Čiň lichváři dobře, úrokem se ti odvděčí

recenze

Než přijde kat (2020) / Carmen13
Čiň lichváři dobře, úrokem se ti odvděčí
Kniha Než přijde kat nás zavádí do Prahy za doby vlády císaře Rudolfa II. Vedle něj samotného se setkáváme i s celou řadou dalších historicky doložených osobností, jako je například generál císařského vojska Belgioiso nebo maršál Rusworm, důvěrně známí z předchozích dílů, stejně jako smyšlené postavy v podobě krásné šenkýřky Terezy, Lukášovy snoubenky Korduly či celé řady vlašských důstojníků, kteří v hlavním městě říše způsobují jen problémy a nepokoje.
Hlavní představitelem příběhu je ovšem opět mladý Lukáš Trobl z Květnice, písař zemského soudu, se kterým se setkáváme již po páté.
Tentokrát je Lukáši v rámci jeho zvláštního pověření svěřeno vyšetřování velmi delikátního případu, kde není nouze o nebezpečné situace. Ač je mladý pán pověřen vyšetřováním, působí kniha spíše jako historický román popisující danou dobu než historická detektivka. To je dáno i tím, že Lukáš Trobl tráví většinu svého času vysedáváním po krčnách a šencích pochybné pověsti, kde do sebe leje jeden korbel piva za druhým a na samotné vyšetřování již nezbývá čas. Proto musí na místo odhalování stop a logických dedukcí nastoupit náhoda, díky které pan písař nakonec vyřeší záhadu neboštíků mizejících ze židovského hřbitova. I zde mu situaci značně usnadní sám osud, neboť pachatel je natolik naivní, že ho v podstatě pozve do své skrýše, kde ho nakonec musí dopadnout někdo jiný než slovutný vyšetřovatel.
Vedle této kriminálně se tvářící linie se celým příběhem prolíná i politická, představovaná mocenskými rozbroji v samotném císařském vojsku. Ta vyústí dokonce ve smrt jednoho z velmi vysokých představitelů a popravu druhého. I to můžeme do jisté míry považovat za selhání Lukáše Trobla, neboť nedokázal svého přítele, kterému sám vděčil za záchranu života, ochránit před hněvem císaře.
Autor Jan Bauer nepřekročil svůj stín a zůstává věren svému stylu, ve kterém bohužel hraje nemalou roli až nadužívání nevhodných až neslušných slov. Stejně tak je zde nadbytek milostných scén, které ovšem víc než eroticky vyznívaní lacině a vulgárně. Příběhu samotnému spíše ubližují, narušují jeho plynulost stejně jako čtenářovu pozornost, odvádí ho od samotné zápletky, neboť v mnoha případech nemají pro samotnou dějovou linií žádný přínos či význam.
Přes všechny výhrady lze knihu doporučit jako lehké čtení na dovolenou, kdy si má odpočinout nejen tělo, ale i mysl.

Komentáře (1)

kniha Než přijde kat recenze

KPetruse
26.07.2020

Nelze než souhlasit s recenzí