ekosystémy

štítky

18 knih


Tajný život stromů 90% Tajný život stromů 2016, Peter Wohlleben

Německý bestseller Tajný život stromů se již druhým rokem drží na žebříčku nejprodávanějších knih a získává si nadšené čtenáře ve stále více zemích. Les je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha... více


Život na naší planetě: Mé svědectví a vize pro budoucnost 94% Život na naší planetě: Mé svědectví a vize pro budoucnost 2021, David Attenborough

Přírodopisný bestseller vědce Davida Attenborougha, podle kterého Netflix natočil stejnojmenný dokument. Alarmující svědectví o stavu planety od uznávaného přírodovědce a tváře populárních dokumentů BBC, které všichni zn... více


Tajná síť přírody 89% Tajná síť přírody 2018, Peter Wohlleben

Jak stromy vyrábějí mraky a žížaly regulují divoká prasata Příroda je plná překvapení: listnaté stromy působí na rotaci Země, jeřábi sabotují výrobu šunky ve Španělsku a jehličnaté lesy umí přivolat déšť. Autor bestselle... více
Životní prostředí očima přírodovědce 96% Životní prostředí očima přírodovědce 1979, Jaroslav Zýka

Populárně vědecká práce o aktuálních otázkách tvorby a ochrany životního prostředí z hlediska přírodovědce se zabývá vztahem člověka a přírody v minulosti, problémy současného zamořování, zkoumá děje a vazby v biosféře a... více


Ekologická stabilita 90% Ekologická stabilita 1992, Igor Míchal

Kniha se zabývá stabilitou systémů, dynamickou rovnováhou, ekosystémy a ekotopy a jejich prostorovým vymezením,dynamikou organismů v čase. Samostatné kapitoly tvoří obecné předpoklady prognózování ekosystémů, dynamická r... více


Lesní zahrady v praxi: Ilustrovaný praktický průvodce pro domácnosti, komunity i podniky 80% Lesní zahrady v praxi: Ilustrovaný praktický průvodce pro domácnosti, komunity i podniky 2020, Tomas Remiarz

Lesní zahrada je místem, kde se člověk a příroda potkávají ve vzájemné spolupráci – pod korunami stromů a s půdou pod nohama. Nemusí nutně vypadat jako les – důležité je, že vytváří podmínky, aby se přírodní procesy rozv... více


Řeky ve městech 60% Řeky ve městech 2016, Ivana Lampartová

Cílem autorů je představit široké veřejnosti řeky ve městech v České republice a jejich ekosystémové služby. Pod tímto pojmem chápeme užitky, které přináší přírodní systémy člověku. Ať už se jedná o hlavní životazáchovné... více


Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? 60% Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? 2014, Otto Horský

Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatků a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu během expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti. K sestavení knihy rovněž využi... více


Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje 100% Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje 2017, Vladimír Melichar

Publikace se zaměřuje na současný ekokologických stav mokřadů v České republice a na možné trendy jejich budoucího vývoje. Kromě jejich ekologického stavu se věnuje také jejich ochraně, osvětě či otázce ohrožení těchto e... více


Živá půda 0% Živá půda 2015, kolektiv autorů

Většina velkých civilizací v posledních tisíciletích vznikla a rozvíjela se v říčních údolích a podobných oblastech s úrodnými půdami a příznivými klimatickými podmínkami. Úrodnost půd vyčerpávaných sklizní plodin byla p... více


Francouzská Polynésie - Barvy Oceánie 0% Francouzská Polynésie - Barvy Oceánie 2012, Jiří Liška

Bouřkové mraky nad ránem, zdola osvícené vycházejícím sluncem; černá vulkanická pláž v záplavě slunečních paprsků a v mlze burácejících vln; pestrá chobotnice nehybně schovaná pod kamennou stěnou; tiché ráno barvy lila a... více


Příroda - Otestuj si znalosti 0% Příroda - Otestuj si znalosti 2011, neznámý - neuveden

Podtitul: Více než 300 otázek a odpovědí. Tato nádherná kniha se stránkami plnými faktu o přírodě a s krásnými barevnými ilustracemi přináší nové poznatky o počasí, podnebí, o živote různých živočichů v přírodě i o živo... více


Lužní lesy: Dynamická stabilita geobiocenóz 0% Lužní lesy: Dynamická stabilita geobiocenóz 2007, Ivo Machar

Odborná publikace popisující ekosystémy lužních lesů a jejich krajinně-ekologickou funkci více


Ekologie 0% Ekologie 1993, kolektiv autorů

Kapitoly ze života rostlin a živočichů a z jejich vzájemných vztahů v různých životních prostředích. více


Stabilita ekologických systémů 0% Stabilita ekologických systémů 2013, Pavel Rotter

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Lesní ekosystémy v národním parku Šumava 0% Lesní ekosystémy v národním parku Šumava 2009, kolektiv autorů

Obsahově mimořádně obsažná publikace popisující komplexně výzkumy lesních ekosystému v NP Šumava. Více než 500 stran textu, fotografií, map, tabulek, schémat, grafů a dalších výstupů. více


Biodegradace a biotechnologie 0% Biodegradace a biotechnologie 2005, Čeněk Novotný

Vzrůstající znečistění životního prostředí představuje riziko pro ekosystémy i pro lidské zdraví. Bioremediace je ekonomicky kompetitivní a ekologicky šetrnou alternativou dosud používaných dekontaminačních postupů. Proc... více


Mezi kořeny % Mezi kořeny 2023, Kateřina Audová

Výjimečná kniha o tajuplném světě, skrytém mezi kořeny, je díky originálním autorským ilustracím malým knižním uměleckým dílem, které ze čtení o tajemstvích skrytých v půdě dělá zážitek. Kniha srozumitelně a poutavě při... více