farnosti

štítky

24 knih


Farářova dcera 83% Farářova dcera 2000, George Orwell (p)

Zamyšlení nad smyslem víry v Boha a nechtěný útěk dcery vesnického faráře do zcela odlišného prostředí. Orwell napsal román v roce 1935. Děj se odehrává v jihovýchodní Anglii počátku 30. let, kdy víru, upadající za mali... více


Západ 85% Západ 1976, Karel Václav Rais

Román Západ (1899), stěžejní dílo velkého spisovatele, se dosud ocital ve stínu autorových románů „líbivějších“ (Zapadlí vlastenci) a „čtivějších“ (Kalibův zločin). Autor mnoha populárních povídek a románů, řazený v učeb... více


Proměna farnosti 97% Proměna farnosti 2018, James Mallon

„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní. ... více
Pověsti starobělské farnosti 90% Pověsti starobělské farnosti 2011, Lukáš Klega

Pověry a zvyky obyvatel ze starobělské farnosti. Publikace vás seznámí ze 37 pověsti starobělské farnosti. (Bělé, Nové Bělé, Mitrovic, Krmelína, Prosloviv a Buškovic) Pověry a zvyky obyvatel ze starobělské farnosti... více


Zlín - Farnost sv. Filipa a Jakuba 60% Zlín - Farnost sv. Filipa a Jakuba 2010, Josef Pala

Historie zlínské farnosti v datech více


Strašnickou farností od počátku po současnost 80% Strašnickou farností od počátku po současnost 2014, Milan Moc

Vydáno v roce 2014 při příležitosti 90 let od založení Spolku pro postavení katolického chrámu Páně ve Strašnicích, 85 let od založení strašnické farnosti, 20 let od posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. více


Kostel a farnost sv. Vojtěcha 60% Kostel a farnost sv. Vojtěcha 1997, Miroslav Kadlec

Kniha vydaná k příležitosti milenia svatého Vojtěcha - 997 - 1997. A právě tomuto světci je posvěcen kostel ve Slavičíně, o jehož historii je tato publikace. V knize je hodně černobílých fotografií a 8 stran bare... více


Farnost na cestě 40% Farnost na cestě 2003, Vladimír Petráček

Tato brožura je zaměřena na obnovu církevního života u nás. Je určena všem, kterým leží na srdci život našich farností a přináší četné podněty pro intenzivnější život farních obcí. Základem této snahy je model NIP (Nová ... více


Kostelníci, úředníci, měšťané : Samospráva farnosti v utrakvismu 0% Kostelníci, úředníci, měšťané : Samospráva farnosti v utrakvismu 2010, Pavel B. Kůrka

Otázka, jak smířit zájmy duchovních a laiků v církevní obci, je stále aktuální. Tato kniha si klade otázku, jak se s tímto problémem vyrovnávaly farnosti v utrakvistických městech v celém období mezi husitstvím a Bílou h... více


Farnosť Liesek na ceste storočím 0% Farnosť Liesek na ceste storočím 2005, Andrej Bážik

Obsah: Kronika farnosti z pera Andreja Bážika z rokov 1905-1934 a Štefana Komu z rokov 1974-2005. Katolíci na Orave, Pôvod obce Liesek, Stavba kostola v Liesku, Vznik farnosti Liesek, Prvý farár-životopis Andreja Bážika,... více


Církev na kolenou 0% Církev na kolenou 2019, Jeremy Jennings

Praktická příručka, jak na modlitební setkání ve farnosti, chce ukázat, že dynamická modlitba představuje v životě farnosti klíčový moment. Nabídnuté modely mohou fungovat v téměř libovolném počtu účastníků a hodí se pro... více


Dejiny farnosti Veľké Rovné % Dejiny farnosti Veľké Rovné 2019, Mária Feješová

Obsah: V stredoveku (od prvých storočí po vzniku Uhorska do roku 1526), Obdobie do založenia farnosti (1526-1774), Farnosť od roku 1774 do konca 19. storočia-Vznik farnosti a prvé roky (1774-1790), Od Jozefa Otrokóciho p... více


