BEZBREHÁ PREDSTAVIVOSŤ ZA SKLOM RUŽOVÝCH OKULIAROV : LUKE PEARSON - HILDA A TROL

recenze

Hilda a trol (2019) / anet9012
BEZBREHÁ PREDSTAVIVOSŤ ZA SKLOM RUŽOVÝCH OKULIAROV : LUKE PEARSON - HILDA A TROL
Komiks Hilda, na motívy ktorého vznikol i nemenej úspešný rovnomenný seriál, sa nesie v rámcovom duchu nonsensu, imaginácie a vnútornej duševnej obrazotvornosti dieťaťa, ktorú poznal každý z nás, no ktorú v dospelosti mnohí z nás stratili.

Vizuál je, nielen pre dieťa veľmi lákavý - i keď veľmi paradoxne - autor používa skôr tlmené, tmavšie farby a tóny, ktoré nie sú ani náhodou jasné a na prvý pohľad príťažlivé a zaujímavé, korešpondujú však s celkovou atmosférou celého prostredia - domčeku v hore, hornatou krajinou okolo, lesom a inými, a konieckoncov, i k jemnému temnému nádychu strašidelnosti a nadprirodzena, ktoré v príbehu rovnako zohráva veľkú úlohu.Graficky je dielo teda po stránke jednoduchého štýlu a výberu farieb veľmi atraktívne.

Ako už bolo spomenuté, veľmi dôležitý prvok v celom, i keď relatívne krátkom naratíve tvorí detská predstavivosť a bezstarostnosť - hlavná protagonistka je veľmi naivná, ochotná skúšať každú novú činnosť, ktorá jej napadne, netrpí strachom z nepoznaného, je dôverčivá a hlavne - nepohoršuje sa, všetko chápe ako prirodzené, normálne. Stretnutie s rohatými líškami, trolmi, obrami, živými kameňmi a inými teda nepovažuje za nadprirodzené či neskutočné, ale za bežné, za novú skúsenosť a nové zoznámenie. Príbeh je teda zasadený do deja, v ktorom je akýkoľvek stret s niečim odlišným chápaný ako normálny, v ktorom sa realita kryje s prvkami fantastiky, mystiky či imaginácie a v ktorom sa stierajú hranice reálneho a zdanlivo nemožného, tak ako sa to často paralelne deje v detskej fantázii.

To, že toto všetko dopĺňa jemný situačný humor pre deti i dospelých, je už iba bonusom.

Komiks Hilda, plný detskej imaginatívnej vizuality nie je iba typickým dielom pre deti a mládež - oveľa viac slúži ako prostriedok navracania sa k spomienkam detskej naivity a obrazotvornosti u dospelého čitateľa, ktorý skrz bláznivú, nebojácnu a istým spôsobom patetickú protagonistku a jej pohľad na svet nachádza paralelu a zhmotňuje svoje dávne ,,detské JA".

- recenzia z blogu zjelitaelita.blogspot.sk -

Komentáře (0)

kniha Hilda a trol recenze