dějiny filozofie

štítek, 108 knih


Člověk na cestě k moudrostiČlověk na cestě k moudrosti2011, P. Šil

Moderně pojatá učebnice filosofie a etiky pro třetí ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské... více


Filosofie 19. a 20. století IIFilosofie 19. a 20. století II2006, W. Röd

Tento svazek se zabývá počátky současného filosofického myšlení a jeho hlavními představiteli na přelomu 19. a počátku 20. století, obsahuje také výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem novokantis... více


Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných naukPlatón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk2005, G. Reale

Přední italský historik starověké filosofie předkládá v tomto filosofickém bestselleru (jen v Itálii 20 vydání) “nové paradigma” výkladu Platóna, jež má své kořeny v práci tübigenských badatelů K. Gaisera a H. Krämera. Ú... víceHeretická školaHeretická škola2008, R. Palouš

Filosofická studie o proměně školy na instituci určovanou dnešní technovědnou civilizací. Obsahuje rozbory Sokratových dialogů, Komenského Boží svět jako školu, výukové antinomie E. Finka, jinost druhého E. Lévinase, edu... více


Filozofický slovníkFilozofický slovník1956, M. M. Rozentaľ

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stručné dějiny filozofie: od antiky k přítomnostiStručné dějiny filozofie: od antiky k přítomnosti2000, S. Mastroberti

Čas od času každý z nás narazí v rozhovoru nebo třeba v novinách na jméno nějakého filozofa a zrovna přesně neví, jaké názory zastával, do jaké doby a k jakému filozofickému směru patřil. Tato stručná příručka k rychlé o... více


Boh vo filozofickom mysleníBoh vo filozofickom myslení2009, E. Coreth

„Všetka snaha dosiahnuť Boha v myslení (filozoficky) a prijať tajomstvo Boha vo viere (teologicky) však zaostáva za živou skúsenosťou Boha. Čo vlastne Boh je, čo nám má povedať a čo znamená pre naše porozumenie sveta i n... více


Komeniologické studie IKomeniologické studie I1997, J. Patočka

Sv. 9: První díl souboru Komeniologických studií obsahuje chronologicky uspořádané stati, recenze a příležitostné texty o J. A. Komenském, které autor publikoval v letech 1941–1958. Významnou součástí komeniologických st... více


Komeniologické studie II.Komeniologické studie II.1998, J. Patočka

Soubor textů o J. A. Komenském. 2. díl obsahuje texty publikované v letech 1959-1977. více


Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848)Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848)1981, *. antologie

Práce je uceleným pohledem na historickou logiku vývoje našich pokrokových myšlenkových tradic. Zahrnuje období od doby předhusitské do poloviny 19. století. Zpracoval a připravil Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV a... více


Plato christianusPlato christianus2003, E. von Ivánka

Základní a ve světové literatuře ojedinělá práce podávající v řadě jednotlivých studií-kapitol průřez dějinami vlivu Platónovy filosofie na křesťanské myšlení doby pozdně antické a středověké na latinském Západě i řeckém... více


Chvála antické filosofieChvála antické filosofie2019, P. Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Herakleitos z EfezuHerakleitos z Efezu2007, J. Špaňár

Monografia Herakleitos z Efezu od nestora slovenskej klasickej filológie predstavuje interpretáciu mysliteľského diela jednej z najvýraznejších osobností predsokratovskej filozofie, vrátane historických súvislostí i prek... více


Přehledné dějiny filosofiePřehledné dějiny filosofie1946, J. Král

Tato příručka dějin filosofie vznikla tím, že překlad osvědčeného úvodu dějin novověké filosofie dánského filosofa H. Höffdinga byl zrevidován a doplněn nástinem filosofie starověké a středověké. Tuto podstatnou část kni... více


Kotvy na nebesíchKotvy na nebesích2019, R. Brague

Rémi Brague nás přivádí k odmítnutí představy, podle níž moderní člověk žijící v „post-metafyzické“ době, která je kulturním dědictvím osvícenství, metafyziku nepotřebuje. Snaží se ukázat, že metafyzika není vágní „nadst... více


4

Doporučené štítky

učebnice středních škol a gymnázií smysl života politické teorie učebnice renesance (literatura) řecká filozofie psychoanalýza osobnost člověka kulturní dějiny křesťanská filozofie