sociální stát

štítky

8 knih


Robot na konci tuneluRobot na konci tunelu2017, Vladimír Pikora

Zpráva o podivném stavu světa a co s tím. Dost možná stojíme na prahu nové éry. Vyspělý svět se dal na cestu multikulturalismu, genderové korektnosti, rozpadu tradičních rodin a hodnot. Přestože procházíme obdobím hist... více


Stát blahobytu, nebo kapitalismus?Stát blahobytu, nebo kapitalismus?2011, Miloš Pick

My a svět v éře neoliberalismu 1989–2011 Stát blahobytu, nebo kapitalismus? je souborem vybraných článků Miloše Picka, doyena české ekonomie. Zasvěceně a čtivě analyzují hospodářský vývoj Československa a České republik... více


Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-19922013, Igor Tomeš

Za samozřejmou součást moderní evropské společnosti dnes považujeme sociální vymoženosti, jakými jsou podpora v nezaměstnanosti, důchodový systém, veřejná ochrana zdraví, bezplatné vzdělání a řada dalších. Již jsme si zv... více
Zákoník přírodyZákoník přírody1958, Etienne-Gabriel Morelly

V knize vychází z názoru, že Bůh dal lidem rozum, aby poznávali zákony přírody a žili v souladu s nimi. Soustava soukromého vlastnictví je nerozumná, proti přirozenosti, svádí k lakotě, hrabivosti a posiluje egoismus. Zá... více


Sociální stát a jeho krizeSociální stát a jeho krize1996, Manfred Spieker

Studie německého křesťanského sociologa o aspektech sociálního státu, sociální politice a sociální spravedlnosti. více


Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské uniePrávo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie2018, Milan Galvas

Učebnice si neklade za cíl provést přesný a podrobný rozbor platné a účinné právní úpravy. Vzhledem k rychle se měnící právní úpravě v právu sociálního zabezpečení by velmi rychle zastarávala. Proto poukazuje na obecnějš... více


Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské uniiPrávo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii2018, Iva Chvátalová

2. aktualizované vydání. Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo... více


Sociální státSociální stát1993, Miloš Večeřa

Východiska, vymezení, etapy vývoje. Učebnice propojující dějiny státu, filosofii, sociologii, politologii a právo. Učebnice pro posluchače právnických fakult. více