Jan Hus, 1370-1415

štítky

97 knih

Mistr Jan Hus: svědek Ježíše KristaMistr Jan Hus: svědek Ježíše Krista2015, Stanislav Kaczmarczyk

V této brožurce najdete nejen životopisné údaje o této významné osobnosti našich dějin, ale také stručný výčet jeho nejvýznamnějších spisů, známé citáty z jeho díla a zamyšlení nad jeho odkazem. více


Praha Husova a husitská 1415-2015Praha Husova a husitská 1415-20152015, Petr Čornej

Publikace k výstavě v Clam-Gallasově paláci, která byla věnována šestistému jubileu upálení Jana Husa. Působištěm Jana Husa byla Praha a pražská univerzita, kde pobýval, kázal i vyučoval až do svého odchodu v roce 141... více


Husitská revoluce. I, Doba Žižkova 1415-1426Husitská revoluce. I, Doba Žižkova 1415-14261965, František Michálek Bartoš

Historie husitství, zaznamenává léta 1415-1426. Edice České dějiny ; dílu 2. část 7. více




Drobné spisy české / České listyDrobné spisy české / České listy2019, Jan Hus

Husova česky komponovaná díla vznikla z většiny v krátkém období let 1412—1415 a představují jazykově jednolitý celek. Svazek přináší výbor z Husových menších českých spisů (Abeceda, Zrcadlo hřiešníka tzv. větší, Prováze... více


11.7.1412 - Poprava tří mládenců - Odpustkové bouře v Praze11.7.1412 - Poprava tří mládenců - Odpustkové bouře v Praze2018, Pavel Soukup

V nové knize edice Dny, které tvořily české dějiny autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili" vyrušováním př... více


Heroika: Kristus, Hus, NietzscheHeroika: Kristus, Hus, Nietzsche1937, František Zavřel

Soubor tří divadelních her Františka Zavřela představuje v titulních postavách tři odlišné typy hrdinství. Protagonisté mají společné to, že ztělesňují autorův ideál nadčlověka. více


Jan Hus: Problém přijmout svoboduJan Hus: Problém přijmout svobodu2015, Zdeněk Uhlíř

Autor knihy se zamýšlí nad faktem, že ačkoli Mistr Jan Hus je světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně. Na jedné straně ho většina husovských badatelů i velká část evan... více


Husův proces v KostniciHusův proces v Kostnici1988, František Šmahel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Husitství, raně reformační příběhHusitství, raně reformační příběh2003, Martin Wernisch

Syneticky ucelené uchopení husitství z hlediska reformačního bohosloví, široce opřené o současný stav historického bádání. více


Mistr Jan Hus v polemice a v žalářiMistr Jan Hus v polemice a v žaláři2019, Jana Nechutová

Nová překladová publikace přináší další české překlady latinských spisů Jana Husa a navazuje tak na předchozí svazek (M. Jan Hus v polemice a za katedrou, 2015). Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého... více


Jan Hus, husitství a husitské válkyJan Hus, husitství a husitské války2016, Daniel Soukup

Soubor textů, které se v rámci 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici zaměřují na ohlas jeho učení a celého husitského hnutí v kultuře 15. věku, ale i následujících staletí, přináší interdisciplinární přesahy a kombinu... více


Otázky z historie I. Hus – osobnost napříč staletímiOtázky z historie I. Hus – osobnost napříč staletími2016, kolektiv autorů

Sborník historických příspěvků z husitologické konference pořádané v červnu 2015 v Lánech u Prahy a na Krakovci. více


Zpráva o mistru Janu Husovi v KostniciZpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici1965, Petr z Mladoňovic

Překlad latinské zprávy Husova žáka Petra z Mladoňovic, jenž patřil k Mistrovu doprovodu v Kostnici. Universita Petra pověřila, aby shromáždil úřední dokumenty o procesu s českým kazatelem, proto je jeho spis místy vlast... více


Zpráva o utrpení a smrti Mistra Jana HusaZpráva o utrpení a smrti Mistra Jana Husa1913, Petr z Mladoňovic

Výtah, který Petr z Mladoňovic vytvořil pro potřeby lidu ze své rozsáhlé, latinsky psané zprávy o posledních Husových dnech. Psán byl asi v roce 1429 nebo 1435 a zachoval se v jediném opisu v knížecí Lobkovické knihovně ... více


Mistr Jan Hus a jeho pravdaMistr Jan Hus a jeho pravda1919, Zdeněk Nejedlý

Mučedník a hrdina Jan Hus patří k ozdobám českých dějin. Jestli se on nedostal do nebe, tak pak už nevím kdo. více


4