

24 knih


Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnázia1998, Vladimír Zicháček

3. doplněné a opravené vydání komplexní učebnice pro střední školy gymnazijního typu zahrnující teoretickou a praktickou část a barevné přílohy. Teoretická část: Biologie prokaryot, rostlin a hub Biologie živočichů ... více


Vědomí podvědomíVědomí podvědomí2013, Leonard Mlodinow

Jak naše podvědomí ovládá naše chování. Podobně jako ve své předchozí knize Život je jen náhoda se Leonard Mlodinow věnuje opět fenoménům, které známe ze své každodenní zkušenosti, ale nemáme je tak docela ve své moci. ... více


Biologie člověka pro gymnáziaBiologie člověka pro gymnázia2015, Ivan Novotný

Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. více
Biologie člověka 1Biologie člověka 12010, Eduard Kočárek

Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perl... více


Biologie člověka pro učiteleBiologie člověka pro učitele2010, Jitka Machová

Dotisk úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěr... více


Lidské těloLidské tělo2016, Ilona Bagoly

Nahlédněte s námi pod povrch dokonale fungujícího stroje – do lidského těla. Dozvíme se, jak fungují všechny důležité orgány, prozkoumáme žíly a tepny, kterými v těle koluje krev, navštívíme zákoutí lidského mozku, odhal... více


Biologie člověka 2Biologie člověka 22010, Eduard Kočárek

Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi ... více


Základy biologie a genetiky člověkaZáklady biologie a genetiky člověka2012, Berta Otová

Nové vydání učebního textu dodržuje osvědčený postup - nejprve vysvětluje obecné principy genetiky a následně poskytuje informace o speciálních podoblastech, jako je např. cytogenetika, molekulární genetika nebo imunogen... více


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III.Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III.1999, Jan Kapras

Učební text je určený pro posluchače 1. lékařské fakulty UK. Třetí díl řady Kapitoly z lékařské biologie a genetiky předkládá základní informace, které jsou potřebné pro studium medicíny i pro klinickou praxi. V úvodu se... více


Somatologie a antropologieSomatologie a antropologie1981, Josef Klementa

Obsahuje soubor teoretických tematických celků, koncipovaných z hlediska moderního pojetí vývojové antropologie. Seznamuje se stavbou lidského těla, popisuje soustavy přeměny látkové a soustavy regulační, individuální vý... více


Klinická embryologieKlinická embryologie2018, Pavel Trávník

Postgraduální učebnice specializačního oboru Klinická embryologie, určená také odborníkům v oblasti asistované reprodukce, reprodukční medicíny a gynekologie a porodnictví. Přináší údaje o anatomii, vývoji a fyziologii m... více


Základy embryologieZáklady embryologie2019, Jaroslav Slípka

Publikace se věnuje období ontogenetického vývoje člověka, který probíhá od oplodnění po narození - tedy období prenatálního vývoje. Poskytuje souhrn nejpodstatnějších znalostí z embryologie a srozumitelnou formou vysvět... více


Biologie pro III. ročník gymnáziíBiologie pro III. ročník gymnázií1990, Josef Beneš

dříve používaná učebnice biologie na gymnáziích pojednává v několika kapitolách o vzniku života na Zemi a evoluci druhů, původu a vývoji člověka, fyziologii člověka a lidském organismu a o tom, jak je řízen, všímá si i g... více


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II.Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II.2005, Milena Soukupová

Učební text je určený pro posluchače 1. LF UK v Praze. První dvě kapitoly tohoto textu se zabývají buněčnou signalizací a regulacemi buněčného cyklu, další kapitoly jsou věnovány základům obecné molekulární genetiky a vy... více


Člověk - Učebnice biologie člověka pro gymnázia a střední školyČlověk - Učebnice biologie člověka pro gymnázia a střední školy1996, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1