Není pravda, že pravda není pravda

recenze

Ženy z bloku 10 - Lékařské pokusy v Osvětimi (2014) / herdekfilek
Není pravda, že pravda není pravda
Závody v utvrzování paměti jsem prohrál. V mládí jsem byl chmurný žnec, doslova. Vyhledával jsem koncentráčnickou literaturu. Má obligátní věta v šestnácti letech – dal bych si nějaký koncentráček. Bylo to čtivo, u kterého se trne. Co by se netrnulo. I hmátl jsem, asi z nostalgie, nebo z prosté blbosti, po knize Ženy z bloku 10. Asi jsem chtěl zase zažít ono pověstné, s tetanem spojované, strnutí šíje. Ach, ta hrůza, co se do člověka přelije, ta obludnost, která osahá člověka a utvrdí ho v tom, že systém, který je žit teď a tady, je vlastně fajn, protože nejsou koncentráky, kam bychom byli, my nepohodlní, lifrováni jak trpaslíci na vietnamské tržnice. Šup tam s ním, se sádrou jedním.

Ale trnutí se nedostavilo. Znecitlivěl jsem? Nebo…Kriste pane, zapochyboval jsem? Proč a o čem?

Cituji své dvě předřečnice:

Aby nedala zapomenout i dalším generacím. (Thanyss)

Tady nejde o krásné čtení, tady jde o pravdu, na kterou se nesmí zapomenout. A i když vzpomínat na to bolí, tak zapomenout by bolelo ještě víc. (Morsie)

Vypadne podobná věta i ze mě?

Vycházejme z knihy Průmysl holocaustu, kterou sepsal Norman Gary Finkelstein, kde se tvrdí, že z holocaustu, z té lidské prohry, se stal průmysl, výdělečný podnik, který těží právě z obětí holocaustu. Díky, ano díky, nikoliv kvůli, holocaustu ti správní lidé začali tvořit dějiny. Ty novodobé. O obětech koncentráků se doslechnete z médií alespoň jednou týdně. V televizi nějaká pěkná pieta, v rádiu děsuplný vzpomínkový pořad, v novinách kladení věnců (chtělo se mi napsat kladení hrnců, ale to nic, to já jen tak), do toho tuna tematických filmů a knih. Je nám neustále připomínáno, že nesmíme zapomenout. V knize (stále ještě Průmysl holocaustu) je rozebrána role oběti a role viníka. Roli oběti tu přejímá celosvětově židovstvo. Roli viníka zbytek světa. Jedni viníci jsou trestáni za to, že vraždili a druzí za to, že tomu přihlíželi. V knize (stále Průmysl) je dokázáno, že postupem času přeživších přibývá. Jako kdyby se rodili stále noví. A obětem je třeba se omlouvat, nejlépe za pomoci finančních náhrad. Krom jiného autor (furt Průmysl) ukazuje, kterak se nakládalo se skutečnými oběťmi (popsáno na příkladu jeho vlastních rodičů), které dostaly jednou pár stovek dolarů a tím to haslo. A přesto židovské spolky od států braly čím dál víc peněz, aby se zaplácla ta neuvážená ostuda s cyklonem B. V knize (Průmysl, no jo, pořád) je ukázáno, že jenom díky, ano, zase díky, ne kvůli, koncentrákům, mohl legálně vzniknout stát Izrael, ona rozbuška mezi muslimskými státy. Bez koncentráků by Izrael nikdy nevzniknul, nebyl by světovým společenstvím uznán.

Když se na to koukne jeden neuvážený a nezodpovědný z tohoto úhlu, vidí jemnou linku souvztažností, která naznačuje cíl a cestu k němu. V té cestě byla i Osvětim. Byla důležitá. Pro chod dějin rozhodně. Můžeme se tvářit, že vše byla jen náhoda, že se sem ten rarach s knírkem a přehazovačkou dostal čirou náhodou, řízením slepého proudu nejasné budoucnosti. Ale je možné, že by tomu tak bylo skutečně? Opravdu se mohou dít dějiny (ty velké) neovlivnitelně? Jsou lidé skutečně tak bezmocní a slepí? Ti obyčejní určitě. Ale co ti, kteří se svou šibenicí vyšvihli nad obyčejnost? Kteří se rozhodli udávat tón a rytmus celému světu? Velmi nedůvěryhodné. Knihu (na just zase Průmysl) si sežeňte a přečtěte, abyste dali svému vědění i nějaké elegantní pochyby a protiargumenty.

