Slovensko v staršej dobe bronzovej

nehodnoceno
Slovensko v staršej dobe bronzovej https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/527788/bmid_slovensko-v-starsej-dobe-bronzovej-657092da1cdd6.jpg 0 0 0

Autor knihy prináša ucelený obraz o kultúrno-historickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.). Výsledky ukazujú, že už počas tohto 800 rokov trvajúceho obdobia vznikli prazáklady veľkých historických európskych populácií, ktoré postupne nadobudli svoje vlastné jazyky, identitu a náboženstvo. Bolo to mimoriadne dynamické obdobie, čo potvrdzuje aj desať kultúr, ktorých nositelia v tom čase sídlili na území Slovenska. V publikácii je prezentovaná ich bohatá a rôznorodá materiálna a duchovná kultúra prostredníctvom početných obrazových príloh a tabuliek. V monografii sú zahrnuté výsledky najnovších systematických terénnych výskumov Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, ktoré boli realizované samostatne, resp. v úzkej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami – Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra a RGK DAI Frankfurt am Main/SRN.... celý text

Přidat komentář