3. století

štítek, 6 knih


Požár na východěPožár na východě2011, H. Sidebottom

Válka je peklo…“ Píše se rok 255 našeho letopočtu a nekonečná rozpínavost římského impéria přivedla říši do bodu, kdy jen stěží dokáže ubránit své hranice. Její moc a autorita jsou ohrožovány na každém ze zabraných úz... více


Král králůKrál králů2012, H. Sidebottom

Píše se rok 256 n. l. a Římská říše je ohrožena nejen vnějším nepřítelem, ale též zevnitř. Křesťanství se šíří jako nezvladatelný požár, o moc nad říší bojují mocní a nebezpeční muži. Balista, slavný generál, jemuž se po... více


Životy, názory a výroky proslulých filosofůŽivoty, názory a výroky proslulých filosofů1964, Díogenés Laertios

Spis „O životě a učení slavných filosofů“ (Filosofón bión kai dogmatón synagógé) se skládá z deseti knih, věnovaných jednotlivým řeckým myslitelům a jejich skupinám. Diogenes řadí řecké filosofy do dvou škol, iónské a it... více
Poslední hodinaPoslední hodina2019, H. Sidebottom

Jeden muž. Tisíce nepřátel. 24 hodin na přežití… Na vrcholku Hadrianova mauzolea stojí osamělá postava. Hluboko dole se v paprscích zapadajícího slunce třpytí hladina rozbouřené řeky. Všude kolem se rozprostírá nekone... více


Císařovo kotěCísařovo kotě2003, B. Evaristo

Román ve verších, situovaný do římského Londinia v r. 211, vypráví příběh súdánské dívky, manželky starého Římana a pozdější milenky římského císaře Septima Severa. Román čtenáři přibližuje způsob života všech vrstev ... více


Órigenés učitelÓrigenés učitel2009, P. Milko

Órigenés je jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkontroverznějších křesťanských myslitelů. Tato kniha se pokouší na výkladu dvou konkrétních textů (List Řehoři Divotvůrci a Předmluva k Peri archón) podat náčrt některýc... více


Doporučené štítky

anglická literatura patristika teologie církevní otcové starověký Řím exegeze antika presokratici, předsókratovci Řecko římská říše