ústavní právo

štítky

73 knih


Ilustrovaná Ústava České republiky 95% Ilustrovaná Ústava České republiky 2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země. více


Principy českého ústavního práva 96% Principy českého ústavního práva 2006, Jan Wintr

Kniha Principy českého ústavního práva s dodatkem principů práva evropskeho a mezinárodního je primární učebnicí předmětu Úvod do ústavního a mezinárodního práva vyučovaného na Vysoké škole politických a společenských vě... více


Ústava ČR, Listina základních prav a svobod 83% Ústava ČR, Listina základních prav a svobod 2002, * antologie

Vedle textů základních pilířů právního řádu ČR obsahuje tato publikace také zákon o Ústavním soudu, jednací řády Senátu a Sněmovny, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční zákon, antidiskriminační zákon, zákon o stát... více
Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 2. 63% Ústavní právo a státověda II. díl: Ústavní právo České republiky část 2. 2004, Václav Pavlíček

Druhá část druhého dílu uzavírá řadu učebnic ústavního práva pro studenty právnických fakult. Tato učebnice obsahuje v úvodu část kapitoly věnované době nesvobody. Zahrnuje vymezení tohoto pojmu a pojednání o době tzv. I... více


Ústavní právo - Casebook 96% Ústavní právo - Casebook 2015, Zdeněk Kühn

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do pr... více


Ústavní systém České republiky 84% Ústavní systém České republiky 2013, Aleš Gerloch

Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného bikameralismu daného postavením Poslanecké sněmo... více


Listy federalistov 75% Listy federalistov 2002, Alexander Hamilton

Bravúrne argumentujúce, pôsobivé články, ktoré – hoci vznikli v rokoch 1787 – 1788 na obhájenie Ústavy USA – dodnes patria k základným pilierom americkej politológie a ústavného práva. Určite si môžu nárokovať osobitnú p... více


Právnický Olymp 80% Právnický Olymp 2015, Jan Kysela

Vývoj soudní moci během 20. století vyvrátil teze o její malé politické relevanci, formulované v 18. století. Podle některých pozorovatelů vyvrátil i jiné dobové postřehy o její nejmenší nebezpečnosti, srovnáme-li ji s m... více


Ústavní právo 80% Ústavní právo 2016, Karel Klíma

Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ús... více


Ústavní právo a státověda I. díl: Obecná státověda 73% Ústavní právo a státověda I. díl: Obecná státověda 1998, Václav Pavlíček

Předkládaná učebnice je dílem kolektivu autorů katedry práva Právnické fakulty UK a externích spolupracovníků. Byla zpracována po prvých zkušenostech s výukou tohoto oboru při jeho zařazení na počátek studia. V souladu s... více


Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky 80% Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky 2015, Václav Pavlíček

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotliv... více


Státověda 40% Státověda 2015, Jan Filip

Předložený učební text je určen studentům a posluchačům jednotlivých studijních oborů bakalářského kombinovaného studia vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Studijní pomůcka vychází ve druhém vydání, v... více


Ústavní právo I. 70% Ústavní právo I. 1993, Jan Filip

První svazek vysokoškolské právnické učebnice ústavního práva. více


Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitě 70% Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitě 2007, Jiří Přibáň

Kniha pojednává o vztahu práva, politiky a morálky z hlediska teorie sociálních systémů. Zaměřuje se zejména na zásadní problémy politické identity v kontextu ústavního a evropského práva. Jedním z ústředních témat knihy... více


Nezávislost soudní moci 100% Nezávislost soudní moci 2020, Vojtěch Šimíček

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informac... více


Československá ústava 1920: Devadesát let poté 90% Československá ústava 1920: Devadesát let poté 2010, Ferdinand Peroutka

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 23. února 2010 a několik dalších doplňkových textů. Je zde také přetištěn kompletní text zákona č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvoz... více


Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo 100% Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo 2023, Martin Gregor

Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodu, ktorú jednotlivec... více


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice? 60% Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice? 2020, Jana Ondřejková

Už Alexis de Tocqueville na příkladu USA pozoroval, že v demokratickém státu, který svůj politický a ústavní systém buduje na principech moderního konstitucionalismu, existuje jen málo politických otázek, které by se dří... více


Základy státovědy 90% Základy státovědy 2002, Jan Filip

Rozbor základních pojmů státovědy jako stát jako instituce a právnická osoba, teorie vzniku státu, státní orgány, státní moc, ústavní typologie, demokracie a stát, volby a volební systémy, zákonodárství, výkonná moc, sou... více


Ústavní právo České republiky: Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR 80% Ústavní právo České republiky: Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR 2011, Jan Filip

Základní analýza a výklad hlavních institutů ústavního práva České republiky v podobě monografického zpracování s bohatým poznámkovým aparátem více