Veda

nakladatelství, značky

História zadnými dverami 5
História zadnými dverami 5
Súborné dielo
Súborné dielo
Literárne krajiny Bratislavy: Obraz mesta po roku 1918
Literárne krajiny Bratislavy: Obraz mesta po roku 1918
Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v dejinách Slovenska
Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v dejinách Slovenska
Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.
Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.
Z monarchie do republiky: Spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945
Z monarchie do republiky: Spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945
Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku
Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku
Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938): Alternatíva k ľudáckemu autonomizmu
Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938): Alternatíva k ľudáckemu autonomizmu
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 – 1993
Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 – 1993
Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva
Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva
Junákova cesta k pionierovi
Junákova cesta k pionierovi
Žofia Bosniaková - život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí
Žofia Bosniaková - život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí
Bulharsko-slovenský slovník  IV.
Bulharsko-slovenský slovník IV.
Od konfliktu k zločinu: Skúmanie kriminality v minulosti
Od konfliktu k zločinu: Skúmanie kriminality v minulosti
Panovnická moc v stredoveku: Legitimita - atribúty - reprezentanti
Panovnická moc v stredoveku: Legitimita - atribúty - reprezentanti
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 – 1941
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 – 1941
Historické rozdelenie kresťanstva – východné a orientálne cirkvi
Historické rozdelenie kresťanstva – východné a orientálne cirkvi
Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského
História zadnými dverami 4: Nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín
História zadnými dverami 4: Nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín
Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica
Kódex Mestského a banského práva mesta Štiavnica
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Dr. Pavel Blaho - politik a národnoosvetový pracovník
Dr. Pavel Blaho - politik a národnoosvetový pracovník
Zmena v praxi (Limity - Možnosti - Spory)
Zmena v praxi (Limity - Možnosti - Spory)
Naša národná akadémia
Naša národná akadémia
Plamene lásky: Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia
Plamene lásky: Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia
Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon
Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon
Róza Luxemburgová: Cesty revolúcie
Róza Luxemburgová: Cesty revolúcie
Argument: Nástroj myslenia a presviedčania
Argument: Nástroj myslenia a presviedčania
Archeobotanika: Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín
Archeobotanika: Úvod do štúdia archeologických zvyškov rastlín
Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho
Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho
Téma Troch kráľov v umení a v kultúre
Téma Troch kráľov v umení a v kultúre
Čakanie na minulosť
Čakanie na minulosť
Stredoveké hrady na strednom Pohroní
Stredoveké hrady na strednom Pohroní
Osvietenské písanie Ladislava Bartolomeidesa
Osvietenské písanie Ladislava Bartolomeidesa
Človek raného novoveku
Človek raného novoveku
Čína a její partneři: Interakce v Eurasii
Čína a její partneři: Interakce v Eurasii
Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín
Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín
Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají
Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají
Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry
Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry
Úvod do galoisovej teórie
Úvod do galoisovej teórie