C.H. Beck

nakladatelství, značky

Mediální právo - komentář
Mediální právo - komentář
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
Věcná práva
Věcná práva
Dovolání
Dovolání
Vybrané kapitoly soukromého práva
Vybrané kapitoly soukromého práva
Kryptoměny
Kryptoměny
Dědické právo: Základy soukromého práva IX
Dědické právo: Základy soukromého práva IX
Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce
Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce
Autorské právo v architektuře
Autorské právo v architektuře
Nařízení Řím II
Nařízení Řím II
Vztah českého a unijního soutěžního práva
Vztah českého a unijního soutěžního práva
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Vyvlastnění a ochrana investic
Vyvlastnění a ochrana investic
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku
Svěřenecké fondy: Příležitosti a rizika
Svěřenecké fondy: Příležitosti a rizika
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zdravotnictví a právo
Zdravotnictví a právo
Rodinné právo
Rodinné právo
Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi
Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
Civilný mimosporový poriadok
Civilný mimosporový poriadok
Základy správního práva trestního
Základy správního práva trestního
Advokátní právo
Advokátní právo
Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností
Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností
Předběžná opatření v civilním řízení
Předběžná opatření v civilním řízení
Penzijní teorie a politika
Penzijní teorie a politika
Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese
Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese
Veřejná politika
Veřejná politika
Obchodní korporace. Obecná část
Obchodní korporace. Obecná část
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese
Základy bankovnictví: teorie a praxe.
Základy bankovnictví: teorie a praxe.
Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI
Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon o svobodném přístupu k informacím
1 2 3 4 5 6 >