Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích: Komentář

nehodnoceno
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích: Komentář https://www.databazeknih.cz/img/books/53_/536589/bmid_zakon-o-sdruzovani-v-politickych-st-6620ce7bd375a.png 0 0 0

Zakládání demokratických politických stran je v České republice součástí politických práv garantovaných Listinou základních práv a svobod a je vyhrazeno občanům České republiky. Pluralita politických stran patří k definičním znakům demokratického právního státu, jakkoli i ony v historii přispěly k jeho destrukci či dokonce k jeho zániku. Zakládání a fungování politických stran i jejich kontrolu upravuje zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, který je v této knize podrobně komentován. Jednotlivá ustanovení jsou objasňována s důrazem na velkou novelu zákonem č. 253/2023 Sb., s ohledem na související právní úpravu a judikaturu zejména správních soudů a Ústavního soudu. Chcete-li založit politickou stranu, změnit její stanovy nebo si ověřit pravidla pro její fungování, tento komentář vám poskytne srozumitelný návod. Kniha je určena nejen politologům, sociologům a ústavním právníkům, ale také všem, kdo v každodenní politice působí.... celý text

Přidat komentář