Barbaři už čekají na hranicích!

recenze

Breviář pozitivní anarchie (2016) / Lea47
Barbaři už čekají na hranicích!
Vlastimila Vondrušku není nutné českým čtenářům dlouze představovat. Jeho knihy patří k nejprodávanějším a nejpůjčovanější. A oproti mnohým jiným „bestsellerům“ mají tu výhodu, že se z nich člověk něco dozví.

Nakladatelství Moba představilo v listopadu jeho novou knihu, která vychází netradičně jako soubor krátkých esejů, rozdělených do pěti částí. Po Dějepisu trochu jinak si porovnáme demokracii s tyranií a pragmatismus s naivitou. Závěrečná pasáž patří aktuálnímu tématu číslo jedna, a to migrační krizi (dle přebalu se kniha měla spíše jmenovat Ideologie v době uprchlické krize, ale autor nechtěl své dílo propagovat bulvárním stylem).

Vlastimil Vondruška se tentokrát rozhodl, prostřednictvím své popularity a historických znalostí, probudit lid z letargie.

„Před spravedlivým soudem dějin neutečeme! Už teď se stydím, že jsem u toho i já. Jako pokání píši tyto řádky, protože věřím, že je lepší zapálit malou svíci než proklínat temnotu.“

Čtenář má to štěstí, že může doslova slíznout smetanu. Erudovaný odborník pro něj vybral z dějin podstatné historické události, období, osobnosti a výroky, stručně a jasně je objasnil. Nenásilnou formou nasáváme historická fakta, která z různých důvodů neznáme, či si je neuvědomujeme. Následně jsme upozorněni na alarmující skutečnosti, se kterými se po mnohdy i po několika staletích, navzdory všemu, co jsme dokázali, potýkáme znovu. Bez poučení z předchozích chyb, jdeme hrdě vstříc smutnému osudu. Znovu. Kolikrát ještě?

Musím uznat, že Breviář není zrovna optimistickým čtením. Očividně ovšem nutným.

„A tak stejně jako se Řím ve století svého zániku utápěl v pseudoproblémech,... tak i dnes se Evropa zmítá problémy, které jsou často absurdní a nic z hlediska zlepšení systému neřeší. Jen je otázka, kdy tedy nastane totéž, co postihlo římskou říši. A kdo vlastně přijde místo oněch germánských kmenů.“

Trošku úvod jako k nějakému katastrofickému filmu. Akorát v něm figurujeme více, než si často připouštíme.

Pan Vondruška mě už několik let nepřestává udivovat množstvím vydaných knih. Nutno podotknouti, že kvantita rozhodně není na úkor kvality (škoda jen, že nakladatelství Moba nevěnuje více prostoru kvalitnímu grafickému zpracování publikovaných knih). V Breviáři pozitivní anarchie dokázal díky svým historickým znalostem vytvořit perfektní půdu pro semínko svého poselství. Jako společnost musíme přijmout novou filozofii, nebo nás do jisté míry zdánlivá svoboda a blahobyt dovedou k sebezničení.

Komentáře (0)

kniha Breviář pozitivní anarchie recenze