3. století

štítky

6 knih


Požár na východěPožár na východě2011, Harry Sidebottom

Válka je peklo…“ Píše se rok 255 našeho letopočtu a nekonečná rozpínavost římského impéria přivedla říši do bodu, kdy jen stěží dokáže ubránit své hranice. Její moc a autorita jsou ohrožovány na každém ze zabraných úz... více


Král králůKrál králů2012, Harry Sidebottom

Píše se rok 256 n. l. a Římská říše je ohrožena nejen vnějším nepřítelem, ale též zevnitř. Křesťanství se šíří jako nezvladatelný požár, o moc nad říší bojují mocní a nebezpeční muži. Balista, slavný generál, jemuž se po... více


Poslední hodinaPoslední hodina2019, Harry Sidebottom

Jeden muž. Tisíce nepřátel. 24 hodin na přežití… Na vrcholku Hadrianova mauzolea stojí osamělá postava. Hluboko dole se v paprscích zapadajícího slunce třpytí hladina rozbouřené řeky. Všude kolem se rozprostírá nekone... více
Životy, názory a výroky proslulých filosofůŽivoty, názory a výroky proslulých filosofů1964, Díogenés Laertios

Spis „O životě a učení slavných filosofů“ (Filosofón bión kai dogmatón synagógé) se skládá z deseti knih, věnovaných jednotlivým řeckým myslitelům a jejich skupinám. Diogenes řadí řecké filosofy do dvou škol, iónské a it... více


Císařovo kotěCísařovo kotě2003, Bernardine Evaristo

Román ve verších, situovaný do římského Londinia v r. 211, vypráví příběh súdánské dívky, manželky starého Římana a pozdější milenky římského císaře Septima Severa. Román čtenáři přibližuje způsob života všech vrstev ... více


Órigenés učitelÓrigenés učitel2009, Pavel Milko

Órigenés je jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkontroverznějších křesťanských myslitelů. Tato kniha se pokouší na výkladu dvou konkrétních textů (List Řehoři Divotvůrci a Předmluva k Peri archón) podat náčrt některýc... více