14.-17. století

štítky

7 knih


Čtvero ročních dob dynastie Ming 73% Čtvero ročních dob dynastie Ming 2003, Timothy Brook

Mingská dynastie, poslední velký císařský dům před mandžuským záborem roku 1644, vládla v Číně po téměř tři staletí. V té době byla středem světa Čína, nikoli Evropa: Evropané hledali nejen nové země, ale též nové obchod... více


Vlinští z Vliněvsi 60% Vlinští z Vliněvsi 2007, Jiří Čepelák

Monografické zpracování dějin rodu Vlinských z Vliněvsi, zástupců drobné nižší šlechty na Mělnicku - od prvních známých příslušníků rodu z poloviny 14. století po vymření rodu v polovině 17. století. Rodokmen, edice vyb... více


Peníze nervem společnosti 60% Peníze nervem společnosti 2007, Tomáš Borovský

Podtitul: K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století Publikace přináší nové výzkumné poznatky o finančním hospodaření a finančních tocích mezi panovníkem, městy, šlechtou a poddanými v době 1... více
Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě % Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě 2023, Dalibor Janiš

Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století. Ve 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly... více


Jak staří Čechové poznávali svět 0% Jak staří Čechové poznávali svět 1986, Zdeňka Tichá

Výbor ze starších českých cestopisů 14. - 17. století. více


Dějiny Univerzity Karlovy I, 1347/1348-1622 % Dějiny Univerzity Karlovy I, 1347/1348-1622 1995, Jaroslav Kadlec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století % Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. - 17. století 2009, Lenka Bobková

Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 23.-25. 4. 2008 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor textů, které zkoumají různé stránky náboženského života v pozdním středověku a raném novověku ... více