právo sociálního zabezpečení

štítky

13 knih


Právo sociálního zabezpečeníPrávo sociálního zabezpečení2018, Igor Tomeš

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkající... více


Obecné otázky sociální politikyObecné otázky sociální politiky2013, Martin Štefko

Z úvodu knihy: Předkládaná publikace seznamuje zájemce s celkovým pojetím, cíli, pojmy a přístupy sociální politiky, jejími nástroji a základními principy. Historické zdroje novodobé sociální politiky jsou poukazem na sp... více


Sociální právoSociální právo2007, Kristina Koldinská

Mezioborová publikace systematicky pojednává o sociální ochraně při jednotlivých sociálních událostech. více
Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?2011, Martin Štefko

Komarativní studie podrobně mapující a hodnotící sociální reformy, které proběhly v zemích střední Evropy během posledních dvaceti let. více


Sociální práva cizincůSociální práva cizinců2013, Martin Štefko

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lz... více


Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské uniePrávo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie2018, Milan Galvas

Učebnice si neklade za cíl provést přesný a podrobný rozbor platné a účinné právní úpravy. Vzhledem k rychle se měnící právní úpravě v právu sociálního zabezpečení by velmi rychle zastarávala. Proto poukazuje na obecnějš... více


Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské uniiPrávo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii2018, Iva Chvátalová

2. aktualizované vydání. Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo... více


Opus laudat artificem: Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.Opus laudat artificem: Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.2019, Martin Štefko

Paní prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., dovŕšila tohto roku krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti vychádza pocta, ktorou je vyjadrená úcta i uznanie. Pani profesorka Helena Barancová je spoluzakladateľkou Pr... více


Dokumenty práva sociálního zabezpečení. I. dílDokumenty práva sociálního zabezpečení. I. díl1992, Milan Galvas

Obsahuje zákon o péči o zdraví lidu, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, vyhlášku o poskyto... více


Dokumenty práva sociálního zabezpečení. II. dílDokumenty práva sociálního zabezpečení. II. díl1992, Milan Galvas

Publikace navazující na Dokumenty práva sociálního zabezpečení. I. díl. Obsahuje doplňující legislativu, včetně podzákonných předpisů. více


Úvod do práva sociálního zabezpečeníÚvod do práva sociálního zabezpečení1992, Milan Galvas

Prozatímní skripta ze sociálního zabezpečení. Jejich prozatímnost je dána především prudkým legislativním vývojem, který v oblasti práva sociálního zabezpečení probíhá. Dlouhodobější pomůcku není možné dnes vypracovat. ... více


Základy veřejného právaZáklady veřejného práva1993, Miloš Večeřa

Průřezová publikace připravená kolektivem akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje základy teorie práva, sociologie práva, psychologie práva, ústavního práva, správního práva a veřejné správy, organiz... více


Mezinárodní dokumenty pracovního práva a sociálního zabezpečeníMezinárodní dokumenty pracovního práva a sociálního zabezpečení1993, Irena Píchová

Sbírka mezinárodních dokumentů pracovního práva, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce. více