S pečetí viny přehled

S pečetí viny
https://www.databazeknih.cz/img/books/92_/9224/bmid_s-peceti-viny-wBD-9224.png 5 101 101

Po dvou titulech ze současnosti obrátil Jiří Hanibal ve svém novém románu pozornost k nedávné minulosti a jeho tématem se stalo soužití Čechů s Němci v českém pohraničí v letech 1934-1945, v dramatické době, která dosud vzbuzuje mnoho emocí. Hlavními hrdiny jsou tu čtyři lidé, vrstevníci a kdysi kamarádi: Erika, dcera židovského advokáta, Hermína, jejíž otec je německý podnikatel, Petr, jenž pochází z české havířské rodiny, a Hans, syn majitele mlýna, pily a statku. Do jejich osudů tragicky zasáhnou dějinné události, v jejich vzájemných vztazích se s neobvyklou ostrostí prolíná láska a přátelství s nenávistí, hrdinství se strachem a opatrností, krutost se soucitem, zoufalství s nadějí. Strhující příběh jednotlivců je zároveň obrazem složité doby, která zanechala stopy na životě celé generace. Byla poznamenána nejen fanatismem Němců, kteří až příliš ochotně poslechli krysařskou píšťalku fašismu, ale i vypjatým českým nacionalismem, který si v touze po odplatě nezadal s krutostí nacismu. Hrdinové románu si uvědomují, že nemá smysl snažit se určit, kde bylo více křivd a nespravedlností. Prožili život ve víru vypjatých událostí, provázaní vzájemnými pouty...... celý text

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize S pečetí viny. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (31)

SumýšIrena
05.06.2024 3 z 5

No, já se nepřipojím k většině. Kniha mi přišla průměrná. Podle anotace jsem čekala ucelený příběh 4 přátel. Zatímco se jedná spíš o střípky příběhů asi 30 osob, které se mnohdy knihou jen mihnou a mizí navždy pryč, prokládané dlouhými filozofickými myšlenkami.. Kniha začala být čtivá až na posledních 150 stranách. Odsun němců je zpracován poctivě, ale mé hodnocení to nezvedne.

KaLiBi
17.04.2024 4 z 5

Silné čtení. Kniha plná napjatých vztahů a těžkých životních osudů. Velká odhalení a šokující zvraty přicházejí v textu náhle, bez předchozí gradace. V osobách jsem se často ztrácela. Mohly za to určitě i časté skoky mezi obdobími.
"Takové svinstvo! Když kouřit, tak něco pořádného! Koukejte, ať vám vydrží aspoň měsíc! Takové neřesti nebudu podporovat!"
"Říkáme, že je práce smyslem našeho života, a až mnohem později pochopíme, že je tím smyslem pouhý život sám."
"Paměť, to je pěkná mrcha! Někdy je nám přítelem, ale někdy i neúprosným, neústupným a vytrvalým nepřítelem."
"Nebyli by toho schopni právě proto, že věděli nejen co je bolest, ale i co znamená důstojnost. Jsou přece věci, na jaké člověk nemá právo, je-li Člověkem, za žádných okolností..."
"Měli pochopit, bylo to přímo jejich povinností, že režim, který otevřeně šířil a kázal učení o méněcennosti ras, který se netajil úmyslem je vyhladit, který otevřeně hlásal své dobyvatelské plány, který učil děti zabíjet, slepě poslouchat a nemyslet, je zločinný a zrůdný."
"Je vůbec možné zbavit se tvrdošíjně odmítaného pocitu provinění, které nás naplňuje roztrpčením, neboť tušíme, že je pravdivé, a přesto ho pokládáme za nespravedlivé?"
"Byli odhodláni dál vzdorovat a třímat hrdě vzhůru prapor svého češství."
"Německý národ musí Bůh, tak jak na něj nevěřím, strašně potrestat za to, co dělá."
"Ničeho se nebojte. Strach připraví člověka o rozum, to je jeho největší nepřítel."
"V okamžiku, kdy se sobectví a lhostejnost stanou všeobecným stavem, ztrácejí své jméno."
"Viděl jsem Evropu jako rozbouřené moře. Byla stále tím kontinentem menšin, nesplněných očekávání a nároků, napětí, nových urážek a nevyrovnaných účtů."
"Jejich vina spočívá v tom, že oni jako celek, jako národ, umožnili Hitlerovi, aby uvrhl svět do nejstrašnější války v historii, aby mohl proměnit ve skutečnost své zvrhlé rasové teorie. Dokud to nepocítí jako vlastní, osobní bolest, vlastní osobní selhání, nebude cesta k nových Hitlerům nikdy uzavřena."


evask
23.02.2023 4 z 5

Nadšení většiny nesdílím, ale nebylo to špatné. Ve jménech jsem se ztrácela. Měla jsem si ty postavy vypsat.

všechny komentáře

Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy.


Kniha S pečetí viny v seznamech

v Právě čtených2x
v Přečtených129x
ve Čtenářské výzvě14x
v Doporučených17x
v Knihotéce91x
v Chystám se číst139x
v Chci si koupit26x
v dalších seznamech2x