právo sociálního zabezpečení

štítky

8 knih


Právo sociálního zabezpečeníPrávo sociálního zabezpečení2018, Vladimír Voříšek

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkající... více


Sociální právoSociální právo2007, Kristina Koldinská

Mezioborová publikace systematicky pojednává o sociální ochraně při jednotlivých sociálních událostech. více


Obecné otázky sociální politikyObecné otázky sociální politiky2013, Martin Štefko

Z úvodu knihy: Předkládaná publikace seznamuje zájemce s celkovým pojetím, cíli, pojmy a přístupy sociální politiky, jejími nástroji a základními principy. Historické zdroje novodobé sociální politiky jsou poukazem na sp... více
Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?2011, Martin Štefko

Komarativní studie podrobně mapující a hodnotící sociální reformy, které proběhly v zemích střední Evropy během posledních dvaceti let. více


Sociální práva cizincůSociální práva cizinců2013, Martin Štefko

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lz... více


Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské uniePrávo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie2018, Milan Galvas

Učebnice si neklade za cíl provést přesný a podrobný rozbor platné a účinné právní úpravy. Vzhledem k rychle se měnící právní úpravě v právu sociálního zabezpečení by velmi rychle zastarávala. Proto poukazuje na obecnějš... více


Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské uniiPrávo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii2018, Jan Přib

Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním... více


Opus laudat artificem: Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.Opus laudat artificem: Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.2019, Martin Štefko

Paní prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., dovŕšila tohto roku krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti vychádza pocta, ktorou je vyjadrená úcta i uznanie. Pani profesorka Helena Barancová je spoluzakladateľkou Pr... více