12.-21. století

štítky

1 knih


K teologii kněžství a diakonátu 0% K teologii kněžství a diakonátu 2008, Jiří Kaňa

V průběhu příprav i konání Sněmu katolické církve v České republice vznikly některé hodnotné texty, které se mohly jen zčásti stát součástí vlastního sněmovního textu. Jedním z nich je zde předkládaná studie P. Jiřího Ka... více