filozofie umění

štítky

28 knih


Šest procházek literárními lesy 88% Šest procházek literárními lesy 1997, Umberto Eco

Přednášky na Harvardově univerzitě. Souborné vydání autorových přednášek zkoumajících vazbu autor, dílo, čtenář. Na konkrétních textových ukázkách poukazuje Eco čtivým a srozumitelným způsobem na množinu významů a ... více


Skeptikové a těšitelé 86% Skeptikové a těšitelé 1995, Umberto Eco

Co je to masová kultura, co nám přináší a co nám bere, co je kýč a v jakém je vztahu k masové kultuře, co dělí vkus od nevkusu a jak je od sebe rozeznáme, proč se dívat na televizi a proč se na ni nedívat – tyto a řadu d... více


Otevřené dílo 79% Otevřené dílo 2015, Umberto Eco

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postup... více
Malířské rozpravy Mnicha Okurky 96% Malířské rozpravy Mnicha Okurky 2007, Shitao (p)

Jeden z nejčtenějších textů o čínském malířství s předmluvou překladatele Oldřicha Krále. více


Umění a falzum 80% Umění a falzum 2004, Tomáš Kulka

Představme si, že vlevo visí Mona Lisa a vpravo její dokonalý padělek. Tak dokonalý, že ani při pečlivé prohlídce obou obrazů nepostřehneme žádnou odlišnost, a kdyby je někdo v nestřeženém okamžiku zaměnil, nepřišli bych... více


Ninfa moderna 96% Ninfa moderna 2009, Georges Didi-Huberman

Teprve podruhé se českému čtenáři v ucelenější podobě představuje myšlení Georgese Didi-Hubermana, filozofa, historika umění a teoretika obrazu působícího na École des Hautes études en sciences sociales v Paříži, iniciát... více


Estetické porozumění: Eseje o filosofii, umění a kultuře 80% Estetické porozumění: Eseje o filosofii, umění a kultuře 2005, Roger Scruton

Kniha známého britského filozofa do značné míry rozvíjí provokativní témata, která autor již stručně představil ve své předchozí knize Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Scruton se suverénně pohybuje na ... více


Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia 84% Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia 2008, Arthur C. Danto

Prvý preklad textov svetoznámeho filozofa a kritika umenia Arthura C. Danta do slovenčiny. Autor v knihe vychádza z pojmu krásy, ktorý je pevne zakotvený v estetickej teórii a filozofii umenia a pýta sa na jeho relevantn... více


Architektonika a protoarchitektura 95% Architektonika a protoarchitektura 2009, Petr Rezek

Sedmý svazek Spisů Petra Rezka zkoumá tělesné východisko architektonické zkušenosti a architektonického myšlení. Protoarchitektura se shoduje s Malevičovou architektonikou – obě discipliny hledají předpoklady architektur... více


Cundrla: Zjevit obraz 70% Cundrla: Zjevit obraz 2021, Filip Gorazd Martinek

Kniha ve své první a nejrozsáhlejší části uceleně představuje život a dílo malíře a vysokoškolského pedagoga Františka Cundrly. Ve druhé části se pak nacházejí vzpomínky přátel, známých a studentů. Vše je propojeno bohat... více


Úvahy o malířství 73% Úvahy o malířství 1941, Leonardo Da Vinci

Z italštiny přeložil a studii i poznámky pořídil F. Topinka. Obsahuje bibliografii a rejstřík. více


K teorii plastičnosti 87% K teorii plastičnosti 2004, Petr Rezek

V roce 1982 vydal Petr Rezek v Jazzové sekci knihu Tělo, věc a skutečnost v současném umění, v níž předložil přednášky a studie z let 1976–1981. Zachycují, jak píše v předmluvě, jeho osobní vztah k umění – v autorově pří... více


Jazyky umění: Nástin teorie symbolů 100% Jazyky umění: Nástin teorie symbolů 2007, Nelson Goodman

Významný americký filozof dvacátého století (1906–1998) zpracovává v této knize svou vlastní koncepci estetiky, která je od doby svého vzniku na konci šedesátých let 20. století dodnes považována za převratnou. Cílem kni... více


Epistemologie estetična 80% Epistemologie estetična 2020, Dieter Mersch

Představa vzájemné metodologické provázanosti výzkumu a umění, která se objevila koncem minulého století, odkrývá nové možnosti bádání a umožňuje nám pojmově uchopit takový výzkum, který by byl na umění založený. Dieter ... více


Způsoby četby 80% Způsoby četby 2002, Martin Pokorný

Soubor dosud nepublikovaných esejů Martina Pokorného doplňují články otištěné v letech 1997-1998 v Literárních novinách. V centru autorova zájmu je angloamerická modernistická literatura; kromě ní se věnuje i řadě dalšíc... více


Umění a jeho hodnoty. Logika umělecké kritiky 40% Umění a jeho hodnoty. Logika umělecké kritiky 2019, Tomáš Kulka

Na první pohled se může zdát, že nic není hodnocení uměleckých děl vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme snad umělecká díla podle toho, jak na nás působí, jaké v nás vyvolávají emoce? Nezůstává v takovém případě veškerá ... více


Umění a svět: Studie z teorie a dějin umění 80% Umění a svět: Studie z teorie a dějin umění 2002, Václav Richter

Václav Richter (1900-1970), někdejší profesor olomoucké a brněnské univerzity, byl jedním z nejvýznamnějších českých historiků umění 20. století. Výbor shrnuje nejzávažnější časopisecké a dosud nepublikované statě ze vše... více


Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd 40% Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd 2017, Nelson Goodman

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd je již třetí knihou amerického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden z nejvýraznějších představitelů analytické filosofie a estetiky, autor knih Jazyky umění (... více


Po konci umění: Současné umění a oblast mimo dějiny 60% Po konci umění: Současné umění a oblast mimo dějiny 2021, Arthur C. Danto

V knize, která vznikla na základě přednášek pronesených v rámci prestižního cyklu na počest A. W. Mellona, se americký filozof Arthur C. Danto vrátil k jedné z nejprovokativnějších tezí, které pronesl, totiž že umění dos... více


Príťažlivá osudovosť: Subjekt a tragédia 100% Príťažlivá osudovosť: Subjekt a tragédia 2012, Krištof Jacek Kozak

Krištof Jacek Kozak (1969) je slovinský literárny historik, teatrológ a pedagóg. Špecializuje sa na problematiku súčasnej drámy, predovšetkým tragédie. Tomuto žánru sa venuje aj vo svojej teoretickej knihe Príťažlivá osu... více