Pachatelé dobra - síla sesterské lásky

recenze

Pachatelé dobra (2018) / klarabooks
Pachatelé dobra - síla sesterské lásky
Paní Věra Fojtová mě svou detektivkou „Pachatelé dobra“ přesvědčila, že čeští autoři dokáží konkurovat předním světovým spisovatelům v oblasti detektivní literatury. Původní česká detektivka „Pachatelé dobra“ nepostrádá nic z toho, čím by měla dokonalá detektivka disponovat. Má zápletku, spád a přináší i rozuzlení. Brilantní čeština je už jenom třešničkou na dortu.
Vlastní příběh je smutný, přímo tragický a dokazuje, že i když má člověk vyhlídky na šťastný život, může vše dopadnout nakonec úplně jinak. Hlavní dějová zápletka se týká dvou krásných sester – dvojčat, které zamýšlí studovat na vysoké škole. Plány do budoucna jsou ale přetrženy znásilněním jedné z nich. Dá se vůbec vyrovnat s takovou životní zkušeností? Zdá se, že je to velký zásah, který vede k narušení dosavadního způsobu života. A zde nastupuje důkaz velké sesterské lásky. Druhé dvojče projevuje tak velkou lítost nad sestrou, že chce tento ohavný čin pomstít. Je ale vždy správné toužit po pomstě za každou cenu bez ohledu na možná rizika? Není lepší obrátit se na odbornou pomoc, než sám ze sebe udělat mstitele?
Další, co z knihy vyplývá, je, že i celebrita – člověk, který se těší společenskému uznání – může být kriminálník a během okamžiku může jeho sláva spadnout jako hvězda.
„Sokol sebou chvíli cukal jako v posledním tažení, ale sevření bylo tak silné, že neměl šanci. Zvedl brunátný obličej a rozpálený vztekem vykřikl směrem k oběma mužům: „Jo, přesně tak! Ta hloupá husa po mně chtěla, abych veřejně přiznal, jak to tehdy bylo! Už to chápete?! Chtěla mě zničit!“
Knihu mohu doporučit všem milovníkům detektivek a děkuji nakladatelství MOBA za poskytnutí recenzního výtisku.

Komentáře (0)

kniha Pachatelé dobra recenze