190 let kostela sv. Martina ve Veselé u Valašského Meziříčí 0% 190 let kostela sv. Martina ve Veselé u Valašského Meziříčí 2011, Jiří Polášek

Jubilejní publikace zpracovává dějiny kostelů ve Veselé u Zašové, historii současného kostela a stručně shrnuje současnou práci veselské farnosti. více


Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? 0% Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce? 2017, Barbora Spalová

Sociálněantropologická studie nás přivádí do několika velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farností spravovaných komunitou Chemin ... více


Kronika a drobné památky ostruženské farnosti 0% Kronika a drobné památky ostruženské farnosti 2012, Jana Stráníková

Kronika a drobné památky ostruženské farnosti : autorská monografie vzniklá v rámci odborných seminářů na FF a FR UPa / Jana Stráníková, Vladislava Říhová (edd.) více


Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva: Ladce - hora Butkov % Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva: Ladce - hora Butkov 2017, Elżbieta Siepak

V našom vydavateľstve Misericordia sme vydali nový album o najmladšom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Slovensku. Skalné sanktuárium na hore Butkov vo farnosti Ladce v žilinskej diecéze vzniklo za necelé štyri roky. P... více


Obřanská farní kronika 0% Obřanská farní kronika 2013, kolektiv autorů

Kniha obsahuje přepis farní kroniky římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech, která byla dlouhá desetiletí považována za ztracenou. V knize najdete popis mnoha neznámých událostí, které mají vztah i... více


Františkáni v Plzni: 1293-2010 % Františkáni v Plzni: 1293-2010 2011, Pavla Budilová

Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády. Svatý František - „Zázrak" z Assisi. více


Květ magnolie a jiné povídky 0% Květ magnolie a jiné povídky 1930, Helena Mniszkówna

Čtyři příběhy. Dva z nich jsou exotické. První se odehrává v Indii na Gange (Květ magnolie). Zdá se, že tato země byla již dlouhou dobu předmětem fascinace Heleny Mniszkówny, což vyjádřila i v několika dalších dílech. ... více


Tempus fugit - Čas běží: Sborník že života farností Letonice,Dražovice a Křižanovice L.P. 2009 % Tempus fugit - Čas běží: Sborník že života farností Letonice,Dražovice a Křižanovice L.P. 2009 2009, kolektiv autorů

Kniha je doplněná fotografiemi. Obsah 1. Úvod 2. Život ve farnostech 3. Letonice 4. Dražovoce 5. Pobřežice 6. Křižanovice 7. Rašovice 8. Jalový dvůr 9. Kněžská a řeholní povolání 10. Základní údaje o farnostec... více


800 let farnosti sv. Václava v Tišnově % 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově 2019, Jan Kos

Tišnovská farnost si v těchto letech připomíná osm set let od svého založení. Přesný rok sice není znám, ale na základě některých historických dokumentů je možno předpokládat, že tišnovský chrám sv. Václava byl postaven ... více


Farnost dnes a zítra 0% Farnost dnes a zítra 2000, Jaromír Neugebauer

Změnit farnost tak, aby vyhovovala požadavkům dnešní církve, je náročné a namáhavé dílo. Vyžaduje změnu myšlení a postojů kněží i laiků, ochotu obětovat svůj čas a k tomu je třeba pozvolné a nenásilné výchovy. Brožurka j... více


Dějiny farnosti Valašské Meziříčí 0% Dějiny farnosti Valašské Meziříčí 1940, František Šigut

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kronika a drobné památky velišské farnosti % Kronika a drobné památky velišské farnosti 2010, Jana Stráníková

V případě velišské farní kroniky máme co do činění s velmi zajímavým pramenem, který obsahuje zápisy o historii farnosti, líčení soudobého dění, reflexi událostí širšího významu a zahrnuje také podrobné popisy církevních... více