Veda

nakladatelství, značky

Michal Bradač: Rukoväť cirkevných dejín - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.
Michal Bradač: Rukoväť cirkevných dejín - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII.
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938)
Kritik v spoločnosti /Spory Alexandra Matušku (1930 - 1938)
Jazyk v sociálnej praxi
Jazyk v sociálnej praxi
Strážkyne rodinných kozubov? : Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu
Strážkyne rodinných kozubov? : Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu
Včelia materská kašička. Epigenomikum pre vitalitu s dlhovekosť
Včelia materská kašička. Epigenomikum pre vitalitu s dlhovekosť
Pravda, lož a sloboda slova- 30 rokov po páde totality
Pravda, lož a sloboda slova- 30 rokov po páde totality
Slovenský kalvínsky žaltár - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VII.
Slovenský kalvínsky žaltár - Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VII.
Už sa chystá svadba istá: Svadobné obyčaje slovom a obrazom
Už sa chystá svadba istá: Svadobné obyčaje slovom a obrazom
Atlas rómskych komunít 2019
Atlas rómskych komunít 2019
Fulianka
Fulianka
Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky
Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky
Podnik v osídlach štátu
Podnik v osídlach štátu
Výchova a vzdelávanie v siločiarach času
Výchova a vzdelávanie v siločiarach času
Cesty a diaľnice na Slovensku v medzivojnovom období
Cesty a diaľnice na Slovensku v medzivojnovom období
Slovenčina na každý deň
Slovenčina na každý deň
S ľudom a pre ľud: Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky
S ľudom a pre ľud: Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky
Zabrániť bahnu morálneho rozkladu: Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945
Zabrániť bahnu morálneho rozkladu: Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Od estetiky k poetike chvenia
Od estetiky k poetike chvenia
„​Ľudožrút" v Hornom Uhorsku: Príbeh Bélu Grünwalda
„​Ľudožrút" v Hornom Uhorsku: Príbeh Bélu Grünwalda
Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných
Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných
Kvalitatívny výskum vo svete umenia
Kvalitatívny výskum vo svete umenia
Meč a kríž - Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.–12. storočie)
Meč a kríž - Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.–12. storočie)
Príliš skoré predjarie...: Slovenskí študenti v roku 1956
Príliš skoré predjarie...: Slovenskí študenti v roku 1956
Idea socializmu
Idea socializmu
Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník
Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník
Milan Rastislav Štefánik: Krátky životopis
Milan Rastislav Štefánik: Krátky životopis
Štátne symboly v rokoch 1938 – 1945 (Česko-Slovensko, Slovensko, Protektorát Čechy a Morava, Podkarpatská Rus)
Štátne symboly v rokoch 1938 – 1945 (Česko-Slovensko, Slovensko, Protektorát Čechy a Morava, Podkarpatská Rus)
Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar
Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar
Palatíni arpádovských kráľov
Palatíni arpádovských kráľov
Súboj titanov: Nový Rím a Perzia
Súboj titanov: Nový Rím a Perzia
Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin: Príbeh priateľstva
Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin: Príbeh priateľstva
Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku
Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku
Poezye
Poezye
1 ...