A teď konečně ke knize Ženy z bloku 10. Je možné pochybovat o obětech z bloku 10? Technicky ano, ale byla by to neuváženost. Oběti byly skutečné, protože právě oběti byly potřebné k následnému budování dějin. Knírkatý rarach a jeho nohsledi byli konstruktem tehdejší politické moci, která ponížila Německo, a jen kvůli tomu vzniklo něco natolik obludného. Věděl rarach o tom, že svou činností vlastně dělá pro budoucí židovstvo? Echt, co já vím, předpokládejme, že nikoliv, že skutečně měl za cíl vyhladit to, co si vyhladit vytyčil. Ovšem koho s takovou vervou vyhlazoval? Vyhlazoval skutečně židovské světovládce, jak pravděpodobně chtěl, nebo mu v sítu plynových komor uvízli jen krámští a ševci a inženýři a bůh ví kdo ještě, to vše židovského původu? A není to právě ta karta, která hraje do rukou oněm světovládcům? Ech co, mohli si říci hypotetičtí světovládci, trochu nedůležitých spolubratří zahyne, ale co my vybudujeme na jejich památce!!! Rádi a s hrdostí by zemřeli.

Je dobré, že autor knihy oběti pojmenoval, dal jim osud a tvář, protože tím je vyjmul z anonymního davu, který se pro pořádek nazýval Židé. Byli to lidé, obyčejní, prostí a k těm, nechť směřuje tichá vzpomínka, protože byli zneužiti politikou. Jejich život byl ukončen politikou. Nikoliv jen politikou knírkatého raracha, ale i politikou jejich vlastních lidí, tedy Židů. Proto když už, věnujme tichou vzpomínku obětem a nezevšeobecňujme, konkrétním obětem, nikoliv jedné skupině lidí, která se doposud pasuje do role, která jí už dávno nepatří.

Komentáře (13)

kniha Ženy z bloku 10 - Lékařské pokusy v Osvětimi recenze

spoock
05.01.2019

Souhlasím s recenzí, která není ani tak recenzí knihy, jako obrazem toho co se dělo/děje ...nevím jak to napsat, aby to nebylo necitelné, dobře pochopené, ale jakékoliv odšodné a zvláštní zacházení (v dobrém slova smyslu) si zasloužili hlavně ty co to zažili a přežili ... přijde mi neuvěřitelné, když jsem se dočetla, že za spackaný život, za prožité hůzy dostávali cca 260 marek, a to ještě mnoho let po válce ... stejně jako mi přijde nepochopitelné, že ještě dnes se potomci obětí dovolávají finančního odškodnění, které mělo náležet, dle mého pohledu, obětím ... což se bohužel nestalo ...

