Pohled do zrcadla nemusí být vždy hezký

recenze

Manželské zrcadlo (2020) / Carmen13
Pohled do zrcadla nemusí být vždy hezký
Již po čtrnácté se vydáváme do Prahy za vlády prvního Habsburka na českém trůnu Ferdinanda I. Habsburského a setkáváme se s jeho chráněncem Jiřím Adamem z Dobronína. Ten je stále více než písařem Královské komory, vyšetřovatelem závažných zločinů, který před ním stojí i tentokrát, kdy se nejedná o nic méně závažného, než je vražda. Celý případ se zezačátku jeví jako zcela jasný, až téměř nudný. Opak je ovšem pravdou. Již po několika stránkách čtenář zjišťuje, že autor zůstává věren svému stylu, kdy vše je nakonec úplně jinak…
Stejně jako v jiných dílech série Letopisů královské komory není Jiří Adam z Dobronína na tuto zodpovědnou a náročnou práci sám. Po boku mu opět věrně stojí jeho pomocník Petr Korec se svou ženou Rozárkou. Ta dostává obzvláště velký prostor, až čtenář chvílemi zapochybuje, kdo vyšetřování vlastně vede. A právem, neboť je to právě Rozárka, kdo se o zločinu dozvídá jako první a stejně tak je tou, kdo se do vyšetřování vrhne před mužskou části „mordparty.“
Ze začátku se zdá, že každý člen vyšetřovatelského trojlístku si povede vyšetřování tak říkajíc na vlastní pěst, ovšem jen do okamžiku, kdy se začnou všechny nitky sbíhat k osobě Ulricha z Uničova, bývalého královského notáře, který celou „záchrannou akci“ jistí s chladným právním odstupem. Že se jedná o záchrannou akci se Jiří Adam přesvědčí velmi záhy, neboť je nucen přijmout fakt, že konšelé opět jednou nadřadili své osobní zájmy spravedlnosti. I v tomto momentu čtenář snadno nachází paralelu s dnešní politickou situací, kdy příbuzenské vazby a protekce mají často větší váhu než cokoli jiného. Naštěstí již ale nemusíme řešit náboženské spory. Ty prostupují příběhem Manželského zrcadla jako pomyslná červená nit a pro nezasvěceného člověka se tak příběh stává mocenským bojem mezi utrakvisty a katolíky. Čtenář do posledního okamžiku neví, zda se i tentokrát podaří nejlepšímu vyšetřovateli českého království dané doby zachránit nevinného před potupnou smrtí na šibenici či zda převáží náboženská nevraživost ještě umocněná připravovaným vydáním Hájkovi kroniky.
Jen co si čtenář společně se svými oblíbenými hrdiny vytvoří hypotézu celého případu a zamne si ruce, že má konečně jasno, další událost mu ji zboří jako domeček z karet a on, stejně jako samotní vyšetřovatelé, musí začít tak říkajíc od začátku. A čas nemilosrdně ubíhá….

Komentáře (0)

kniha Manželské zrcadlo recenze