Unikátní cestopis

recenze

Cesta kolem světa (1973) 5 z 5 / Jindra838
Cesta kolem světa

Francesco Carletti byl první známý člověk který vykonal nezávislou komerční cestu kolem světa. Ta se udála na přelomu 16. a 17. století, a kniha je záznam, který Carletti o cestě sepsal pro svého patrona, toskánského velkovévodu Ferdinanda I.

Přes svůj primát nebyl Carletti žádný objevitel, a všechny zastávky jeho cesty jsou dobrému studentovi raného novověku známy z jiných podrobných primárních zdrojů. Autorův praktický, mýtu prostý jazyk, nesporný vypravěčský talent, a celkový formát cesty ale z knihy dělají mimořádně povedený svazek. Řada událostí (moje oblíbené jsou líčení vzpoury na japonské lodi na cestě z Nagasaki do Macaa a přepadení holandskými korzáry na ostrově svaté Heleny) vystupuje ze stránek knihy skutečně plasticky, v kontrastu s často neosobním jazykem tehdejší literatury. Za pozornost stojí podrobný popis několikaleté autorovy soudní bitvy v Holandsku o uloupený majetek--zejména v kontextu známé právní doktríny svobodných moří, formulované Hugo Grotiusem v Holandsku krátce nato. Popis vnitrozemské Číny s mnoha daňovými statistikami a administrativními detaily se zcela liší od zbytku vyprávění a autor ho jistě až v Evropě přejal z nějakého jezuitského zdroje--ze zbytku jeho itineráře je patrné, že do vnitrozemské Číny se z Macaa nikdy nevydal.

Daná edice knihy je zjevně mířena na laické čtenářstvo--chybí bibliografie, která by čtenáři mohla objasnit širší kontext zastávek na cestě, a poznámkový aparát je velmi skoupý. Je pravda, že v době vydání knihy (ba někdy i dnes) byl kvalitních zdrojů na daná témata v češtině nedostatek. Jako perličku dodám, že ani italský editor v roce 1958, ani český překladatel v roce 1973 zjevně nevěděli, co je to liči, i když autor ho popisuje velmi přesně a i zvukovou stránku čínského slova zaznamenává správně.

V souhrnu--kniha je strhující a exotické vyprávění o okolnostech raného novověku, které by měly být veřejnosti známy lépe než obvykle jsou. Hodí se zejména pro laické mladší čtenářstvo, které si chce doplnit školní látku zeměpisu či dějepisu nějakým tím barvitým detailem.

Komentáře (0)