církevní právo

štítky

7 knih


Konfesní právoKonfesní právo2016, Záboj Horák

Monografie se zabývá především českým konfesním právem. Snahou autorů bylo zahrnout všechna jeho odvětví – postupně se zabývají zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností a od nic... více


Církevní právoCírkevní právo2021, Záboj Horák

2. přepracované vydání. Církevní právo je právní řád různých církví a klíč k pochopení jejich vnitřního života. První část knihy představuje čtivým a přístupným způsobem základní pojmy církevního práva všech církví a v... více


Rozvod a druhý sňatekRozvod a druhý sňatek2012, Kevin T. Kelly

Tváří v tvář výzvě. Rozvod je bezpochyby bolestnou událostí, v katolické církvi o to bolestnější, že je často doprovázen necitlivými reakcemi věřícího společenství a pastoračními rozpaky duchovních. Kniha britského ka... více
Pocta Jiřímu Rajmundu TreteroviPocta Jiřímu Rajmundu Treterovi2020, Záboj Horák

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Prof. Tretera obnovil výuku těchto oborů ... více


Konfesněprávní studieKonfesněprávní studie2007, Stanislav Přibyl

Nejedná se o klasickou monografii, nýbrž o sborník rozsáhlejších článků, jež byly původně publikovány časopisecky (Právník, Revue církevního práva, Theologická revue) nebo v rozmanitých sbornících.... více


Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťaNáboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa2013, Michaela Moravčíková

Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie si kladie za ciel' reflektovať zásadné problémy a najnovší vývoj v oblasti práva na náboženskú slobodu a slobodu svedomia v konotáciách s náboženským vy... více


Náboženské výnimkyNáboženské výnimky2004, Jana Martinková

Realizácia náboženskej slobody - či už zo strany jednotlivcov, alebo inštitúcií - sa často môže dostať do konfliktu so "svetským" právom. Ako má štát v takejto situácii postupovať? Je oprávnený, alebo dokonca p... více