zdravotní pojištění

štítky

12 knih


Vyvolávač deštěVyvolávač deště1997, John Grisham

Rudy Baylor studuje posledním rokem práva a v rámci praktických seminářů navštíví klub, kde se scházejí nesolventní důchodci, kterým bezplatně poskytne právní poradu. Jedním z jeho klientů je rodina Blackových. Jejich sy... více


Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2016Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 20162016, Tomáš Červinka

Aktuální vydání knihy podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné od počátku roku 2016. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností... více


Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2018Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 20182018, Tomáš Červinka

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2018. V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistn... více
Principy zdravotního pojištěníPrincipy zdravotního pojištění2008, Jiří Němec

Kniha předního českého odborníka na zdravotní pojištění seznamuje čtenáře s principy zdravotního pojištění, zejména konstrukcí produktů zdravotního pojištění, se způsoby stanovení výše pojistného, se zajištěním, tvorbou ... více


Zdravotní pojištěníZdravotní pojištění2003, Antonín Daněk

Příručka shrnuje základní informace o podstatě a fungování systému zdravotního pojištění v České republice. více


Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2012Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 20122012, Tomáš Červinka

Příručka Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady poskytuje komplexní pohled na oblast placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností jednotlivými ... více


Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnaců, OSVČ s komentářem a příklady 2010Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnaců, OSVČ s komentářem a příklady 20102010, Antonín Daněk

Publikace poskytuje komplexní pohled na oblast placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců. Kniha zohledňuje všechny skupiny plátců pojistného na zdra... více


Zdravotní pojištění 2012Zdravotní pojištění 20122011, Tomáš Červinka

Příručka s komentářem a příklady poskytuje komplexní pohled na oblast placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců ... více


Zdravotní pojištění 2011Zdravotní pojištění 20112010, Tomáš Červinka

Publikace poskytuje komplexní pohled na oblast placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností jednotlivých skupin plátců. více


Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ s komentářem a příklady 2014 (6.aktualizované vydání)Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ s komentářem a příklady 2014 (6.aktualizované vydání)2014, Tomáš Červinka

Publikace Zdravotní pojištění z pera Tomáše Červinky poskytuje komplexní a aktuální pohled na oblast pojistného na zdravotní pojištění. více


Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské uniePrávo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie2018, Milan Galvas

Učebnice si neklade za cíl provést přesný a podrobný rozbor platné a účinné právní úpravy. Vzhledem k rychle se měnící právní úpravě v právu sociálního zabezpečení by velmi rychle zastarávala. Proto poukazuje na obecnějš... více


Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské uniiPrávo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii2018, Iva Chvátalová

2. aktualizované vydání. Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo... více