filozofie umění

štítky

26 knih


Šest procházek literárními lesyŠest procházek literárními lesy1997, Umberto Eco

Přednášky na Harvardově univerzitě. Souborné vydání autorových přednášek zkoumajících vazbu autor, dílo, čtenář. Na konkrétních textových ukázkách poukazuje Eco čtivým a srozumitelným způsobem na množinu významů a ... více


Skeptikové a těšiteléSkeptikové a těšitelé1995, Umberto Eco

Co je to masová kultura, co nám přináší a co nám bere, co je kýč a v jakém je vztahu k masové kultuře, co dělí vkus od nevkusu a jak je od sebe rozeznáme, proč se dívat na televizi a proč se na ni nedívat – tyto a řadu d... více


Otevřené díloOtevřené dílo2015, Umberto Eco

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postup... více
Umění a falzumUmění a falzum2004, Tomáš Kulka

Představme si, že vlevo visí Mona Lisa a vpravo její dokonalý padělek. Tak dokonalý, že ani při pečlivé prohlídce obou obrazů nepostřehneme žádnou odlišnost, a kdyby je někdo v nestřeženém okamžiku zaměnil, nepřišli bych... více


Malířské rozpravy Mnicha OkurkyMalířské rozpravy Mnicha Okurky2007, . Shitao (pseudonym)

Jeden z nejčtenějších textů o čínském malířství s předmluvou překladatele Oldřicha Krále. více


Ninfa modernaNinfa moderna2009, Georges Didi-Huberman

Teprve podruhé se českému čtenáři v ucelenější podobě představuje myšlení Georgese Didi-Hubermana, filozofa, historika umění a teoretika obrazu působícího na École des Hautes études en sciences sociales v Paříži, iniciát... více


Architektonika a protoarchitekturaArchitektonika a protoarchitektura2009, Petr Rezek

Sedmý svazek Spisů Petra Rezka zkoumá tělesné východisko architektonické zkušenosti a architektonického myšlení. Protoarchitektura se shoduje s Malevičovou architektonikou – obě discipliny hledají předpoklady architektur... více


Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umeniaZneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia2008, Arthur C. Danto

Prvý preklad textov svetoznámeho filozofa a kritika umenia Arthura C. Danta do slovenčiny. Autor v knihe vychádza z pojmu krásy, ktorý je pevne zakotvený v estetickej teórii a filozofii umenia a pýta sa na jeho relevantn... více


Estetické porozumění: Eseje o filosofii, umění a kultuřeEstetické porozumění: Eseje o filosofii, umění a kultuře2005, Roger Scruton

Kniha známého britského filozofa do značné míry rozvíjí provokativní témata, která autor již stručně představil ve své předchozí knize Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Scruton se suverénně pohybuje na ... více


Úvahy o malířstvíÚvahy o malířství1941, Leonardo Da Vinci

Z italštiny přeložil a studii i poznámky pořídil F. Topinka. Obsahuje bibliografii a rejstřík. více


K teorii plastičnostiK teorii plastičnosti2004, Petr Rezek

V roce 1982 vydal Petr Rezek v Jazzové sekci knihu Tělo, věc a skutečnost v současném umění, v níž předložil přednášky a studie z let 1976–1981. Zachycují, jak píše v předmluvě, jeho osobní vztah k umění – v autorově pří... více


Umění a jeho hodnoty. Logika umělecké kritikyUmění a jeho hodnoty. Logika umělecké kritiky2019, Tomáš Kulka

Na první pohled se může zdát, že nic není hodnocení uměleckých děl vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme snad umělecká díla podle toho, jak na nás působí, jaké v nás vyvolávají emoce? Nezůstává v takovém případě veškerá ... více


Jazyky umění: Nástin teorie symbolůJazyky umění: Nástin teorie symbolů2007, Nelson Goodman

Významný americký filozof dvacátého století (1906–1998) zpracovává v této knize svou vlastní koncepci estetiky, která je od doby svého vzniku na konci šedesátých let 20. století dodnes považována za převratnou. Cílem kni... více


Epistemologie estetičnaEpistemologie estetična2020, Dieter Mersch

Představa vzájemné metodologické provázanosti výzkumu a umění, která se objevila koncem minulého století, odkrývá nové možnosti bádání a umožňuje nám pojmově uchopit takový výzkum, který by byl na umění založený. Dieter ... více


Cundrla: Zjevit obrazCundrla: Zjevit obraz2021, Filip Gorazd Martinek

Kniha ve své první a nejrozsáhlejší části uceleně představuje život a dílo malíře a vysokoškolského pedagoga Františka Cundrly. Ve druhé části se pak nacházejí vzpomínky přátel, známých a studentů. Vše je propojeno bohat... více


1