Muráň (hrad)

štítky

13 knih


Slovenské hrady 84% Slovenské hrady 1974, Ľudovít Janota

„Ako žiak trenčianskeho gymnázia každý deň som chodieval hrávať sa na tamojší veľkolepý hrad. Liepali sme sa na múry a bašty, lozili sme po chodbách a teremoch, spúšťali sme sa po povraze do takzvanej ,Hladomorne´, hráva... více


Muránska Venuša 47% Muránska Venuša 1982, Gustáv Reuss

Kniha Muránska venuša obsahuje dosiaľ nevydané práce Gustáva Reussa, ktorého dielo doteraz poznal iba úzky okruh odborníkov. Z troch Reussových beletristických prác vychádzajú v tomto zväzku dve prózy: historický román... více


Šľachtický rod Séčiovcov. Mária Séčiová – Muránska Venuša 100% Šľachtický rod Séčiovcov. Mária Séčiová – Muránska Venuša 2008, Pavol Hlodák

Najnovšia kniha Ing. Pavla Hlodáka, ktorá vyšla koncom uplynulého roku Šľachtický rod Séčiovcov, Mária Séčiová – Muránska Venuša sa zaoberá dejinami rodu Séčiovcov. Podrobne opisuje život a skutky významných jej členov v... více
Bašovci na Muránskom zámku 60% Bašovci na Muránskom zámku 1958, Samo Tomášik

Patrí do obdobia romantizmu. Prvé verše písal v intenciách klasizujúcich i ponáškových. Súbor jeho celoživotného básnického diela vyšiel roku 1888 pod názvom Básně a písně. Poézia nebola jediným odvetvím spisovateľovho z... více


Kliatba na Muráni 80% Kliatba na Muráni 1972, František Kreutz

Historické prózy slovenského autora, ktorý bol breznianskym učiteľom a dlhé roky zbieral a spracúval ľudové podania zo svojho rodného kraja. Z obsahu: Kmotrovstvo kráľa Mateja, Kliatba majstra Ondreja, Breznianska klietk... více


Barón Trenck, vodca pandúrov / Pamätihodnosti Muránskeho zámku 0% Barón Trenck, vodca pandúrov / Pamätihodnosti Muránskeho zámku 1974, Samo Tomášik

Kniha ponúka slovenskému čitateľstvu dve literárne diela Sama Tomášika: dosiaľ neznámy román Baron Trenck, vodca pandúrov, a po prvý raz z nemčiny preložené Pamätihodnosti Muránskeho zámku. Fraňo Trenck (1711–1749) bo... více


Pamätihodnosti Muránskeho zámku 0% Pamätihodnosti Muránskeho zámku 2015, Samo Tomášik

Muránsky zámok hral v histórii Uhorska významnú úlohu od polovice 15. storočia až do začiatku 18. storočia. Najvyšší lesk a ozajstný rozkvet dosiahol, keď na hrade mali svoje sídlo krajinský palatín Fraňo Wesselényi a je... více


Muránsky hrad a jeho páni 0% Muránsky hrad a jeho páni 2007, Pavol Hlodák

Dejiny hradu a osudy jeho vlastníkov. V knihe sú spracované aj staršie dejiny vzťahujúce sa na založenie hradu, ktoré sa ďalej rozvíjajú cez obdobie Séčiovcov a stavovských povstaní, Vešeléniho sprisahania až po obdobie,... více


Panstvo Muráň 0% Panstvo Muráň 2006, Pavol Hlodák

Hospodárske dejiny Muráňa více


Ohne na Muráni 0% Ohne na Muráni 1971, Samo Tomášik

Historický román slovenského autora, podáva obraz z dejín národa slovenského v období Rakúsko-Uhorska v pohnutých časoch bojov proti Turkom. více


Sečovci, vel'moži gemerskí 0% Sečovci, vel'moži gemerskí 1935, Samo Tomášik

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Muráň 0% Muráň 2001, Ján Gallo

Vlastivědná monografie. více


Grófka Mária Betlenová 0% Grófka Mária Betlenová 2020, Gustáv Reuss

Román Grófka Mária Betlenová sa zapodieva jedným, z najdramatickejších období, z polovice 17. storočia — wesselényiovským povstaním, s ústredným miestom deja hradom Muráňom a hlavnými postavami Máriou, rodenou Széchyovou... více