Poslední zápas Byzance

Poslední zápas Byzance https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/144405/bmid_posledni-zapas-byzance-7tf-144405.jpg 4 4 4

Vzorem pro koncepci životního díla, vycházejícího v českém překladu pod názvem Poslední zápas Byzance, byli Chalkokondylovi mistři řeckého dějepisu Hérodotos a Thukydides. Jeho záběr soudobých dějin je však mnohem širší než u Chalkokondylových předchůdců: nelíčí jen osudy Konstantinopole, nýbrž celého tehdejšího známého světa. Jeho údaje o Turcích čerpají přímo z tureckých pramenů a jsou vysoce hodnověrné. Najdeme tu však vedle líčení vývoje Uher, Srbska a Bulharska i údaje o západoevropských státech — Anglii, Francii a Německu, ovšem méně hodnověrné než informace o Turcích, a co nás zaujme nejvíce, i zajímavou zmínku o Čechách, Praze a husitském hnutí, byť naivně zkreslenou.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Odeon
Originální název:

Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν. Apodeixis historión


více info...

Přidat komentář

martin č.
25.02.2016 3 z 5

Nemohu hodnotit zcela objektivně, přečetl jsem jen některé kratší pasáže (většina knihy už líčí spíše dějiny Turků, což mne nebere), zejména dobytí Konstantinopole (kterým jsem si chtěl zkonfrontovat Waltariho úchvatný román Pád Cařihradu). A právě pád nového Říma mi přišel popsaný dost odtažitě, spíše opět vyzdvihující tureckého sultána než hrdinný marný boj Řeků. Také se Laonikos v knize dopustil spousty chyb (koriguje je poznámkový aparát) z nichž nejvtipnější je asi ta o českých husitech, které má Laonikos za pohany uctívající Apolóna a Héru apod. Ve srovnání s ostatními byzantskými historiky přeloženými do češtiny hodnotím subjektivně asi jako nejslabší.

Štítky knihy

Byzantská říše byzantská literatura 13.-15. století řečtí historikové

Autorovy knížky

Laonikos Chalkokondyles
řecká, 1423 - 1490
1988  80%Poslední zápas Byzance