binysek
14.06.2014

mne recenze nepobouřila, s některými předpoklady souhlasím, i když tady byly předloženy ne jako názor autora recenze, ale jako názor spisovatele a navíc , považte, Žida.
Souhlasím s tím, že Izrael by nebyl nikdy mezinárodně uznán, kdyby nebylo špatného svědomí Evropy především, platí za to ale jiní, k nimž zase můžeme mít plno vážných výhrad, že židé by zůstali součástmi národů, s nimiž po staletí žili, ženili se a vdávali, do staré Palestiny by se masově nestěhovali.
.Souhlasím s tím, že na těch milionech zabitých lidí,ne židů, ale lidí, z nichž mnozí se ani židy necítili, že na těch lidech dnes stojí celý politický a nejen politický průmysl. Že si na jejich utrpení mnozí přihřívají svou polívčičku a nejen finanční.
Nesouhlasím však s tím, že by kdykoliv Židé vedli svět ve svém zájmu (pokud jsem recenzi špatně pochopila, omlouvám se), Židé (Izraelci) podle mého soudu jako novodobý národ vznikli sice z podnětu holocaustu, vzkřísili skoro mrtvý jazyk, to je rozhodně obdivuhodné, ale je to národ jako každý jiný, má své lumpy, zloduchy i lidi laskavé, blbé i nadané , nejsou nijak lepší ani horší. Málo si uvědomujeme, že rasismus je i to, že někomu připíšeme i vlastnosti nebo úspěchy, jimiž nad námi má vynikat -. to se stalo právě židům, mnozí ani netušili, že jimi jsou a najednou měli platit životem za pověrečnou zlobu zlých cvoků.
Já sama si myslím, že druhá světová válka a její hrůzy se neomezují jen na vyvražďování židů, obětí bylo mnohem více, ať již se jedná o politické odpůrce, lidi považované za jaksi "kazové" a nakonec i Slovany, známé svou "podlidskostí", je smutnou pravdou, že mnozí ve svých dnešních zájmech tu či onu skupinu buď připomínají nebo na ni zapomínají, těm mrtvým už je to jedno, ale my bychom na ně, na ty lidi, zapomínat neměli a neměli bychom se nechat jakkoliv manipulovat.
Nemyslím si taky, že Hitler chtěl vyvraždit nějaké "židovské světovládce", jednak proto, že existovali jen v některých hlavách a pak proto, že s některými sionistickými veličinami i Hitlerovo Německo určitým způsobem kooperovalo a pak taky proto, že podívat se na malé děti na fotografiích ani v šílenci Hitlerova ražení nemohlo vzbudit dojem, že se jedná o světovládce. Zabíjel prostě židy, protože potřeboval nepřítele, snadno dostupného, snadno označitelného, který prolíná společností a potřeboval ho ukázat jako nečlověka a pak jistě sdílel i pověru o mimořádných schopnostech židů oproti běžné populaci. To, že se to stalo židům, neznamená, že s to stalo poprvé, co třeba pohled na černochy jako nelidi (kdyby byli lidmi, kdo by si mohl dovolit je zotročovat?), pohled na chudé a bědné jako na nelidi (totéž)... někde jsem četla, že již Alexandr Veliký, a asi nebyl první, přišel na to, že nejlépe se nepřítel prezentuje a vášeň se proti němu vzbuzuje jako proti ne člověku a stačí strčit ho do klece, neumožnit mu hygienu, nechat ho vyhladovět a vyděsit ho a hle nečlověk je tady.
Takže já lituju celým srdcem všechny oběti války, nechápu dnešní velkorysost k těm, kdo toto zlo páchali (vzpomínky rozličných hitlerovských vojevůdců, vojáků a vzpomínky na to, jak nám jen byla strašná zima v tom Rusku a jak mně se stýskalo po mamince mne opravdu nedojímají), ale nemyslím, že jejich životy byly zmarněny jen díky politice, setkala se rozpínavá politika, nemilosrdná a krutá, které je i dnes dost se souhlasem s výboji na východ a také s tím, že šéfem se stal šílenec, který uměl strhnout davy - nezbývá než doufat, že takto "příznivá konstelace pro vraždění hned tak nenastane.

herdekfilek
13.06.2014

simlenka: Přemýšlel jsem, co o knize napsat s ohledem na dvě již existující recenze zde na webu. Přišlo mi zbytečné omílat zase patetické brečení, ač jistě zasloužené, nad oběťmi, proto jsem se na věc podíval z jiné strany, doufaje, že tím několika čtenářům dopomohu k novému pohledu na věc, ne že je všechny jen nazuřím. Ale i to nazuření snad k něčemu bylo.

simlenka
13.06.2014

Chápu, co chtěl recenzent říci, nicméně v souvislosti s recenzovanou knihou to, podle mého názoru, nemá co dočinění a vyznívá to dost necitlivě právě vůči těm obětem. Zkrátka se mi zdá, že se zde recenzuje úplně něco jiného, byť na tom je možná něco pravdy (nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlela), ale v recenzi na knihu o skutečných obětech mi to přijde nevhodné

