makroekonomie

štítky

16 knih


EkonomieEkonomie1991, Paul Samuelson

Základní americká učebnice, která podává srozumitelný výklad a úplný přehled soudobé ekonomie. Dvanácté (první české) vydání zahrnuje soudobou ekonomickou analýzu v podmínkách rychle se vyvíjející světové ekonomiky. Jde ... více


Makroekonomie: středně pokročilý kurzMakroekonomie: středně pokročilý kurz2004, Robert Holman

Obsah učebnice odpovídá soudobému hlavnímu proudu ekonomie, který převládá na našich i zahraničních univerzitách. Opouští dnes již překonanou výstavbu makroekonomie na keynesiánských základech a v souladu se světovými tr... více


Makroekonomie - Základní kurzMakroekonomie - Základní kurz2007, Tomáš Pavelka

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Vraťme se k rozumuVraťme se k rozumu2009, Nigel Lawson

O globálním oteplování střízlivě a bez emocí Nigel Lawson, dlouholetý člen kabinetu Margaret Thatcherové, důkladně rozebírá jednotlivé stránky fenoménu globálního oteplování – od pseudovědecké propagandy, zeleného ná... více


Makroekonomie: moderní přístupMakroekonomie: moderní přístup2007, Tomáš Pavelka

Učebnice je určena zejména studentům inženýrského (resp. magisterského) studia ekonomických fakult. Autoři však doufají, že kniha poskytne neotřelé a přínosné pohledy na makroekonomii také dalším čtenářům. Vždyť jevy jak... více


Krizová ekonomieKrizová ekonomie2011, Nouriel Roubini

Bestseller světoznámého ekonoma Nouriela Roubiniho, proslulého pro svoje postoje pod přezdívkou Dr. Zkáza. Předpovídal příchod finanční krize mnohem dříve než kdokoliv jiný, čímž si později vysloužil bezmála statut ekono... více


Makroekonomie 2Makroekonomie 22001, Miloš Mach

Kniha podává věcné informace o obecné makroekonomii. Zabývá se tématy jako fiskální a monetární politika, otevřená ekonomika, agregátní poptávka a nabídka, trh práce, inflace a dlouhodobý ekonomický růst.... více


MakroekonomieMakroekonomie2002, Václav Liška

Učebnice systematicky shrnuje základní poznatky z oblasti makroekonomie. Zdroj: http://baila.net/kniha/232712740/makroekonomie-vaclav-liska?edition=232712740 více


Reálie k makroekonomiiReálie k makroekonomii2012, Petr Mach

Publikace Reálie k makroekonomii propojuje teoretickou a praktickou makroekonomii. Obsahuje vybrané modely a teorie, které se snaží popsat a vysvětlit makroekonomickou realitu (např. modely makroekonomické rovnováhy, teo... více


Makroekonomie - cvičebniceMakroekonomie - cvičebnice2006, Jolana Volejníková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Makroekonomie - základní kurz - cvičebniceMakroekonomie - základní kurz - cvičebnice2006, Pavel Sirůček

Tato učební pomůcka je primárně určena studentům základního kurzu makroekonomie, resp. předmětu Ekonomie 1 na všech fakultách VŠE v Praze. Tento materiál reprezentuje pilotní verzi cvičebnice standardní makroekonomické t... více


Příklady z makroekonomie : cvičebnice pro kombinované studiumPříklady z makroekonomie : cvičebnice pro kombinované studium2015, Miloš Nový

Příklady z makroekonomie : cvičebnice pro kombinované studium. více


Makroekonomie-cvičebniceMakroekonomie-cvičebnice2009, Tomáš Pavelka

Cvičebnice Makroekonomie navazuje na učebnici Makroekonomie - moderní přístup. více


Makroekonomie bez předchozích znalostíMakroekonomie bez předchozích znalostí2012, August Swanenberg

Opravdu rozumíte tomu, jaký mají hospodářské cykly, fiskální politika a další široce zaměřené ekonomické pojmy vliv na vaše příjmy, investice a zůstatek na bankovním účtu? Kniha Makroekonomie bez předchozích znalostí se ... více


Makroekonomická analýza a hospodářská politikaMakroekonomická analýza a hospodářská politika2003, Antonín Slaný

Učebnice podává ucelený pohled na základní teoretické a praktické otázky hospodářské politiky. Na výklad základních makroekonomických charakteristik a jejich souvislostí navazuje vysvětlení základních teoretických i prak... více


1