demografie

štítky

27 knih

Smrt Západu – Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaciSmrt Západu – Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci2012, Patrick Joseph Buchanan

Buchanan v knize popisuje zánik Západu. Příčinu vidí ve ztrátě jeho hodnot, především potom ve ztrátě židovské a křesťanské víry. Vinu za to dává idejím čtyř myslitelů, „Čtyřem, kteří stvořili revoluci“, marxistickým teo... více


Populace v evropské historiiPopulace v evropské historii2003, Massimo Livi Bacci

Kniha představuje tisícileté dějiny evropské populace na základě pečlivé analýzy hlavních faktorů, které určily fáze jeho růstu, stagnace a úbytku. Poté, co ilustroval a okomentoval číselná data, do nichž lze tyto dějiny... více


Dějiny obyvatelstva českých zemíDějiny obyvatelstva českých zemí1996, Eduard Maur

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Esej o principu populaceEsej o principu populace2002, Thomas Robert Malthus

Malthus vystoupil s tezí, že příčinou bídy jsou pudy ovládající chování člověka jako přírodního tvora - pud potravní a rozmnožovací. Ty způsobují, že lidstvo nemá neomezené možnosti, ale naopak, lidstvo je spoutáno popul... více


Překročení mezíPřekročení mezí1995, Donella Meadows

Konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. více


Demografie (nejen) pro demografyDemografie (nejen) pro demografy1970, Květa Kalibová

Ediční řada sociologické pojmosloví. Kniha je určena odborné veřejnosti z oblasti společenských věd, lékařských oborů, ochrany a tvorby životního prostředí apod. Obsahuje výklad základních demografických termínů s přípa... více


Dětství, rodina a stáří: v dějinách EvropyDětství, rodina a stáří: v dějinách Evropy1990, Eduard Maur

Dějiny evropské populace z hlediska historické demografie. Rodinné vztahy a problémy evropského populačního vývoje od pravěku po současnost. více


První globální revolucePrvní globální revoluce1991, Alexander King

Studie Prví globální revoluce logicky uzavírá dlouhou řadu výzkumných zpráv předních světových odborníků, jejichž zveřejňování zahájil Římský klub v roce 1972 proslavenou publikací Limity růstu. Za cíl svého nezávislého ... více


Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-18242013, Josef Grulich

Předložená práce se na základě analýzy matričních zápisů zabývá problematiku přirozeného pohybu a především prostorové mobility městského i vesnického obyvatelstva na jihu Čech v letech 1750-1824. Jako reprezentativní mi... více


Světové obyvatelstvoSvětové obyvatelstvo1992, Jacques Vallin

Populární výklad současné demografie se zaměřením na možnosti řešení problémů světového obyvatelstva v 21. stol. více


Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. stoletíPřirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století1999, Eduard Maur

Metodické problémy zpracování přirozené měny obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století - zásady výběru pramenů a metody sběru dat a rekonstrukce chybějících údajů. Hlavní rysy vývoje obyvatelstva českých zemí - plod... více


Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. stoletíMigrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století2018, Josef Grulich

Migrace představuje velice zajímavé téma, ke kterému je možné přistupovat různými způsoby. Výzkumy mohou probíhat v rovině kvantitativní i kvalitativní. Autor se na příkladu českobudějovického panství snažil prokázat, že... více


Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populaceDemografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace2010, Renata Klufová

Předkládaná kniha se snaží osvětlit čtenáři, co, proč a jak studovat v demografii. Klade si za cíl poskytnout základní informace pro první vstup do této zajímavé vědní disciplíny a zároveň seznámit čtenáře s vývojem dvou... více


40000 hodin40000 hodin1969, Jean Fourastié

Francouzský ekonom se zamýšlí na základě faktického materiálu ze současnosti nad perspektivami celosvětového rozvoje v XXI. století. Z futurologického hlediska sleduje problémy socialismu, životní úrovně a způsobu života... více


Vývoj obyvateľstva na SlovenskuVývoj obyvateľstva na Slovensku1970, Ján Svetoň

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1