Pozor, Caesare!

recenze

Caesarův trůn (2018) / a.k
Pozor, Caesare!
O Gordianu Hledači se říká, že se vyznačuje tajemnou schopností vytáhnout z druhých jejich tajemství. Jeho kariéra vyšetřovatele je už minulostí, odešel na zasloužený odpočinek. Přesto se na něho nezávisle na sobě, se stejnou žádostí a v jeden den, obrátí Cicero i sám římský diktátor Julius Caesar. Před měsícem pronesl svou věštbu uznávaný Spurinna, který varuje Caesara před nebezpečím, které mu hrozí. Gordianus má prověřit, kdo z Caesarových blízkých stojí za spiknutím, a zda-li je spolčení proti jeho osobě opravdu skutečné.

Aby se Gordianus dostal do blízkosti podezřelých, využívá informaci o své účasti v nadcházejícím zasedání senátu a navštíví vlivné osoby z Caesarova seznamu pod záminkou získání rad a doporučení k jednání.

Román se odehrává v průběhu čtrnácti dnů roku 44 př. n. l. Řím je pod nadvládou diktátora Caesara, který se právě chystá připojit ke svým jednotkám a zamířit do Parthské říše. Osud Caesara je všeobecně známý a tak jsme svědky jeho posledních dní, atentátu, pohřbu i hektických dní po jeho smrti. Je tu ale ještě jedna skutečná historická figura, která není až tak notoricky známá, Gaius Helvius Cinna, významný římský básník. Gordianus zná Cinnu z Neřestné taverny, kde spolu často sedávají a rozmlouvají. Gordianus nesdílí Cinnovy politické názory a vlastně nezná ani jeho básnickou tvorbu, kterou obdivuje sám Caesar. Nejznámější je báseň Zmyrna, s jejíž tvorbou strávil básník téměř deset let. Teď právě čeká na verdikt Caesara k jeho nejnovější básni. Zároveň se potýká se záhadou. Někdo mu zanechal varovný vzkaz, jehož podstata mu ale uniká.

Děj románu plyne ve vyrovnaném tempu. Nejsme součástí mocenských skupin okolo Caesara, příběh se soustředí jen na Gordiana, jeho každodenní pátrání a soukromý život. Atmosféru Říma dokreslují nenásilně použité popisy scenérie města, způsobu bydlení nebo oblékání obyvatel. Život lidí v této době ovlivňují i božstva a náboženské rituály, které v ději samozřejmě nechybí. Na řadu přijdou i starodávné legendy a to nejen při bližším seznámení s obsahem Cinnových básní.

Při pohřbu Caesara, kdy už se zdá, že děj ztrácí na intenzitě, přichází na řadu nečekaná událost. Ta teprve spustí lavinu nepředvídatelných skutků a zjištění. I detektivní um Gordiana bude zásadní pro rozpletení rafinovaného případu.

Román „Caesarův trůn“ je poslední knihou patřící do rozsáhlé série historických románů “Roma Sub Rosa“, která zachycuje život Gordiana Hledače od mládí až po jeho 66. narozeniny (léta 92 – 44 př. n. l.). Zde zmiňovaná etapa Gordianova života lze bez problémů číst jako samostatný, uzavřený příběh. Jsou zde zmíněné některé pro děj důležité příhody z jeho předcházejícího života. I když jsem neměla pocit, že mi nějaké informace chybí, spíš to ve mně probouzelo zvědavost a přání přečíst si a prožít i tyto příběhy se všemi souvislostmi.

Autorův způsob podání historických událostí nezachází zbytečně mezi politické a mocenské půtky, vše sledujeme pouze z pohledu Gordiana. Přitom nechybí ani zmínky o historických milnících a osobnostech, které k osudu diktátora patří. Pokud hledáte román o okolnostech vraždy Caesara z pohledu jeho nepřátel, a který by zároveň nastínil zákulisí a přípravu celého spiknutí, není tato kniha tou pravou. Román je ideální pro čtenáře, kteří hledají nový historický námět. I když zde autor využil Caesarovu smrt jako samozřejmý historický mezník. Uchopení příběhu a výborný vypravěčský styl mi naprosto vyhovoval a bavil mě. Pokud se mi do rukou dostanou i předchozí epizody, určitě si je s nadšením přečtu.

Komentáře (0)

kniha Caesarův trůn recenze