Jak se medituje na Harvardu

recenze

Velká kniha meditačních technik (2016) / Lea47
Jak se medituje na Harvardu
Profesor psychologie Ronald D. Siegel vyučuje už pětadvacet let na Lékařské fakultě Harvardovy univerzity v USA. Dlouhodobě se věnuje všímavosti v psychoterapii a meditaci všímavosti. Je spoluautorem mnoha uznávaných knih, například Vnímání bolesti zad či Všímavost a psychoterapie. Pravidelně na sobě využívá techniky, které doporučuje v příručce Velká kniha meditačních technik (Grada, 2016).

Že život není peříčko, to zjistí záhy každé malé dítě. Profesor Siegel upozorňuje ve své knize na cíle evoluce, mezi ně nepatří dosažení pocitu štěstí. Velmi apeluje na všímavost („bdělá pozornost či uvědomování si přítomného okamžiku“). Často plně neprožíváme přítomné okamžiky kvůli řešení budoucnosti či minulosti („Po dobu jednoho týdne si každý večer zapište tři věci, které se vám ten den podařily. Poznamenejte si k nim důvod, proč se podařily.“). Mnoho času prosníme a nemálo bolesti způsobíme sobě i jiným tím, že nechceme přijmout skutečnost takovou, jaká je.

Zdá se, že naším velkým štěstím je, že se všímavost dá rozvíjet, a že kniha má druhou část. Právě v ní najdeme každodenní techniky pro zklidnění mysli, těla a vztahů. Pomocí meditací můžete bojovat s úzkostí, depresemi, fyzickou bolestí, zlozvyky či problematickými vztahy. Nechybí návod ke správnému pochopení problému, k přípravě plánu a doporučená cvičení s popisem. U některých meditací je odkaz na vhodnou zvukovou nahrávku.

Autor poměrně jasně, a do jisté formy i atraktivně, provází čtenáře labyrintem 11 kapitol. Díky preciznímu členění textu a výstižným názvům jednotlivých pasáží, je možné rychle vyhledat v knize požadovanou problematiku. Jazyk je srozumitelný pro široké publikum. Profesor shrnuje, odkazuje a vysvětluje.

„Shrňme si, co už víme: Jsme chytré opice, které instinktivně vyhledávají příjemné prožitky a vyhýbají se těm bolestným, snažíme se dosáhnout lepšího postavení v rámci tlupy, žijeme ve světě, kde se nevyhneme nemocem, stárnutí ani smrti, a kromě toho se musíme vyrovnávat s nespočtem drobných zklamání. Navíc jsme schopni si stále představovat, co všechno by se ještě mohlo zvrtnout. Je vlastně zázrak, že nám život nepřipadá ještě těžší.“

Pokud čtenáře neodradí více než tři sta hustě popsaných stran, akademicky rozdělených do kapitol a podkapitol, jistě si z knihy odnese zajímavé náměty a podněty k úvahám. A také si osvojí jednoduchá cvíčení pro každodenní problémy – jak slibuje podnázev českého vydání. Velká kniha meditačních technik vás neubije teorií a ukáže vám, jak jde efektivně využít čas při běžných denních činnostech k práci na sobě samém.

Komentáře (0)

kniha Velká kniha meditačních technik recenze