Zákon o dobrovolných dražbách

nehodnoceno
Zákon o dobrovolných dražbách
https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/108085/zakon-o-dobrovolnych-drazbach-108085.gif 0 0 0

Predkladaná publikácia je prvým podrobným komentárom k zákonu o dobrovoľných dražbách. Komplexný, analytický výklad každého ustanovenia tohto zákona podávaný v systémových väzbách a súvislostiach, doplnený množstvom relevantnej judikatúry, je zárukou širokej a dlhodobej využiteľnosti tohto komentára. V prípade, že text zákona umožňuje viaceré výklady, snažili sa autori komentára zaujať názor či stanovisko na základe svojich dlhoročných skúseností pri aplikácii a interpretácii tohto zákona. Komentár je výbornou pomôckou najmä pre dražobníkov, licitátorov, veriteľov, dlžníkov, notárov, súdy a iných odborníkov z oblasti práva, ktorú si prax už dávno žiadala. Obsahuje množstvo konkrétnych praktických príkladov a 17 vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Tento komentár ponúka : – prvý podrobný výklad každého ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách podávaný v systémových väzbách a súvislostiach, – rady a riešenia najmä pre dražobníkov, licitátorov, veriteľov, dlžníkov,notárov, súdy a iných odborníkov z oblasti práva, – široký výber relevantnej judikatúry, – množstvo konkrétnych praktických príkladov a vzorov najčastejšie používaných dokumentov pri dobrovoľných dražbách -------------------------------------------------------------------------------- ... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

veřejné dražby zákony komentáře k zákonům úvěry

Autorovy knížky

2010  0%Zákon o dobrovolných dražbách