Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době

nehodnoceno
Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době https://www.databazeknih.cz/img/books/31_/315802/bmid_rad-augustinianu-eremitu-na-morave--U3j-315802.jpg 0 0 0

Publikace přináší shrnutí vývoje řádu augustiniánů eremitů na Moravě od šedesátých let 13. do třicátých let 15. století. Podrobně sleduje okolnosti vzniku jednotlivých konventů (Koruna u Krasíkova, Brno, Moravský Krumlov, Jevíčko), jejich ekonomiku, architekturu a stavební vývoj, personální skladbu, vzdělanost, knižní kulturu a osudy za husitské revoluce. Součástí práce je rovněž zhodnocení pramenů a dosavadní literatury, v závěru je zařazen seznam řeholníků a soupis starších rukopisných zpracování dějin jednotlivých klášterů.... celý text

Přidat komentář