maďarizace

štítky

23 knih


Tisíciletá včela 87% Tisíciletá včela 2004, Peter Jaroš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


„​Ľudožrút“ v Hornom Uhorsku: Príbeh Bélu Grünwalda 93% „​Ľudožrút“ v Hornom Uhorsku: Príbeh Bélu Grünwalda 2020, József Demmel

Béla Grünwald (1839 - 1891), s ktorého menom sa spája zatvorenie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej v roku 1874, sa stal najnegatívnejšou, takmer už diabolskou postavou slovenskej strane - nepoložil otázku, č... více


Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint 90% Bendegúz, Ďula Kolompoš a Pišta Kurtaforint 1983, Ján Chalupka

Donkichotiáda podľa najnovšej módy. V románe Chalupka doplnil a rozpracoval svoju kritiku feudálnych a šovinistických praktík zemianskych a meštianskych vrstiev slovenskej spoločnosti, ich odnárodňovanie a charakterové ... více
Panslávi v kaštieli 100% Panslávi v kaštieli 2016, József Demmel

Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Kniha maďarského historika Józsefa Demmela odkrýva doteraz málo známu alebo úplne neznámu kapitolu zo slovenských dejín - osudy slovenskej šľachty v 19. storočí, v storočí ... více


Vyhubit – Obraz slovenského utrpení 100% Vyhubit – Obraz slovenského utrpení 1907, K. Targo (p)

Maďarizace Slovenska. více


K počiatkom maďarizácie II 100% K počiatkom maďarizácie II 1931, Daniel Rapant

Prvé zákony maďarizačné 1790 - 1792. více


Utrpenie Slovákov: Predvojnové Slovensko do roku 1914 80% Utrpenie Slovákov: Predvojnové Slovensko do roku 1914 2006, Karel Kálal

Karol Kálal - slovakofil, pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach a po roku 1918 pôsobil ako ministerský tajomník pre výchovu na Slovensku, neskôr bol riaditeľom obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Bol literárne i or... více


Slovenská otázka na prelome storočí 100% Slovenská otázka na prelome storočí 1935, Jozef Cieker

Z obsahu: Literatúra v boji, Historická paralella, Klin maďarizmu, Tradicia, Nápor maďarizmu, Ohlasy dualizmu, Bernolák i Palkovič, Dva smery, Zlámané a obnovené mosty, Suchá ratolesť, Ovlivňovateľ generácií, Pád katedry... více


Maďarizácia 0% Maďarizácia 2006, Karel Kálal

Maďarská štátna idea Maďari a sloboda Školy Cirkev Župy a obce Štátne úrady, osobitné súdy Železnice, pošty a telegrafy Priemysel a obchod Zemania a židia A teraz niečo o židoch Spoločnosť a spolky Slovenská l... více


Tajný spolok "Mor ho!" 0% Tajný spolok "Mor ho!" 2004, Ľudovít Jančo

V časoch silnejúcej maďarizácie, keď vzdelávanie v rodnej reči bolo stále viac obmedzované, rozhodlo sa niekoľko stredoškolákov založiť si spolok Bratia a vzdelávať sa v slovenčine sami. Neskôr ho premenovali na spolok M... více


Občania proti maďarizácii % Občania proti maďarizácii 2010, Ján Selecký

Historikmi utajované skutočnosti o útlaku, nacionalistických vraždách a masakroch slovenského obyvateľstva. více


Vzbura proti maďarizácii - Obec Lúčky v rokoch 1906-1911 0% Vzbura proti maďarizácii - Obec Lúčky v rokoch 1906-1911 2010, Leopold Moravčík

Represálie úradov proti národne uvedomelým Slovákom dosahovali v roku 1907 vrchol. V obsiahlej publikácii Slovensko dejiny sa uvádza, že v rokoch 1906 - 1907 odsúdili maďarské súdy 306 Slovákov. Niektorí boli odsúdení do... více


Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestá 0% Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestá 2000, Gusztáv Beksics

Vydanie tohto dokumentu považujeme za veľmi významné pre uvedomenie si podmienok v akých žil Slovenský národ v období pred Rakúsko-Uhorským vyrovnaním (1867, dualistický štát). Poskytuje údaje o plánovanej maďarizácii (p... více


K počiatkom maďarizácie I 0% K počiatkom maďarizácie I 1927, Daniel Rapant

Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v r. 1740 - 1790. více


Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci % Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci 1997, Štěpán Jan Kolafa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kovačica pamätá % Kovačica pamätá 2007, kolektiv autorů

Zborník z vedeckého sympózia konaného 18. 5. 2007 v Kovačici pri príležitosti 100. výročia Kovačicského procesu. Vedecké štúdie, články v ľudových kalendároch a dobovej tlači, spomienky detí účastníkov opisujú príčiny to... více


Ilegálna maďarizácia 1790-1840 0% Ilegálna maďarizácia 1790-1840 1947, Daniel Rapant

Zaujímavý pohľad na národnostnú otázku Uhorska, mapuje snahy zavedenia maďarskej reči ako úradnej od r. 1790 do r. 1840 vrátane maďarizačných zákonov z r. 1830 a 1832 - 1836. Mapuje stoličné kruhy stavovské, v menšej mie... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XI a, Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 0% Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XI a, Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 2012, Pavel Dvořák

Jedenásty zväzok tohto edičného radu, ktorý edične pripravuje Pavel Dvořák s kolektívom historikov pod autorským vedením Dušana Kováča, má dve časti. Časť, ktorá sa práve dostáva k čitateľom (XIa), zahŕňa udalosti od rak... více


Južné Slovensko v rokoch 1938-1945 0% Južné Slovensko v rokoch 1938-1945 1972, Lóránt Tilkovszky

Autor, maďarský historik, prináša poznatky najmä o činiteľoch maďarskej iredenty, o činnosti maďarských školských úradov v oblasti maďarizácie škôl, o politických akciách Esterházyho a pod. Udalosti podáva tak, ako ich n... více


Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868 0% Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868 1941, František Bokes

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Horný vidiek / Felvidék 0% Horný vidiek / Felvidék 2014, Béla Grünwald

Polemika Bélu Grünwalda a Michala Mudroňa o slovenskej identite: Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda Horný vi... více


Slováci v Maďarsku 0% Slováci v Maďarsku 1942, Ján Svetoň

Príspevky k otázke štatistickej maďarizácie: Štatistický vývoj Slovákov v Maďarsku (bývalom Uhorsku) a v južných častiach Slovenska. Príloha - rozkladacia mapa sídel Slovákov v podunajskom priestore podľa sčítania ľudu ... více


Nápor - odpor % Nápor - odpor 1905, Ambro Pietor

Ako postupovala maďarizácia v Uhorsku a čo s tým súvisí. více