Kostnice

štítky

15 knih


Dítě, které v noci našlo slunce 87% Dítě, které v noci našlo slunce 2016, Luca Di Fulvio

Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam vede privilegovaný život jako syn zdejšího lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všic... více


Kostnice 80% Kostnice 2012, Pip Vaughan Hughes

Kdo získá největší poklad, jaký na zemi kdy existoval? V temnotách Evropy třináctého století jej představují relikvie ukryté v malé kapli v troskách rozbořené Konstantinopole. Kristova trnová koruna, oštěp, kterým mu řím... více


Listy z Kostnice 86% Listy z Kostnice 2015, Jan Hus

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. Do příběhu člověka, který věděl, kam jde a proč. Mistrovy texty, přeložené do současného jazyk... více
Jan Hus známý i neznámý 87% Jan Hus známý i neznámý 2015, Jiří Kejř

Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich... více


Mezi císařem a papežem 81% Mezi císařem a papežem 2006, Antonín Polách

Píše se rok 1415. Celý křesťanský svět vzhlíží k městu Kostnice, kde se bude rozhodovat o budoucnosti katolické církve. Blížící se koncil ovšem nepřitahuje jen církevní a světské autority, nýbrž i množství prostitutek z ... více


Káva od Felliniho 82% Káva od Felliniho 2017, Boris Filan

Boris Filan tvrdí, že už nepíše cestopisy, ale mestopisy, chuťopisy a vôňopisy. Má najradšej, keď niekam príde a je veľmi príjemne sklamaný. Často zistí, že to najzaujímavejšie a najlepšie je inde a celkom iné, ako si na... více


Ulrich Richental – Kostnická kronika 91% Ulrich Richental – Kostnická kronika 2009, Mária Papsonová

Kostnická kronika: historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Unikátna kniha – stredoveká kronika kostnického mešťana Ulricha Richentala, ktorá rozpráva o j... více


Husův proces v Kostnici 72% Husův proces v Kostnici 1988, František Šmahel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zpráva o utrpení a smrti Mistra Jana Husa 100% Zpráva o utrpení a smrti Mistra Jana Husa 1913, Petr z Mladoňovic

Výtah, který Petr z Mladoňovic vytvořil pro potřeby lidu ze své rozsáhlé, latinsky psané zprávy o posledních Husových dnech. Psán byl asi v roce 1429 nebo 1435 a zachoval se v jediném opisu v knížecí Lobkovické knihovně ... více


Spor o revizi Husova procesu 100% Spor o revizi Husova procesu 2001, Jiří Kotyk

Další příspěvek k probíhající diskusi o Mistru Janu Husovi. Kniha tematicky navazuje na knihu Jiřího Kejře : Husův proces (2000). Autor poukazuje na to, jak ve vlastenecky vzníceném ovzduší české společnosti 19. století ... více


Z Prahy do Kostnice: Stručný průvodce a ukazovatel ke druhé pouti Kostnické 0% Z Prahy do Kostnice: Stručný průvodce a ukazovatel ke druhé pouti Kostnické 1883, Celestýn Liposlav Frič

V upomínku na slavnosť odhalení pamětní desky Mistru Jeronymovi Pražskému v Kostnici sestavil Coelestín Frič. Obsahuje mapu a rejstřík. více


Církevní sněm Kostnický 0% Církevní sněm Kostnický 1914, František Loskot

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hus a Jeronym v Kostnici 0% Hus a Jeronym v Kostnici 1953, Jan Hus

Soubor dokumentů o kostnickém údobí života Husova a Jeronymova. Husovy české listy z vězení napomínají věrné Čechy k vytrvalosti, povzbuzují je k boji a prorocky předvídají velké hnutí lidu. Akta koncilu (jejich staročes... více


Hus v Kostnici 0% Hus v Kostnici 1931, Josef Mühlberger

Román líčí pobyt a soud Mistra Jana Husa v Kostnici více


Poslední list 0% Poslední list 1947, Jan Hus

Popis knihy není zatím k dispozici. více