Kostnice

štítky

14 knih


Dítě, které v noci našlo slunceDítě, které v noci našlo slunce2016, Luca Di Fulvio

Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam vede privilegovaný život jako syn zdejšího lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všic... více


KostniceKostnice2012, Pip Vaughan Hughes

Kdo získá největší poklad, jaký na zemi kdy existoval? V temnotách Evropy třináctého století jej představují relikvie ukryté v malé kapli v troskách rozbořené Konstantinopole. Kristova trnová koruna, oštěp, kterým mu řím... více


Jan Hus známý i neznámýJan Hus známý i neznámý2015, Jiří Kejř

Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich... více
Listy z KostniceListy z Kostnice2015, Jan Hus

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. Do příběhu člověka, který věděl, kam jde a proč. Mistrovy texty, přeložené do současného jazyk... více


Mezi císařem a papežemMezi císařem a papežem2006, Antonín Polách

Píše se rok 1415. Celý křesťanský svět vzhlíží k městu Kostnice, kde se bude rozhodovat o budoucnosti katolické církve. Blížící se koncil ovšem nepřitahuje jen církevní a světské autority, nýbrž i množství prostitutek z ... více


Ulrich Richental – Kostnická kronikaUlrich Richental – Kostnická kronika2009, František Šmahel

Kostnická kronika: historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Unikátna kniha – stredoveká kronika kostnického mešťana Ulricha Richentala, ktorá rozpráva o j... více


Husův proces v KostniciHusův proces v Kostnici1988, František Šmahel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zpráva o utrpení a smrti Mistra Jana HusaZpráva o utrpení a smrti Mistra Jana Husa1913, Petr z Mladoňovic

Výtah, který Petr z Mladoňovic vytvořil pro potřeby lidu ze své rozsáhlé, latinsky psané zprávy o posledních Husových dnech. Psán byl asi v roce 1429 nebo 1435 a zachoval se v jediném opisu v knížecí Lobkovické knihovně ... více


Spor o revizi Husova procesuSpor o revizi Husova procesu2001, Jiří Kotyk

Další příspěvek k probíhající diskusi o Mistru Janu Husovi. Kniha tematicky navazuje na knihu Jiřího Kejře : Husův proces (2000). Autor poukazuje na to, jak ve vlastenecky vzníceném ovzduší české společnosti 19. století ... více


Hus a Jeronym v KostniciHus a Jeronym v Kostnici1953, Jan Hus

Soubor dokumentů o kostnickém údobí života Husova a Jeronymova. Husovy české listy z vězení napomínají věrné Čechy k vytrvalosti, povzbuzují je k boji a prorocky předvídají velké hnutí lidu. Akta koncilu (jejich staročes... více


Poslední listPoslední list1947, Jan Hus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z Prahy do Kostnice: stručný průvodce a ukazovatel ke druhé pouti KostnickéZ Prahy do Kostnice: stručný průvodce a ukazovatel ke druhé pouti Kostnické1883, Celestýn Liposlav Frič

V upomínku na slavnosť odhalení pamětní desky Mistru Jeronymovi Pražskému v Kostnici sestavil Coelestín Frič. Obsahuje mapu a rejstřík. více


Církevní sněm KostnickýCírkevní sněm Kostnický1914, František Loskot

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hus v KostniciHus v Kostnici1931, Josef Mühlberger

Román líčí pobyt a soud Mistra Jana Husa v Kostnici více