církevní právo

štítky

16 knih


Církevní právo 75% Církevní právo 2021, Záboj Horák

2. přepracované vydání. Církevní právo je právní řád různých církví a klíč k pochopení jejich vnitřního života. První část knihy představuje čtivým a přístupným způsobem základní pojmy církevního práva všech církví a v... více


Konfesní právo 87% Konfesní právo 2016, Záboj Horák

Monografie se zabývá především českým konfesním právem. Snahou autorů bylo zahrnout všechna jeho odvětví – postupně se zabývají zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností a od nic... více


Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo 100% Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo 2023, Martin Gregor

Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodu, ktorú jednotlivec... více
Zpovědník a případy sexuálního zneužívání 100% Zpovědník a případy sexuálního zneužívání 2023, Tomasz Liszewski

Mělo by být samozřejmé reagovat správně a s citem, když se ve zpovědnici objeví člověk zraněný sexuálním násilím. Kněz ale musí být připraven i na situaci, kdy ke svátosti smíření přijde sám pachatel nebo osoba, která je... více


Pravomoci zpovědníka podle církevního práva 100% Pravomoci zpovědníka podle církevního práva 2022, Šimon Polívka

Odborná publikace podrobně se zabývající pravomocemi zpovědníka při svaté zpovědi (především kdo koho a za jakých okolností může vyzpovídat, co může a co nemůže rozhřešit a jaké má možnosti, jak postupovat, když má pochy... více


Náboženské výnimky % Náboženské výnimky 2004, Jana Martinková

Realizácia náboženskej slobody - či už zo strany jednotlivcov, alebo inštitúcií - sa často môže dostať do konfliktu so "svetským" právom. Ako má štát v takejto situácii postupovať? Je oprávnený, alebo dokonca povinný ude... více


Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku % Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku 2022, Pavel Otmar Krafl

Mnohotvárnost právního života církve a její průkopnická role při rozvoji moderní právní učenosti. více


Rozvod a druhý sňatek 0% Rozvod a druhý sňatek 2012, Kevin T. Kelly

Tváří v tvář výzvě. Rozvod je bezpochyby bolestnou událostí, v katolické církvi o to bolestnější, že je často doprovázen necitlivými reakcemi věřícího společenství a pastoračními rozpaky duchovních. Kniha britského ka... více


Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva 0% Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva 2015, Monika Menke

Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví... více


Historické pramene a všeobecné normy cirkevného práva % Historické pramene a všeobecné normy cirkevného práva 2001, Jozef Krajči

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi % Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi 2020, Záboj Horák

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Prof. Tretera obnovil výuku těchto oborů ... více


Konfesněprávní studie % Konfesněprávní studie 2007, Stanislav Přibyl

Nejedná se o klasickou monografii, nýbrž o sborník rozsáhlejších článků, jež byly původně publikovány časopisecky (Právník, Revue církevního práva, Theologická revue) nebo v rozmanitých sbornících. více


Obecné dějiny státu a práva v dokumentech III. díl 0% Obecné dějiny státu a práva v dokumentech III. díl Karel Schelle

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa % Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa 2013, Michaela Moravčíková

Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie si kladie za ciel' reflektovať zásadné problémy a najnovší vývoj v oblasti práva na náboženskú slobodu a slobodu svedomia v konotáciách s náboženským vy... více


Rímsko-kánonické základy a riešenia problémov slovenského verejného práva % Rímsko-kánonické základy a riešenia problémov slovenského verejného práva 2022, Vojtech Vladár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovenské dioecese a tak řečená apoštolská práva % Slovenské dioecese a tak řečená apoštolská práva 1928, Václav Chaloupecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více