ústavní právo

štítky

40 knih


Ilustrovaná Ústava České republikyIlustrovaná Ústava České republiky2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země.... více


Principy českého ústavního právaPrincipy českého ústavního práva2006, Jan Wintr

Kniha Principy českého ústavního práva s dodatkem principů práva evropskeho a mezinárodního je primární učebnicí předmětu Úvod do ústavního a mezinárodního práva vyučovaného na Vysoké škole politických a společenských vě... více


Ústava ČR, Listina základních prav a svobodÚstava ČR, Listina základních prav a svobod2002, * antologie

Vedle textů základních pilířů právního řádu ČR obsahuje tato publikace také zákon o Ústavním soudu, jednací řády Senátu a Sněmovny, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční zákon, antidiskriminační zákon, zákon o stát... více
Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 2.Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 2.2004, Václav Pavlíček

Druhá část druhého dílu uzavírá řadu učebnic ústavního práva pro studenty právnických fakult. Tato učebnice obsahuje v úvodu část kapitoly věnované době nesvobody. Zahrnuje vymezení tohoto pojmu a pojednání o době tzv. I... více


Ústavní právo - CasebookÚstavní právo - Casebook2015, Zdeněk Kühn

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do pr... více


Právnický OlympPrávnický Olymp2015, Jan Kysela

Vývoj soudní moci během 20. století vyvrátil teze o její malé politické relevanci, formulované v 18. století. Podle některých pozorovatelů vyvrátil i jiné dobové postřehy o její nejmenší nebezpečnosti, srovnáme-li ji s m... více


Ústavní právo a státověda I. díl: Obecná státovědaÚstavní právo a státověda I. díl: Obecná státověda1998, Václav Pavlíček

Předkládaná učebnice je dílem kolektivu autorů katedry práva Právnické fakulty UK a externích spolupracovníků. Byla zpracována po prvých zkušenostech s výukou tohoto oboru při jeho zařazení na počátek studia. V souladu s... více


Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitěPrávní symbolismus. O právu, času a evropské identitě2007, Jiří Přibáň

Kniha pojednává o vztahu práva, politiky a morálky z hlediska teorie sociálních systémů. Zaměřuje se zejména na zásadní problémy politické identity v kontextu ústavního a evropského práva. Jedním z ústředních témat knihy... více


Listy federalistovListy federalistov2002, Alexander Hamilton

Bravúrne argumentujúce, pôsobivé články, ktoré – hoci vznikli v rokoch 1787 – 1788 na obhájenie Ústavy USA – dodnes patria k základným pilierom americkej politológie a ústavného práva. Určite si môžu nárokovať osobitnú p... více


Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republikyÚstavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2015, Václav Pavlíček

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotliv... více


Polemika o ústavěPolemika o ústavě2006, Alessandro Ferrara

Kniha umožňuje hlubší porozumění sporům o ospravedlnění a zakládání ústavy, a tak zaplňuje mezeru, která se objevila v aktuálních diskuzích o ústavě v mnoha evropských zemích. více


Cesta české ústavnosti: k 90. výročí přijetí první československé ústavyCesta české ústavnosti: k 90. výročí přijetí první československé ústavy2010, Lukáš Šlehofer

Publikace mapuje ústavní vývoj v českých zemích. více


Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 1.Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 1.2001, Václav Pavlíček

První část druhého dílu učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK poprvé spojuje celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých... více


Československá ústava 1920: Devadesát let potéČeskoslovenská ústava 1920: Devadesát let poté2010, Ferdinand Peroutka

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 23. února 2010 a několik dalších doplňkových textů. Je zde také přetištěn kompletní text zákona č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvoz... více


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice?2020, Jana Ondřejková

Už Alexis de Tocqueville na příkladu USA pozoroval, že v demokratickém státu, který svůj politický a ústavní systém buduje na principech moderního konstitucionalismu, existuje jen málo politických otázek, které by se dří... více


1