Gnomo
10.06.2014

Dívám se, opět jedno načasované téma "nová kniha, úvodní strana, recenze, ožehavé téma.." hmm, tak si dejte... :-)

herdekfilek
10.06.2014

Rup: Nějak tu entitu, které to hraje do karet, nazvat musím, proto snad světovládci. Bohužel nemohu ukázat přímo na viníka, je, zdá se, skryt. Přesto Izrael vznikl na pochybných historických podkladech, kde se mluví o tom, že země zaslíbena by měla být někde u Palestiny (+/- 9000 km). Notabene je existence země zaslíbené vložena do vcelku pochybného dokumentu. Kdyby na tomto principu pracovala politika, tak Češi můžou řvát, že půl Evropy je jejich, stejně tak by mohli Keltové řvát, že Čechy jsou jejich, stejně tak Poláci nebo Rusové a další jistě přičinliví národové. Izrael vznikl obklopen muslimskými státy a tím se stal jakousi rozbuškou. Od té doby se to tam mele a hádá a nevraží. A jestli se tam předtím nevražilo také, od 2.sv. se to tam nevraží dvojnásob.

Tresť: Dejte mi pokoj s popírači a konspirátory. Jen si tak pro radost kombinuju přečtené. Neznevažuju oběti, ale jejich pokračovatele, tedy lidi, kteří ze smrti obětí profitují. Nedovolávám se ani světové židovské nadvlády, to je hovadina, jen tvrdím, že na obětech někteří lidé dobře vydělali a to jak finančně, tak i politicky. Vznik Izraele byl na moderní dobu vcelku překvapivý. Vznikl skutečně jen díky (ne kvůli) koncentračním táborům, tedy výčitkám svědomí. Dějiny nejsou slepá síla. To je blbost. Váš komentář předpokládá, že zlo a zlé úmysly skončily zároveň s koncem druhé světové, což je konina.

Koka: Tak to jo.

Rup
09.06.2014

herdekfilek: Oni "hypotetičtí světovládcí" (to je podle mého ona blbost) jsou stejně reální jako zelení mužíčci z Marsu. Dále, zaměnit oběti za viníky, je právě ona politika milovaného Stalina, která mimo jiné téměř vyhubila většinu národů tehdejšího Sovětského svazu včetně Ukrajinců. Neboť jak jinak rozumět tomu, že Ukrajincům nejprve nechal sebrat veškerou úrodu i s osivem na další rok, a pak je obvinil z hladomoru. Neobviňuji Rusy, Židy, Němce, etc., ale Stalina, Lenina, Hitlera, atd. Nesnáším Putina, ovšem miluji Puškina. No a celkově k tvé recenzi si dovolím ocitovat klasika: Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Tresť: Co se týče náboženství, zastávám názor: Nechť si každý věří čemu chce (nihilisté ničemu). Naopak bych zrušil politiku. Jak by někdo založil politickou stranu, hned hlava dolů. Ale stejně by to nepomohlo. V tomto se řadím k nihilistům. K dějinám bych jen podotknul: Ať chceme nebo ne, jsme dosud součástí přírody, a příroda nedělá nic náhodně.

Tresť
09.06.2014

Vzala bych to ze Koku, to nadávání: Recenze, dá-li se tak nazvat, odporně znevažuje lidi, kteří byli zabiti ohavnou mašinérií Třetí říše. Volá jako poblouzněný konspirátor a popírač holokaustu po potrestání Židů. Taková snůška blbosti. Dát jednu skupinu lidí na jednu hromadu a křičet - hele, oni to udělali, oni jsou tím vini. To je přeci nesmysl. Navíc se autor dovolává jakési světové židovské nadvlády, která celou tragédii vyvolala schválně, aby pak mohla křičet, že je obětí. Aby mohla na památníků mrtvých vystavět Izrael. Dějiny se v tomto dějou skutečně náhodně. Dějiny jsou slepá síla, která jde kupředu, padni komu padni. Všechny náboženství by měla být zrušená, protože vyvolávají jen zášť a nenávist a vraždy a nakonec vždy skončí pod diktátem politiky.

1