kanonické právo

štítky

9 knih


Upalování čarodějnic a inkviziceUpalování čarodějnic a inkvizice2013, Pavel Karel Mráček

Mýtus a skutečnost. Autor se v této knize formou přístupnou široké veřejnosti snaží podat stručný, pravdivý a ucelený pohled na dějiny pronásledování čarodějnic, zejména v Evropě. Také chce objasnit vztah inkvizice k ... více


Kodex kanonického právaKodex kanonického práva1994, kolektiv autorů

Soubor kánonů církevního práva závazných pro církev latinského obřadu. Latinsko-české vydání s věcným rejstříkem. více


Kanonické právoKanonické právo2002, Ignác Antonín Hrdina

Učebnice kanonického práva, která v jediném díle seznamuje se základy kanonického práva, je určena pro posluchače právnických a teologických fakult, ale i pro další zájemce. Učebnice je rozdělena do tří částí: historické... více
Kanonické právo: dějiny pramenů, teorie, platné právoKanonické právo: dějiny pramenů, teorie, platné právo2011, Ignác Antonín Hrdina

Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonické... více


Prameny ke studiu kanonického právaPrameny ke studiu kanonického práva2007, Ignác Antonín Hrdina

Popis Prameny ke studiu kanonického práva Učební text je dvoudílnou „čítankou“ k učebnici kanonického práva. V prvním dílu (Kanonické právo) Jsou uvedeny ukázky z práva katolické církve západního i východního obřadu –... více


Manželské právo katolické církveManželské právo katolické církve2006, Damián Němec

Původní česká monografie zpracovávající oblast kanonického práva týkající se manželství určená pro studenty teologických i právnických fakult. Manželství je patrně jedinou oblastí našeho soukromého života, u níž se veli... více


Manželství v západní tradici: Soubor kanonických studiíManželství v západní tradici: Soubor kanonických studií2006, Jiří Kašný

Kniha je souborem kanonických studií, které se týkají manželství z hlediska jeho vzniku a trvání. Jednotlivé kapitoly se věnují tématům uzavírání, účelu a vlastností manželství, probírají otázku manželského slibu, překáž... více


Pocta Jiřímu Rajmundu TreteroviPocta Jiřímu Rajmundu Treterovi2020, Záboj Horák

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Prof. Tretera obnovil výuku těchto oborů ... více


Konfesněprávní studieKonfesněprávní studie2007, Stanislav Přibyl

Nejedná se o klasickou monografii, nýbrž o sborník rozsáhlejších článků, jež byly původně publikovány časopisecky (Právník, Revue církevního práva, Theologická revue) nebo v rozmanitých sbornících.... více