ústavní právo

štítky

52 knih


Ilustrovaná Ústava České republikyIlustrovaná Ústava České republiky2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země.... více


Principy českého ústavního právaPrincipy českého ústavního práva2006, Jan Wintr

Kniha Principy českého ústavního práva s dodatkem principů práva evropskeho a mezinárodního je primární učebnicí předmětu Úvod do ústavního a mezinárodního práva vyučovaného na Vysoké škole politických a společenských vě... více


Ústava ČR, Listina základních prav a svobodÚstava ČR, Listina základních prav a svobod2002, * antologie

Vedle textů základních pilířů právního řádu ČR obsahuje tato publikace také zákon o Ústavním soudu, jednací řády Senátu a Sněmovny, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční zákon, antidiskriminační zákon, zákon o stát... více
Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 2.Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 2.2004, Václav Pavlíček

Druhá část druhého dílu uzavírá řadu učebnic ústavního práva pro studenty právnických fakult. Tato učebnice obsahuje v úvodu část kapitoly věnované době nesvobody. Zahrnuje vymezení tohoto pojmu a pojednání o době tzv. I... více


Ústavní právo - CasebookÚstavní právo - Casebook2015, Zdeněk Kühn

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do pr... více


Právnický OlympPrávnický Olymp2015, Jan Kysela

Vývoj soudní moci během 20. století vyvrátil teze o její malé politické relevanci, formulované v 18. století. Podle některých pozorovatelů vyvrátil i jiné dobové postřehy o její nejmenší nebezpečnosti, srovnáme-li ji s m... více


Listy federalistovListy federalistov2002, Alexander Hamilton

Bravúrne argumentujúce, pôsobivé články, ktoré – hoci vznikli v rokoch 1787 – 1788 na obhájenie Ústavy USA – dodnes patria k základným pilierom americkej politológie a ústavného práva. Určite si môžu nárokovať osobitnú p... více


Ústavní právo a státověda I. díl: Obecná státovědaÚstavní právo a státověda I. díl: Obecná státověda1998, Václav Pavlíček

Předkládaná učebnice je dílem kolektivu autorů katedry práva Právnické fakulty UK a externích spolupracovníků. Byla zpracována po prvých zkušenostech s výukou tohoto oboru při jeho zařazení na počátek studia. V souladu s... více


Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republikyÚstavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2015, Václav Pavlíček

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotliv... více


Ústavní právoÚstavní právo2016, Karel Klíma

Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ús... více


Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitěPrávní symbolismus. O právu, času a evropské identitě2007, Jiří Přibáň

Kniha pojednává o vztahu práva, politiky a morálky z hlediska teorie sociálních systémů. Zaměřuje se zejména na zásadní problémy politické identity v kontextu ústavního a evropského práva. Jedním z ústředních témat knihy... více


Československá ústava 1920: Devadesát let potéČeskoslovenská ústava 1920: Devadesát let poté2010, Ferdinand Peroutka

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 23. února 2010 a několik dalších doplňkových textů. Je zde také přetištěn kompletní text zákona č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvoz... více


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?2020, Jana Ondřejková

Už Alexis de Tocqueville na příkladu USA pozoroval, že v demokratickém státu, který svůj politický a ústavní systém buduje na principech moderního konstitucionalismu, existuje jen málo politických otázek, které by se dří... více


Ústavní právo I.Ústavní právo I.1993, Jan Filip

První svazek vysokoškolské právnické učebnice ústavního práva. více


Polemika o ústavěPolemika o ústavě2006, Alessandro Ferrara

Kniha umožňuje hlubší porozumění sporům o ospravedlnění a zakládání ústavy, a tak zaplňuje mezeru, která se objevila v aktuálních diskuzích o ústavě v mnoha evropských zemích. více


1