„Slovenská zem patrí do slovenských rúk"

nehodnoceno
„Slovenská zem patrí do slovenských rúk" https://www.databazeknih.cz/img/books/27_/276551/bmid_slovenska-zem-patri-do-slovenskych--u5U-276551.jpg 0 0 0

Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945 Prenasledovanie židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1939-1945, vychádzajúce z presvedčenia vtedajšieho vládnuceho režimu, že jej príslušníci sú nepriateľmi slovenského národa, vyústilo do obludného systému zákonov a nariadení. Na jeho konci stála pauperizovaná masa ľudí zbavená politických, sociálnych, občianskych i základných ľudských práv. V hospodárskej oblasti siahol štát na všetok majetok v ich rukách. Predkladná práca sleduje časť tohto procesu-arizovanie, resp. nacionalizovanie židovského pozemkového majetku, ktoré sa malo realizovať ako súčasť novej pozemkovej reformy. Jej hlavným zámerom prezentovaným verejnosti bolo vyformovanie silného roľníckeho stavu, „elity a chrbtovej kosti“ národa. Veľkolepé ciele sa však naplniť nepodarilo.... celý text

Přidat komentář