Psychologická diagnostika dospělých

Psychologická diagnostika dospělých
https://www.databazeknih.cz/img/books/19_/191057/psychologicka-diagnostika-dospelych-191057.jpg 4 13 13

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží např. určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti, psychologické prognózy aj. Význam psychologické diagnostiky v řadě oborů lidské činnosti stále roste. Publikace, která si už v prvním vydání získala velkou oblibu mezi studenty i psychology v praxi, popisuje východiska a zásady diagnostiky a především několik set metod pokrývajících širokou škálu zjišťovaných charakteristik. Pro druhé vydání ji autor rozšířil a doplnil o informace o některých nových nebo inovovaných testech.... celý text

Přidat komentář

Sparkling
24.05.2017 4 z 5

Skvělá, přehledná kniha. Pro studenty psychologie je ideální - poskytne teoretický základ týkající se psychodiagnostických metod, na kterém je pak možné dále stavět praktickým seznámením s jednotlivými testy.

kirmakX6on
04.12.2013 3 z 5

Kniha má jen velmi omezené užití. K čemu je přehled všech možných testů, když se s nimi člověk v psychologické praxi stejně nesetká, neboť se u nás nepoužívají? Stručné popisy a charakteristiky testů, které se používají běžně, člověk najde na stránkách našich dvou vydavatelů psychologických testů - Hogrefe Testcentrum a Psychodiagnostika Brno. Psycholog v praxi knihu taktéž nevyužije, ten potřebuje podrobnou příručku ke každému testu, který používá. Pro laika je tam zas plno nicneříkajících podrobností a metody mu budou splývat. Pro ty, kteří by se snad chtěli dozvědět něco o tom, jak testy fungují a jaká "věda" je za nimi skryta, je kniha opět k ničemu, protože metodologickým otázkám, způsobům konstrukce testů, vytváření norem, ověřování spolehlivosti a objektivity testů apod. je věnováno jen velmi málo prostoru. Já učebnici použil jen jednou a to před přijímačkami na psychologii. Myslím, že pouze pro studenty je taky tato učebnice vhodná. (komentář se týká 3. vydání knihy z r. 2005).


ivorey
08.01.2013 4 z 5

Velmi pěkný a hlavně přehledný souhrn základních diagnostických nástrojů psychologa. Nehodí se sice k běžnému čtení, ale je výborná pro studenty psychologie a je to jedna z knih, kterou se hodí mít v praxi po ruce k případnému nakouknutí.