Jan Amos Komenský

štítky

84 knih


S Komenským do komiksu – Únikovka s Amosem 84% S Komenským do komiksu – Únikovka s Amosem 2020, Klára Smolíková

Na únikovou hru se Filipa těšila. Vybrala si ji na oslavu narozenin a ten nápad spolužáky nadchnul. Dokonce i Vavřinec, řečený Vávra, pozvání přijal. Nejsou ve třídě kdovíjaká parta. Ani učitelé u nich neučí rádi. Filipa... více


Pohádka o Janu Amosu Komenském 84% Pohádka o Janu Amosu Komenském 2014, Lucie Seifertová

Kniha velmi vtipnou a přehlednou obrázkovou formou s minimem textu seznamuje děti od tří do sedmi let s osudy tohoto geniálního pedagoga a filosofa. více


Světlo v temnotách 81% Světlo v temnotách 1970, František Kožík

Podrobné vylíčení života a díla J.A.Komenského je provázeno zajímavými průhledy do historie třicetileté války, která vyplnila podstatnou část života Komenského. více
Život Jana Amose 76% Život Jana Amose 1979, Miloš Václav Kratochvíl

Román popisuje život poutníka, učitele národů. Kniha začíná jeho narozením, a končí jeho smrti. Nastiňuje život v období třicetileté války. Popisuje snahu Jana Amose - kněze, jako sjednotitele národů. Vykresluje jeho oso... více


Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského 76% Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského 1960, František Kožík

František Kožík je naší veřejnosti velmi dobře znám. Vynikl jako romanopisec, dramatik, autor rozhlasových her a knih pro mládež. Z jeho rozsáhlé tvorby jsou nejznámější životopisně historické romány. Těsně před druhou s... více


Obecná porada o nápravě věcí lidských 93% Obecná porada o nápravě věcí lidských 1992, Jan Amos Komenský

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky. Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompl... více


Jan Amos Komenský - očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení 93% Jan Amos Komenský - očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení 2020, Tomáš Němeček

Jana Amose známe z obrázků ve školách jako velebného starce. Ale věděli jste, že zamlada klidně ušel 500 kilometrů z Německa na Moravu? Nebo že měl doma prorokyni a že celý život zkoušel vynalézt perpetuum mobile? V šest... více


Cesta světla 92% Cesta světla 1992, Jan Amos Komenský

Názory J. A.Komenského na nápravu světa převýchovou lidstva. Dílo sestává z 22 kapitol. více


Amsterodamské vigilie 83% Amsterodamské vigilie 2023, Lenka Horňáková-Civade

Amsterodam, rok 1656. Evropa se vzpamatovává z třicetileté války, která přímo či nepřímo vyhnala mnoho lidí z jejich domovů. Patřil k nim i kněz, učitel a filosof Jan Amos Komenský. Řízením osudu se po mnoha peripetiích ... více


Anděl míru 67% Anděl míru 1984, František Kožík

Vyprávění o Janu Amosovi Komenském. František Kožík ve svém románu pro mladé čtenáře popisuje život Komenského od narození v Nivnici u Uherského Hradiště, až po poslední minuty života v Amsterodamu. více


Mladá léta Jana Ámose 84% Mladá léta Jana Ámose 1982, Leontina Mašínová

V biografickém románě o dětství Jana Ámose Komenského - o dětství postavy, o níž je nedostatek zpráv ze soukromého života - řadí a líčí autorka s psychologickým porozuměním příhody ze života mladého hrdiny tak, aby z nic... více


Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání 96% Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání 1992, Jan Amos Komenský

Český překlad Komenského přednášky, pronesené dne 28. listopadu 1650 (tiskem vyšel v Opera didactica omnia, Amsterdam 1657), jíž Jan Amos zahajoval vyučování první třídy pansofické akademie v Blatném Potoku. Překvapivě m... více


O sobě 89% O sobě 1989, Jan Amos Komenský

Obrovská literatura věnovaná J. A. Komenskému na jedné straně nashromáždila množství znalostí, ale na druhé straně navrstvila na jeho osobnost tolik odborných i popularizujících výkladů, že se pod nimi ztrácejí její kont... více


Osud národa 75% Osud národa 1967, Miroslav Hanuš

Osudy Jana Amose Komenského od chvíle co opustil vlast, až k posledním letům jeho života, myšlenkový svět jeho díla a obraz Evropy za třicetileté válk... více


Vševýchova 100% Vševýchova 1948, Jan Amos Komenský

Zásadami vševýchovy je vzdělávat všechny, všemu a všestranně, což je možno pouze v univerzálních školách, prostřednictvím univerzálních knih a pod vedením univerzálně vzdělaných učitelů a po celou dobu života. Pro každé ... více


Jan Amos 87% Jan Amos 2020, Aleš Mrázek

Kdyby žil „učitel národů“ Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že Komen... více


Putování labyrintem světa 92% Putování labyrintem světa 2021, Michal Vaněček

Předlohou knihy byla dvě díla Jana Amose Komenského. Labyrint světa a ráj srdce je dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším a nejznámějším filozofickým pracím. Druhou předlohou bylo dílo Regulae vitae. Putování laby... více


Latina pro I.-III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol 84% Latina pro I.-III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol 1966, Július Špaňár

Stran 468 + 24str. obrazových příloh. Ilustroval, obálku a grafickou úpravu navrhl Karel Vodák. více


Jan Amos Komenský: muž touhy 72% Jan Amos Komenský: muž touhy 1969, František Kožík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Komenský - muž labyrintů a naděje 87% Komenský - muž labyrintů a naděje 1996, Josef Polišenský

Životopis jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin. více