buňky

štítky

9 knih


Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňkyZáklady buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky2005, Bruce Alberts

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologi... více


Biologie buněk - základy cytologie, bakteriologie, virologieBiologie buněk - základy cytologie, bakteriologie, virologie2006, Radka Závodská

Učebnice buněčné biologie je určena širokému okruhu středoškolských studentů. Zahrnuje 14 kapitol s problematikou biologie buněk, bakterií, sinic, archeí a virů. Titul je doporučeným studijním podkladem pro přípravu ke S... více


1 + 1 = 1: Rovnice života a symbiotická ®evoluce1 + 1 = 1: Rovnice života a symbiotická ®evoluce2017, John Archibald

Kniha jednoduše, stručně a především čtivě seznamuje čtenáře-neodborníka s tím, co to vlastně znamená žít ve století biotechnologií a v čem spočívá ono „kouzlení“ vědců s DNA. Vypráví příběh největšího, a přitom dosti ne... více
Biologie v pěti lekcích: Co je život?Biologie v pěti lekcích: Co je život?2021, Paul Nurse

Otázku po původu a podstatě života si lidé pokládali odnepaměti, ale odpověď na ni se po většinu historie nesla v duchu domněnek a více či méně podložených spekulací. S rozvojem genetiky, evoluční, molekulární a buněčné ... více


Buňka a životBuňka a život1976, Horst Füller

Biologie buňky je jedna z cest k tajemství života. S každým objevem, s každým technickým zdokonalením a s každou novou myšlenkou se člověk blíží chápání podstaty životních procesů. Studiem buňky proniká lidstvo k porozum... více


Biologie a magnetismus: Vzájemná přitažlivostBiologie a magnetismus: Vzájemná přitažlivost2017, Vitalij Arsenovyč Zabloc'kyj

Populární úvod do magnetické biofyziky pro žáky vyšších tříd a vysokoškolské studenty počátečních ročníků biologických a fyzikálních fakult. více


Obecná fyziologie I - chemické a buněčné základyObecná fyziologie I - chemické a buněčné základy2014, Ivana Fellnerová

Předkládaný výukový text je koncipován tak, aby měl široké využití napříč studijními obory i ročníky. Základní informace, strukturované podle obtížnosti a tematické návaznosti, jsou prokládány množstvím názorných, většin... více


Biologie pro 2. ročník gymnáziíBiologie pro 2. ročník gymnázií1985, Jan Šmarda

Životní funkce na úrovni buňky, Životní funkce rostlin, Životní funkce živočichů a člověka, Genetika více


Buněčná smrtBuněčná smrt2021, Jan Balvan

Buněčná smrt představuje jeden z klíčových fyziologických procesů. Ačkoli pro jednotlivou buňku znamená konečný bod existence, z hlediska mnohobuněčného organizmu je proces buněčné smrti jednou z determinant určujících s... více