Ekologická stabilita

Ekologická stabilita https://www.databazeknih.cz/img/books/24_/240618/mid_ekologicka-stabilita-1gh-240618.png 5 2 0

Kniha se zabývá stabilitou systémů, dynamickou rovnováhou, ekosystémy a ekotopy a jejich prostorovým vymezením,dynamikou organismů v čase. Samostatné kapitoly tvoří obecné předpoklady prognózování ekosystémů, dynamická rovnováha živého subsystému krajiny - homeostáza vs. homeorhéza, sukcese ekosystémů a krajiny, teorie stresu. Další velkou kapitolou je aplikační část - základní typy a kritéria ekologické stability, ÚSES.... celý text

Komentáře (0)


Štítky knihy

ekosystémy stabilita

Autorovy další knížky

Igor Míchal
česká, 1932
1992  90%Ekologická stabilita
2003  100%Krajinný ráz

Kniha Ekologická stabilita je v

Přečtených2x
Knihotéce3x
Chystám se číst1x
Chci si koupit1x