C. H. Beck

nakladatelství, značky

Právní argumentace
Právní argumentace
Marketing management
Marketing management
Proměny soukromého práva v době COVID-19
Proměny soukromého práva v době COVID-19
Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo
Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo
Pocta Jiřímu Spáčilovi
Pocta Jiřímu Spáčilovi
Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze
Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze
Banking & Finance: Všeobecná praxe
Banking & Finance: Všeobecná praxe
Právo sociálního zabezpečení
Právo sociálního zabezpečení
Nová idea soukromého pracovního práva
Nová idea soukromého pracovního práva
Záležitosti nesporného řízení
Záležitosti nesporného řízení
Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví
Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví
Kasační stížnost
Kasační stížnost
Úvod do práva bezdůvodného obohacení
Úvod do práva bezdůvodného obohacení
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář. 3. vydání
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář. 3. vydání
Zákoník práce. Komentář. 2. vydání
Zákoník práce. Komentář. 2. vydání
Právo sociálního zabezpečení
Právo sociálního zabezpečení
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie
Změna okolností ve smluvním právu
Změna okolností ve smluvním právu
Praktický úvod do civilního řízení sporného
Praktický úvod do civilního řízení sporného
Pocta Milaně Hrušákové
Pocta Milaně Hrušákové
Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář
Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání.
Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR
Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí
Zákon o státní službě. Komentář.
Zákon o státní službě. Komentář.
Pracovní právo
Pracovní právo
Preventivní restrukturalizace - Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů
Preventivní restrukturalizace - Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů
Listina základních práv a svobod. Komentář
Listina základních práv a svobod. Komentář
Správní právo procesní
Správní právo procesní
Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka
Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka
Lex voucher: Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu
Lex voucher: Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu
Rozvod manželství
Rozvod manželství
Zákon o obchodních korporacích. Komentář
Zákon o obchodních korporacích. Komentář
Covid-19 a soukromé právo
Covid-19 a soukromé právo
Evropské a mezinárodní insolvenční řízení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení. Komentář
Evropské a mezinárodní insolvenční řízení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení. Komentář
Procesněprávní vztah
Procesněprávní vztah
Oběti trestných činů. Komentář
Oběti trestných činů. Komentář
Úřad práce a uchazeč o zaměstnání
Úřad práce a uchazeč o zaměstnání
Pracovní poměr. Vybraná ustanovení zákoníku práce. Komentář
Pracovní poměr. Vybraná ustanovení zákoníku práce. Komentář