maďarizace

štítky

16 knih


Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta KurtaforintBendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint1983, Ján Chalupka

Donkichotiáda podľa najnovšej módy. V románe Chalupka doplnil a rozpracoval svoju kritiku feudálnych a šovinistických praktík zemianskych a meštianskych vrstiev slovenskej spoločnosti, ich odnárodňovanie a charakterové ... více


"​Ľudožrút" v Hornom Uhorsku: príbeh Bélu Grünwalda"​Ľudožrút" v Hornom Uhorsku: príbeh Bélu Grünwalda2020, József Demmel

Béla Grünwald (1839 - 1891), s ktorého menom sa spája zatvorenie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej v roku 1874, sa stal najnegatívnejšou, takmer už diabolskou postavou slovenskej strane - nepoložil otázku, č... více


Slovenská otázka na prelome storočíSlovenská otázka na prelome storočí1935, Jozef Cieker

Z obsahu: Literatúra v boji, Historická paralella, Klin maďarizmu, Tradicia, Nápor maďarizmu, Ohlasy dualizmu, Bernolák i Palkovič, Dva smery, Zlámané a obnovené mosty, Suchá ratolesť, Ovlivňovateľ generácií, Pád katedry... více
Panslávi v kaštieliPanslávi v kaštieli2016, József Demmel

Kniha maďarského historika Józsefa Demmela odkrýva doteraz málo známu alebo úplne neznámu kapitolu zo slovenských dejín - osudy slovenskej šľachty v 19. storočí, v storočí nabitom nacionalizmom a nacionálnymi konfliktmi.... více


Horný vidiek / FelvidékHorný vidiek / Felvidék2014, Béla Grünwald

Polemika Bélu Grünwalda a Michala Mudroňa o slovenskej identite: Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda Horný vi... více


MaďarizáciaMaďarizácia2006, Karel Kálal

Maďarská štátna idea Maďari a sloboda Školy Cirkev Župy a obce Štátne úrady, osobitné súdy Železnice, pošty a telegrafy Priemysel a obchod Zemania a židia A teraz niečo o židoch Spoločnosť a spolky Slovenská l... více


Vzbura proti maďarizácii - Obec Lúčky v rokoch 1906-1911Vzbura proti maďarizácii - Obec Lúčky v rokoch 1906-19112010, Leopold Moravčík

Represálie úradov proti národne uvedomelým Slovákom dosahovali v roku 1907 vrchol. V obsiahlej publikácii Slovensko dejiny sa uvádza, že v rokoch 1906 - 1907 odsúdili maďarské súdy 306 Slovákov. Niektorí boli odsúdení do... více


K počiatkom maďarizácie IK počiatkom maďarizácie I1927, Daniel Rapant

Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v r. 1740 - 1790. více


K počiatkom maďarizácie IIK počiatkom maďarizácie II1931, Daniel Rapant

Prvé zákony maďarizačné 1790 - 1792. více


Ilegálna maďarizácia 1790-1840Ilegálna maďarizácia 1790-18401947, Daniel Rapant

Zaujímavý pohľad na národnostnú otázku Uhorska, mapuje snahy zavedenia maďarskej reči ako úradnej od r. 1790 do r. 1840 vrátane maďarizačných zákonov z r. 1830 a 1832 - 1836. Mapuje stoličné kruhy stavovské, v menšej mie... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XI A - Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaníPramene k dejinám Slovenska a Slovákov XI A - Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní2012, Pavel Dvořák

Jedenásty zväzok tohto edičného radu, ktorý edične pripravuje Pavel Dvořák s kolektívom historikov pod autorským vedením Dušana Kováča, má dve časti. Časť, ktorá sa práve dostáva k čitateľom (XIa), zahŕňa udalosti od rak... více


Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-18681941, František Bokes

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tajný spolok "Mor ho!"Tajný spolok "Mor ho!"2004, Ľudovít Jančo

V časoch silnejúcej maďarizácie, keď vzdelávanie v rodnej reči bolo stále viac obmedzované, rozhodlo sa niekoľko stredoškolákov založiť si spolok Bratia a vzdelávať sa v slovenčine sami. Neskôr ho premenovali na spolok M... více


Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestáMaďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestá2000, Gusztáv Beksics

Vydanie tohto dokumentu považujeme za veľmi významné pre uvedomenie si podmienok v akých žil Slovenský národ v období pred Rakúsko-Uhorským vyrovnaním (1867, dualistický štát). Poskytuje údaje o plánovanej maďarizácii (p... více


Utrpenie Slovákov: Predvojnové Slovensko do roku 1914Utrpenie Slovákov: Predvojnové Slovensko do roku 19142006, Karel Kálal

Karol Kálal - slovakofil, pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach a po roku 1918 pôsobil ako ministerský tajomník pre výchovu na Slovensku, neskôr bol riaditeľom obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Bol literárne i or... více


1